Matična stranica se prikazuje pri početnom otvaranju programa Internet Explorer ili kada kliknete na dugme Matična stranicaSlika dugmeta „Na početak“ i sastoji se od jedne stranice ili skupa stranica. Ako trenutnu kolekciju kartica matične stranice sačuvate kao omiljene lokacije, moći ćete da ih zadržite čak i ako ponovo instalirate Internet Explorer, izbrišete matične stranice ili vratite postavke programa Internet Explorer na podrazumevane vrednosti.

Da biste matične stranice sačuvali kao omiljene lokacije

  1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte Internet Explorer, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Internet Explorer.

  2. Kliknite na dugme Omiljene lokacije, kliknite na strelicu pored dugmeta Dodaj u omiljene lokacije, a zatim izaberite stavku Dodaj trenutne kartice u omiljene lokacije.

  3. Otkucajte ime koje želite da date grupi kartica (na primer, Rezervna kopija matične stranice), izaberite fasciklu u kojoj želite da kreirate rezervnu kopiju, a zatim kliknite na dugme Dodaj. Vaše matične stranice će nakon toga biti sačuvane u Centru za omiljene lokacije.

Napomena

  • Ovi koraci važe za čuvanje više matičnih stranica. Ako imate samo jednu matičnu stranicu, ikonu sa trake adresa možete prevući na radnu površinu da biste je sačuvali (ili je možete dodati kao omiljenu lokaciju). Da biste vratili jednu matičnu stranicu, otvorite Veb stranicu pomoću veze na radnoj površini i pratite korake za promenu matične stranice. Više informacija potražite u odeljku Promena matične stranice programa Internet Explorer.

Vraćanje kartica matične stranice u prethodno stanje

  1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte Internet Explorer, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Internet Explorer.

  2. Kliknite na dugme Omiljene lokacije, postavite pokazivač na fasciklu sa rezervnom kopijom matične stranice i kliknite na strelicu sa desne strane imena fascikle Slika dugmeta „Otvori u grupi kartica“.
  3. Kliknite na strelicu sa desne strane dugmeta Matična stranicaSlika dugmeta „Početak“, izaberite stavku Dodaj ili promeni matičnu stranicu, izaberite opciju Koristi trenutni skup kartica kao matičnu stranicu, a zatim kliknite na dugme Da.