Kalibracija ekrana

Šta je to kalibracija boja ekrana?

Kalibracija ekrana obezbeđuje ispravno prikazivanje boja na monitoru. U operativnom sistemu Windows možete koristiti kalibraciju boja ekrana za kalibraciju ekrana.

Pre pokretanja kalibracije boja ekrana uverite se da je ekran podešen na osnovnu rezoluciju. To pomaže u poboljšanju preciznosti dobijene kalibracije. Za više informacija o određivanju osnovne rezolucije za ekran i podešavanju rezolucije ekrana pogledajte odeljak Promena rezolucije ekrana.

Napomene

 • Ako imate uređaj za kalibraciju ekrana koji ste dobili uz drugi softver, razmotrite korišćenje uređaja za merenje boja sa pratećim softverom umesto kalibracije boja ekrana. Korišćenje uređaja za kalibraciju sa pratećim softverom za kalibraciju koji se često dobija uz njega može pomoći u dobijanju najbolje boje na ekranu. Uopšteno govoreći, korišćenje instrumenta za merenje boja za kalibraciju ekrana dovešće do bolje kalibracije u odnosu na rezultate obavljanja vizuelne kalibracije (koja se obavlja u kalibraciji boja ekrana).

 • Kalibracija boja prikaza nije dostupna u sistemu Windows Server 2008 R2.

Za pokretanje kalibracije boja ekrana

 1. Otvorite opciju „Kalibracija boja ekrana“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte kalibracija ekrana, a zatim izaberite stavku Kalibracija boje ekrana. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 2. U okviru stavke Kalibracija boja ekrana kliknite na dugme Dalje da biste nastavili.

Korišćenje kalibracije boja ekrana za podešavanje postavki boja

Kalibracija boja ekrana poboljšava boje ekrana tako što omogućava promenu postavki različitih boja. Kada podesite postavke različitih boja pomoću kalibracije boja ekrana, imaćete novu kalibraciju koja sadrži nove postavke boja. Nova kalibracija će biti povezana sa prikazom ekrana i koristiće je programi kojima upravljaju boje.

Postavke boja koje možete promeniti i način na koji menjate te postavke boja zavise od prikaza monitora i njegovih mogućnosti. Nemaju svi monitori iste mogućnosti i postavke boja, tako da možda nećete moći da promenite sve postavke različitih boja prilikom korišćenja kalibracije boja ekrana.

Prikaži sve

Osnovne postavke boja

Da biste dobili preciznu kalibraciju, preporučujemo da podesite osnovne postavke boja na prikazu ekrana pre nego što nastavite. Ovo obezbeđuje da imate dobru početnu tačku kada počinjete sa kalibracijom prikaza ekrana pomoću kalibracije boja ekrana.

 1. Otvorite stranicu Podešavanje osnovnih postavki boja i pritisnite taster Meni koji se nalazi na prednjoj strani mnogih monitora.

  Pojaviće se meni na ekranu. Pritisnite dugmad na monitoru koja se takođe nalaze na prednjoj strani mnogih monitora da biste se kretali kroz meni na ekranu i podesili različite postavke za prikaz ekrana.

  Meni i dugmad monitora zavise od modela i proizvođača. Pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz monitor da biste saznali kako da koristite dugmad za svoj ekran.

 2. Na stranici Podešavanje osnovnih postavki boja koristite dugmad monitora da biste se kretali kroz meni na ekranu da biste proverili (ili podesili) neke od sledećih postavki (u zavisnosti od vašeg ekrana) i kliknite na dugme Dalje:

  • Pronađite meni sa bojama koji vam dozvoljava da navedete režim boja i podesite ekran na opciju sRGB.

   Ako ne možete da podesite režim boja na ekranu, ali možete da izaberete temperaturu boja (koja je poznata i kao bela tačka), podesite temperaturu boja na opciju D65 (ili 6500).

  • Pronađite meni da biste podesili gamu. Podesite gamu na opciju 2.2, što je podrazumevana postavka.

  • Ako ne možete da pronađete nijednu od ovih postavki, pronađite postavku na meniju prikaza na ekranu koja vam dozvoljava da vratite ekran na podrazumevane fabričke postavke boja i zatim odaberite tu opciju.

  • Ako ne možete da podesite neke postavke boja na ekranu zato što postavka nije prikazana na meniju prikaza na ekranu, kliknite na dugme Dalje da biste nastavili bez izmena postavki boja.

Gama

Gama opisuje odnos između vrednosti digitalnog unosa i intenziteta svetla koje ekran emituje. U kalibraciji boja ekrana možete podesiti gamu pomoću uzorka slike koja prikazuje različite krugove.

 1. Na stranici Kako prilagoditi gamu sledite uputstva i gledajte u uzorke slika koji se pojavljuju i zatim kliknite na dugme Dalje.

 2. Na stranici Podešavanje game pomerite klizač na ekranu tako da mala tačka u sredini svakog kruga nestane. Kliknite na dugme Dalje da biste nastavili.

  Slika koja prikazuje dobru gamu
  Dobra gama

Svetlina

Svetlina određuje koliko su tamne boje i senke koje se pojavljuju na ekranu. Podešavanjem svetline ekrana možete se uveriti da se tamne boje precizno prikazuju i da u isto vreme možete da vidite senke, obrise i druge detalje na tamnim slikama. Ako je svetlina previše visoka, crne boje će izgledati svetle i sive.

