Rešavanje problema sa vezom može biti izazov jer postoji mnogo mogućih uzroka. Prvo pokušajte da pokrenete program za rešavanje problema sa mrežom da biste videli da li može pomoći pri dijagnostikovanju i rešavanju problema.

 • Otvorite program za rešavanje problema sa mrežom tako što ćete na sistemskoj traci poslova desnim tasterom miša kliknuti na ikonu mreže, a zatim izabrati stavku Reši probleme.

Ako pokretanje programa za rešavanje problema sa mrežom nije rešilo problem, pratite korake opisane u članku Problemi sa mrežnom vezom u operativnom sistemu Windows.

Ako koraci u okviru te teme ne pomognu, sledite ove korake:

 1. Ako se nalazite na kućnoj mreži sa matičnom grupom i pokušavate da se povežete sa drugim računarom, uverite se da je računar uključen i da je dodat matičnoj grupi.

 2. Ako ste na kućnoj mreži bez matične grupe i pokušavate da se povežete sa drugim računarom, uverite se da je taj računar uključen i da ste na mreži omogućili deljenje datoteka i štampača. Više informacija potražite u članku Umrežavanje kućnih računara koji rade pod različitim verzijama operativnog sistema Windows.

 3. Uverite se da su sve žice povezane (na primer, uverite se da je modem povezan sa ispravnim telefonskim konektorom ili kablovskom vezom, direktno ili putem mrežne skretnice).

 4. Ako se problem pojavio nakon instalacije novog softvera, proverite postavke veze da biste videli da li su promenjene.

  1. Otvorite opciju „Mrežne veze“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin adapter, a zatim u odeljku „Centar za mrežu i deljenje“ izaberite stavku Prikaz mrežnih veza.

  2. Kliknite desnim tasterom miša na vezu, a zatim izaberite stavku Svojstva. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 5. Proverite mrežnu skretnicu. Zbog novih funkcija umrežavanja u operativnom sistemu Windows Vista i Windows 7, neke starije mrežne skretnice nisu u potpunosti kompatibilne sa ovim verzijama operativnog sistema Windows i mogu dovesti do problema. Ruter možete testirati na mreži pomoću alatke za procenu Internet veze da biste proverili da li je u potpunosti kompatibilan sa verzijama operativnih sistema. Druga mogućnost je da listu rutera koji su kompatibilni sa operativnim sistemom Windows Vista iWindows 7 potražite na Veb lokaciji Windows centra za kompatibilnost.

Ako ovi koraci ne reše problem, potražite određeni problem i moguća rešenja u sledećim odeljcima.

Prikaži sve

Ne mogu da se povežem sa drugim računarima na kućnoj mreži ili ne mogu da delim datoteke i štampače sa njima

Ovo se može dogoditi iz jednog od sledećih razloga:

 • Otkrivanje mreže je isključeno.

  Otkrivanje mreže je podrazumevano isključeno za javne mreže. Promena tipa mrežne lokacije na kućnu ili posao je najlakši način da uključite otkrivanje mreže. Da biste saznali kako da promenite tip mrežne lokacije, pogledajte članak Izbor mrežne lokacije. Da biste ručno uključili otkrivanje mreže, sledite korake ispod:

  Uključivanje otkrivanja mreže

  1. Otvorite opciju „Više opcija za postavke deljenja“ tako što cete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“ i izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte mreža, izaberite stavku Centar za mrežu i deljenje, a zatim u levom oknu kliknite na dugme Promeni više opcija za postavke deljenja.

  2. Kliknite na ševron Ikona ševrona da biste razvili trenutni profil mreže.
  3. Izaberite opciju Uključi otkrivanje mreže, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj promene. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  Deljenje datoteka

  1. Otvorite opciju „Više opcija za postavke deljenja“ tako što cete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“ i izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte mreža, izaberite stavku Centar za mrežu i deljenje, a zatim u levom oknu kliknite na dugme Promeni više opcija za postavke deljenja.

