Narezivanje CD-a ili DVD-a u programu Windows Explorer

Ako vaš računar ima pisač CD ili DVD diskova, možete kopirati datoteke na upisivi disk. Ovaj proces se naziva narezivanje diska. Windows narezuje diskove u formatu Live sistem datoteka ili u Mastered formatu, u zavisnosti od toga koji format diska odaberete. Za više informacija o izboru formata koji treba da koristite prilikom narezivanja diska pogledajte odeljak Koji CD ili DVD format treba da koristim?

Sledeće procedure objašnjavaju kako da koristite Windows Explorer za narezivanje diska sa podacima (tip diska koji je koristan za skladištenje, arhiviranje i deljenje datoteka između različitih računara i uređaja). Ako želite da kreirate druge tipove diskova kao što su DVD-Video disk (za reprodukovanje u običnom DVD plejeru) ili audio CD (za reprodukovanje u običnom CD plejeru), treba da koristite drugi program ili funkciju operativnog sistema Windows.

Prikaži sve

Narezivanje diska u formatu Live sistem datoteka

Odaberite format Live sistem datoteka kada želite da narežete disk sa podacima koji će moći da se reprodukuje na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows XP ili novijim.

 1. Ubacite upisivi disk kao što je CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW ili DVD+RW disk u pisač CD, DVD ili Blu-ray diskova.

 2. U dijalogu Automatska reprodukcija koji se pojavljuje kliknite na dugme Nareži datoteke na disk pomoću programa Windows Explorer.

  Ako se dijalog „Automatska reprodukcija“ ne pojavi, kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Računar i kliknite dvaput na pisač diska.
 3. U dijalogu Narezivanje diska u polje Naslov diska otkucajte ime za disk, izaberite stavku Kao USB fleš disk i kliknite na dugme Dalje.

  To je opcija za narezivanje diska koja koristi Live sistem datoteka format diska. Formatiranje diska može potrajati nekoliko minuta. Kada se formatiranje dovrši, otvara se fascikla praznog diska.

 4. Otvorite fasciklu koja sadrži datoteke koje želite da narežete, a zatim te datoteke prevucite u fasciklu praznog diska.

  Da biste izabrali više stavki, pritisnite i držite taster Ctrl i kliknite na datoteke koje želite da narežete.

  Prevlačenjem se datoteke automatski kopiraju na fasciklu diska.

  Ilustracija koja prikazuje kako se datoteke prevlačenjem kopiraju u fasciklu diska
  Možete da kopirate datoteke (ili cele fascikle) u fasciklu diska tako što ćete ih prevući na ikonu diska ili na otvorenu fasciklu diska
 5. Nakon kopiranja datoteka i fascikli, možda će biti potrebno da zatvorite sesiju diska. Za više informacija pogledajte odeljak Zatvaranje ili dovršavanje CD-a ili DVD-a.

Savet

 • Umesto prevlačenja i otpuštanja datoteka na način koji je opisan iznad, možete izabrati datoteke koje želite da narežete u programu Windows Explorer, kliknite desnim tasterom miša na jednu od izabranih datoteka, postavite pokazivač na stavku Pošalji i kliknite na disk jedinicu pisača diska.

Narezivanje diska u formatu Mastered

Odaberite Mastered format kada vam je potreban disk koji će moći da se reprodukuje na svakom računaru ili na različitim potrošačkim elektronskim uređajima kao što su CD, DVD i Blu-ray disk plejeri koji mogu da reprodukuju digitalne muzičke datoteke, slike ili video datoteke.

 1. Ubacite upisivi disk kao što je CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW ili DVD+RW disk u pisač CD, DVD ili Blu-ray diskova.

 2. U dijalogu Automatska reprodukcija koji se pojavljuje kliknite na dugme Nareži datoteke na disk pomoću programa Windows Explorer.

  Ako se dijalog „Automatska reprodukcija“ ne pojavi, kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Računar i kliknite dvaput na pisač diska.
 3. U dijalogu Narezivanje diska u polje Naslov diska otkucajte ime za disk, izaberite stavku Sa CD/DVD plejerom i kliknite na dugme Dalje.

 4. Otvorite fasciklu koja sadrži datoteke koje želite da narežete i prevucite datoteke u praznu fasciklu diska.

  Da biste izabrali više stavki, pritisnite i držite taster Ctrl i kliknite na datoteke koje želite da narežete.

 5. Na traci sa alatkama izaberite stavku Narezivanje na disk i sledite korake u čarobnjaku.

  Izabrane datoteke se kopiraju na disk. Kada se narezivanje diska dovrši, ležište pisača diska će se otvoriti i moći ćete da uklonite disk. Sada možete koristiti disk na drugom računaru ili u CD ili DVD plejeru. Ovaj tip diska nije potrebno zatvoriti.

Saveti

 • Da biste narezali Mastered disk, možda će biti potrebno da oslobodite prostor na čvrstom disku koji ima do dva puta veći kapacitet od diska. Običan CD ima kapacitet diska od 650 megabajta (MB). Za običan DVD, kapacitet je oko 4.38 gigabajta (GB). Za običan Blu-ray disk, kapacitet je oko 23 GB.

 • Vreme koje je potrebno za narezivanje Mastered diska će biti smanjeno i biće mu potrebno manje dostupnog slobodnog prostora na disku ako su datoteke i fascikle koje narezujete uskladištene na istoj disk jedinici kao lokacija privremene fascikle (obično C:\), a disk jedinica je formatirana pomoću NTFS sistema datoteka.

 • Umesto prevlačenja i otpuštanja datoteka na način koji je opisan iznad, možete izabrati datoteke koje želite da narežete u programu Windows Explorer, kliknite desnim tasterom miša na jednu od izabranih datoteka, postavite pokazivač na stavku Pošalji i kliknite na disk jedinicu pisača diska.

 • Ako odlučite da ne narežete datoteke na disk, možete izbrisati privremene datoteke da biste vratili prostor na čvrstom disku. Da biste izbrisali privremene datoteke, otvorite fasciklu diska i na traci sa alatkama izaberite stavku Brisanje privremenih datoteka.