Mogu li da imam više od jednog operativnog sistema na računaru (multiboot)?

Ako na čvrstom disku računara postoji odgovarajuća količina slobodnog prostora, možete instalirati više operativnih sistema, a zatim odabrati operativni sistem koji ćete koristiti prilikom pokretanja računara. To se zove konfiguracija sa višestrukim pokretanjem ili dvojnim pokretanjem i zahteva particije na čvrstom disku. Više informacija potražite u članku Instaliranje više operativnih sistema (višestruko pokretanje).

Slika alatke „Upravljanje diskovima“ u okviru Microsoft Management Console
Primer konfiguracije diska sa višestrukim pokretanjem

Zašto imati više od jednog operativnog sistema?

Konfiguraciju sa višestrukim pokretanjem možda ćete odlučiti da kreirate ukoliko imate programe ili uređaje koji rade samo sa starijim verzijama operativnog sistema Windows. Kada želite da koristite jedan od ovih programa ili uređaja, ponovo pokrenite računar, a zatim odaberite željeni operativni sistem. Višestruko pokretanje može biti korisno i za testiranje kompatibilnosti programa ili uređaja koji rade pod operativnim sistemom Windows Vista sa operativnim sistemom Windows 7.

Na koji način se multiboot konfiguracija razlikuje od nadogradnje?

Nadogradnja zamenjuje stari operativni sistem Windows novijom verzijom. Postavljanje multiboot sistema instalira još jedan operativni sistem pored trenutnog operativnog sistema tako da možete koristiti bilo koji od njih.

Nedostaci višestrukog pokretanja

Višestruko pokretanje na čvrstom disku računara zahteva posebne particije za svaki operativni sistem. Ako radite pod jednim operativnim sistemom, ne možete pokrenuti program koji je instaliran na drugom operativnom sistemu. Biće potrebno da programe instalirate na svakom operativnom sistemu na kojem želite da ih koristite. Računar morate ponovo pokrenuti uvek kada želite da se prebacite na drugi operativni sistem.

Pored toga, prvo treba da instalirate stariji operativni sistem, što može biti neprijatno ako želite da dodate stariji operativni sistem (na primer, trenutno radite pod operativnim sistemom Windows 7, ali želite da dodate Windows Vista ili Windows XP).

Upozorenje

  • Instaliranje starije verzije operativnog sistema Windows kada je novija verzija već instalirana može dovesti do otkazivanja sistema. Do ovoga može doći zbog toga što starije verzije operativnog sistema Windows ne prepoznaju datoteke za pokretanje koje se koriste u novijim verzijama operativnog sistema Windows i mogu ih zameniti. Više informacija potražite u članku Instaliranje više operativnih sistema (višestruko pokretanje).

Ako odlučite da uklonite Windows 7 iz konfiguracije sa višestrukim pokretanjem, budite pažljivi. To se može bezbedno izvesti, ali zavisi od toga kako je računar podešen. Više informacija potražite u članku Deinstalacija operativnog sistema Windows 7 na sistemu sa višestrukim pokretanjem.

Više informacija o rešavanju problema sa pokretanjem potražite u članku Korišćenje alatke „Konfigurisanje sistema“.