Postoji mnogo dostupnih opcija za narezivanje CD-ova ili DVD-ova u programu Windows Media Center. Ako znate kako želite da koristite narezani disk, to će vam pomoći da odredite koja je opcija odgovarajuća za vas.

Da biste narezali CD, morate imati CD pisač koji je povezan sa vašim računarom ili instaliran na njemu. Tip upisivog CD-a koji treba da koristite zavisi od tipova koje podržava CD pisač i tipa diska koji želite. Na primer, možete da koristite prazan CD-R ili CD-RW disk za narezivanje CD-ova, ali ne mogu svi CD plejeri reprodukovati CD-RW diskove.

Neke datoteke digitalnih medija mogu biti zaštićene. Ako jesu, možda nećete moći da ih narežete na CD ili DVD zavisno od prava na korišćenje medija koja su povezana sa datotekom.

Prikaži sve

Šta vam je potrebno

Da biste počeli, biće vam potrebno sledeće:

 • CD ili DVD pisač (naziva se i jedinica CD ili DVD snimača).

  Gotovo svi najnoviji računari obuhvataju CD pisač za narezivanje audio CD-ova i CD-ova sa podacima. Neki računari obuhvataju kombinaciju CD/DVD pisača za narezivanje audio CD-ova, CD-ova sa podacima i DVD-ova sa podacima.

  Ako ne znate koju vrstu pisača imate, pogledajte informacije koje ste dobili uz računar.

 • Prazan CD ili DVD.

  Tip praznog diska koji vam je potreban zavisi od vrste pisača koji imate, kao i od vrste diska koji pokušavate da napravite.

  Za audio CD-ove: dobar izbor predstavlja CD-R format zato što je relativno jeftin, a kompatibilan je sa najširim opsegom uređaja za reprodukciju.

  Za CD-ove sa podacima: CD-R je dovoljan za potrebe većine ljudi. Međutim, ako želite mogućnost da naknadno izbrišete disk i da mu dodate nove datoteke, odaberite CD-RW. Imajte samo na umu to da su CD-RW diskovi obično skuplji od CD-R diskova, kao i da neki CD plejeri ne mogu da reprodukuju CD-RW diskove.

  Za DVD-ove sa podacima: odaberite DVD-R ili DVD+R ako samo jednom dodajete datoteke na disk. Odaberite DVD-RW ili DVD+RW ako želite mogućnost da naknadno izbrišete disk i da mu dodate nove datoteke. Imajte na umu da neki DVD pisači podržavaju sve navedene tipove diskova, a da neki podržavaju samo određene. Više informacija potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz računar.

Narezivanje snimljene TV emisije ili drugih video datoteka na DVD-Video disk

Snimljene TV emisije ili druge video datoteke možete narezati na DVD koji može da se reprodukuje na standardnom DVD plejeru.

 1. Otvorite Media Center i ubacite upisivi DVD u DVD pisač.

 2. Kliknite na obaveštenje Nareži CD ili DVD koje se pojavljuje ili na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center pomerite se do stavke Zadaci, a zatim izaberite stavku Nareži CD/DVD.

 3. Na stranici Izbor formata diska izaberite opciju Video DVD, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 4. Otkucajte ime za DVD, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Na stranici Izbor medija izaberite opciju Snimljeni TV program ili Video biblioteka, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 6. Izaberite stavke koje želite da narežete (oznake potvrde pojaviće se na stavkama ili pored stavki koje izaberete), a zatim kliknite na dugme Dalje.

 7. Da biste dodali još TV emisija ili video datoteka na disk, na stranici Pregled i uređivanje liste kliknite na dugme Dodaj još.

 8. Ponovite korake od 5 do 7 dok ne dodate sve snimljene TV emisije i video zapise koje želite da narežete.

 9. Na stranici Pregled i uređivanje liste izaberite opciju Nareži DVD.

 10. U obaveštenju Pokretanje kopije kliknite na dugme Da.

 11. Pošto se disk nareže, u obaveštenju Dovršavanje narezivanja kliknite na dugme Gotovo.

Napomene

 • Narezivanje TV emisije na DVD može da potraje izvesno vreme dok se ne dovrši što zavisi od tri faktora: dužine dodatih video datoteka, sistemskih resursa računara i brzine DVD pisača.

 • Potreban je analogni ili digitalni TV tjuner da biste u aplikaciji Windows Media Center reprodukovali i snimali televiziju uživo. Ako uz računar niste dobili TV tjuner, možda ćete moći da ga dodate. Za informacije o nabavljanju TV tjunera pogledajte odeljak Dobijanje pomoći za TV tjuner ili se obratite proizvođaču računara.

Narezivanje audio CD-a za reprodukciju na CD plejeru

Muzičke datoteke možete narezati da biste kreirali audio CD u aplikaciji Media Center koji ćete nakon toga reprodukovati na većini računara i CD plejera. Većina tipova audio datoteka kompatibilna je sa aplikacijom Media Center, uključujući formate datoteka WMA, MP3 i WAV.