 1. Na stranici Pronalaženje kontrola svetline i kontrasta za ekran pronađite kontrole svetline i kontrasta za svoj ekran i kliknite na dugme Dalje.

  Za više informacija o pronalaženju kontrole svetline za različite ekrane pogledajte odeljak Podešavanje svetline i kontrasta ekrana.

 2. Podesite kontrast na jedan od sledećih načina u zavisnosti od tipa monitora:

  • Ako kalibrišete LCD monitor, podesite kontrast na podrazumevanu fabričku postavku (ako već nije podešen na podrazumevanu postavku).

  • Ako kalibrišete CRT monitor, pronađite kontrolu kontrasta i podesite ga na najvišu postavku.

 3. Na stranici Kako podesiti svetlinu pogledajte uzorke slika i kliknite na dugme Dalje.

 4. Otvorite stranicu Podešavanje svetline i podesite svetlinu na jedan od sledećih načina u zavisnosti od prikaza monitora i njegovih mogućnosti i kliknite na dugme Dalje.

  • Pritisnite taster Meni na prednjoj strani monitora. Pojaviće se meni na ekranu. Pronađite postavku svetline.

  • Ako monitor ima taster Svetlina sa prednje strane, pritisnite taster Svetlina i podesite svetlinu.

  • Ako koristite laptop računar, često možete podesiti svetlinu pritiskanjem Fn tastera i pritiskanjem odgovarajućeg funkcijskog tastera da biste povećali (Slika dugmeta „Povećaj svetlinu“) ili smanjili (Slika dugmeta „Smanji svetlinu“) svetlinu ekrana.

  Prilikom podešavanja svetline povećajte ili smanjite svetlinu dok na slici ne budete mogli da razlikujete košulju od odela. Ako vidite veliko slovo X u pozadini iznad ramena osobe na slici, smanjite svetlinu dok X ne nestane.

  Slika koja prikazuje dobru svetlinu
  Dobra svetlina

Kontrast

Kontrast određuje kako se bele i svetle boje prikazuju i obezbeđuje da se isticanja na slikama precizno prikazuju na ekranu.

 1. Na stranici Kako podesiti kontrast pogledajte uzorke slika koji se prikazuju i kliknite na dugme Dalje.

 2. Otvorite stranicu Podešavanje kontrasta i podesite kontrast na jedan od sledećih načina u zavisnosti od prikaza monitora i njegovih mogućnosti i kliknite na dugme Dalje.

  • Pritisnite taster Meni na prednjoj strani monitora. Pojaviće se meni na ekranu. Pronađite postavku Kontrast.

  • Ako monitor ima taster Kontrast sa prednje strane, pritisnite taster Kontrast i podesite kontrast

  Prilikom podešavanja kontrasta podesite kontrast što je više moguće bez gubljenja mogućnosti da vidite dugmad i nabore na košulji osobe na slici.

  Slika koja prikazuje dobar kontrast
  Dobar kontrast

  Za više informacija o pronalaženju kontrola kontrasta za različite ekrane pogledajte odeljak Podešavanje svetline i kontrasta ekrana.

Napomena

 • Obično nema kontrola za podešavanje kontrasta na ekranu laptop računara.

Balans boja

Podesite balans boja da ne biste videli dominaciju boje na slikama na ekranu. Prilikom podešavanja balansa boja, uverite se da se sive trake prikazuju u neutralnoj sivoj boji bez dominacije boja. Dominacije boje dovode do neispravnog prikazivanja boja na slikama.

 1. Na stranici Kako podesiti balans boja pogledajte uzorke slika koji se prikazuju i kliknite na dugme Dalje.

 2. Na stranici Podešavanje balansa boja pomerite crveni, zeleni i plavi klizač na ekranu sve dok sive trake ne budu u neutralnoj sivoj boji bez dominacije boja. Kliknite na dugme Dalje da biste nastavili.

  Slika koja prikazuje dobar odnos boja
  Dobar balans boja

Prikaz kalibracije

Kada promenite postavke u kalibraciji boja ekrana, možete uporediti novu trenutnu kalibraciju sa prethodnom i odabrati kalibraciju koja vam najviše odgovara. Možda ćete primetiti da su te dve kalibracije veoma slične.

 1. Na stranici Uspešno je kreirana nova kalibracija izaverite stavku Prethodna kalibracija da biste videli kalibraciju ekrana pre korišćenja kalibracije boja ekrana.

 2. Na stranici Uspešno je kreirana nova kalibracija izaverite stavku Trenutna kalibracija da biste videli novu kalibraciju ekrana posle korišćenja kalibracije boja ekrana.

 3. Uradite jedno od sledećeg u zavisnosti od toga koju kalibraciju želite da koristite:

  • Da biste koristili novu kalibraciju, kliknite na dugme Završi.

  • Da biste koristili prethodnu kalibraciju, kliknite na dugme Otkaži.

 4. (Opcionalno) Potvrdite izbor u polju Pokreni optimizator ClearType teksta kada kliknem na dugme „Završi“ da bi se tekst ispravno prikazivao (preporučuje se) ako želite da se optimizator ClearType teksta otvori kada kliknete na dugme Završi. Ovo će pomoći u jasnom prikazivanju teksta pomoću nove kalibracije. Više informacija o optimizatoru ClearType teksta potražite u odeljku Šta je optimizator ClearType teksta?