 1. Otvorite Media Center i ubacite upisivi CD u CD ili DVD pisač.

 2. Kliknite na obaveštenje Nareži CD ili DVD koje se pojavljuje ili na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center, pomerite se do stavke Zadaci, a zatim izaberite stavku Nareži CD/DVD.

 3. Na ekranu Izbor formata diska izaberite opciju Audio CD, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 4. Otkucajte ime za CD, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Na stranici Izbor muzike izaberite audio datoteke koje želite narezati, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 6. Da biste dodali još audio datoteka na disk, na stranici Pregled i uređivanje liste kliknite na dugme Dodaj još.

 7. Ponovite korake 5 i 6 dok ne dodate sve audio datoteke koje želite da narežete.

 8. Na stranici Pregled i uređivanje liste izaberite opciju Nareži CD.

 9. U obaveštenju Pokretanje kopije kliknite na dugme Da.

 10. Pošto se disk nareže, u obaveštenju Dovršavanje narezivanja kliknite na dugme Gotovo.

Narezivanje muzike, slika i video zapisa na CD ili DVD sa podacima

U programu Media Center na CD ili DVD možete da narežete datoteke digitalnih medija, poput muzike, slika i video zapisa. Prilikom narezivanja ovog tipa diska koji se naziva DVD sa podacima ili CD sa podacima datoteke digitalnih medija se pre narezivanja ne konvertuju u drugi format datoteka – jednostavno se kopiraju na CD ili DVD u originalnom formatu.

 1. Otvorite Media Center i ubacite upisivi CD ili DVD u CD ili DVD pisač.

 2. Kliknite na obaveštenje Nareži CD ili DVD koje se pojavljuje ili na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center, pomerite se do stavke Zadaci, a zatim izaberite stavku Nareži CD/DVD.

 3. U zavisnosti od tipa upisivog diska koji koristite, na ekranu Izbor formata diska izaberite opciju CD sa podacima ili DVD sa podacima, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 4. Otkucajte ime za CD ili DVD, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Na stranici Izbor medija izaberite lokaciju datoteka koje želite narezati, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 6. Izaberite stavke koje želite da narežete (oznake potvrde pojaviće se na stavkama ili pored stavki koje izaberete), a zatim kliknite na dugme Dalje.

 7. Da biste dodali još datoteka na disk, na stranici Pregled i uređivanje liste kliknite na dugme Dodaj još.

 8. Ponovite korake 5 i 7 dok ne dodate sve datoteke digitalnih medija koje želite da narežete.

 9. Na stranici Pregled i uređivanje liste izaberite opciju Nareži DVD ili Nareži CD.

 10. U obaveštenju Pokretanje kopije kliknite na dugme Da.

 11. Pošto se disk nareže, u obaveštenju Dovršavanje narezivanja kliknite na dugme Gotovo.

Napomena

 • U programu Media Center na CD ili DVD sa podacima ne možete da narežete datoteke koje ne sadrže medije, kao što su tekstualni dokumenti. Da biste saznali kako da to uradite u operativnom sistemu Windows, pogledajte odeljak Narezivanje CD-a ili DVD-a u programu Windows Explorer.

Kreiranje DVD projekcije slajdova sa muzikom

Možete da kreirate DVD projekciju slajdova i da je narežete na upisivi DVD. DVD projekcija slajdova sadrži slike koje se izmenjuju sa muzikom u pozadini. Takvi DVD-ovi mogu da se reprodukuju na DVD plejeru ili drugom računaru.

Kada reprodukujete projekciju slajdova sa narezanog DVD-a, slike se prikazuju u intervalima od sedam sekundi redosledom kojim ste ih dodali na DVD. Muzika u pozadini se takođe reprodukuje onim redosledom kojim je dodata. Takođe možete da kreirate projekciju slajdova bez muzike tako što nećete dodati muzičke datoteke.

 1. Otvorite Media Center i ubacite upisivi DVD u DVD pisač.

 2. Kliknite na obaveštenje Nareži CD ili DVD koje se pojavljuje ili na početnom ekranu aplikacije Windows Media Center, pomerite se do stavke Zadaci, a zatim izaberite stavku Nareži CD/DVD.

 3. Na ekranu Izbor formata diska izaberite opciju DVD projekcija slajdova, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 4. Otkucajte ime za projekciju slajdova, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Na ekranu Izbor medija izaberite opciju Biblioteka muzike, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 6. Na stranici Izbor muzike izaberite audio datoteke koje želite da uključite u projekciju slajdova, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 7. Na stranici Pregled i uređivanje liste kliknite na dugme Dodaj još.

 8. Na stranici Izbor medija izaberite opciju Biblioteka slika, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 9. Na stranici Izbor slika kliknite na fasciklu koja sadrži slike koje želite da uključite u projekciju slajdova, kliknite na svaku sliku koju želite da uključite u projekciju slajdova, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 10. Nakon što dodate sve slike i muziku u projekciju slajdova, na stranici Pregled i uređivanje liste izaberite opciju Nareži DVD.

 11. U obaveštenju Pokretanje kopije kliknite na dugme Da.

 12. Pošto se disk nareže, u obaveštenju Dovršavanje narezivanja kliknite na dugme Gotovo.