  2. Kliknite na sliku ševrona Ikona ševrona da biste razvili trenutni profil mreže.
  3. Izaberite stavku Uključi deljenje datoteka i štampača, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj promene. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  Deljenje datoteka pomoću javnih fascikli

  1. Otvorite opciju „Više opcija za postavke deljenja“ tako što cete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“ i izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte mreža, izaberite stavku Centar za mrežu i deljenje, a zatim u levom oknu kliknite na dugme Promeni više opcija za postavke deljenja.

  2. Kliknite na ševron Ikona ševrona da biste razvili trenutni profil mreže.
  3. Izaberite stavku Uključi deljenje tako da sve osobe koje imaju pristup mreži mogu da otvore datoteke ili Uključi deljenje tako da sve osobe koje imaju pristup mreži mogu da otvaraju, menjaju i kreiraju datoteke, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj promene. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  Izvršite ove korake na svom računaru i na svim mrežnim računarima sa kojima želite da se povežete, a koji rade pod operativnim sistemom Windows 7.

 • Deljenje zaštićeno lozinkom je omogućeno.

  Deljenje zaštićeno lozinkom je uključeno po podrazumevanoj vrednosti za računare u radnim grupama. Kada je omogućeno deljenje zaštićeno lozinkom, ljudi koji koriste druge računare na mreži mogu da pristupe deljenim fasciklama ili štampačima samo sa korisničkim nalogom na računaru. Postoje dva načina za omogućavanje deljenja datoteka i štampača:

  • Kreirajte identične korisničke naloge na svim računarima u radnoj grupi (preporučuje se). Više informacija potražite u članku Kreiranje korisničkog naloga.

  • Isključite deljenje zaštićeno lozinkom. Sledite sledeće korake da biste isključili deljenje zaštićeno lozinkom:

  1. Otvorite opciju „Više opcija za postavke deljenja“ tako što cete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“ i izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte mreža, izaberite stavku Centar za mrežu i deljenje, a zatim u levom oknu kliknite na dugme Promeni više opcija za postavke deljenja.

  2. Kliknite na ševron Ikona ševrona da biste razvili trenutni profil mreže.
  3. Izaberite stavku Isključi deljenje zaštićeno lozinkom, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj promene. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  Beleška

  • Deljenje zaštićeno lozinkom nije moguće na računarima koji su na domenu.

 • Na računaru sa kojim želite da se povežete ne postoje deljene fascikle.

  Uverite se da postoji najmanje jedna deljena fascikla sa kojom ćete se povezati.

 • Računari nisu u istoj radnoj grupi.

  Više informacija o pridruživanju radnoj grupi potražite u članku Pridruživanje radnoj grupi ili kreiranje radne grupe. Imajte u vidu da je podrazumevano ime radne grupe u operativnom sistemu Windows 7 RADNA GRUPA.

 • Deljenje datoteka je omogućeno, ali nisu podešena svojstva deljenja za fasciklu ili štampač.

  Deljenje datoteka i štampača je proces koji se sastoji iz dva dela: prvo morate da omogućite deljenje kao što je opisano iznad; drugo, morate da podesite svojstva deljenja na stavci da biste mogli da je premestite u fascikllu „Javni dokumenti“ da bi drugi mogli da joj pristupe.

 • Računar nema najnovije ispravke za mrežnu skretnicu.

  Da biste se uverili da imate najnovije ispravke, obratite se proizvođaču mrežne skretnice.

Ne mogu da se povežem sa kućnom mrežom

Isprobajte sledeće radnje:

 • Uverite se da su mrežna skretnica i modem uključeni.

 • Ako koristite žičnu vezu, proverite da li je Ethernet kabl priključen u mrežni adapter na računaru. Svaki kraj Ethernet kabla izgleda ovako:

  Ilustracija Ethernet kabla
  Ethernet kabl
 • Ako koristite žičnu vezu, uverite se da mrežni kabl nije oštećen. Ovo možete da proverite pomoću drugog kabla za koji znate da radi ispravno.

 • Uverite se da je kabl povezan sa ispravnim portom na mrežnoj skretnici. Ne bi trebalo da bude povezan sa „uplink“ portom. Osim toga, neke mrežne skretnice onemogućavaju port pored „uplink“ porta i zato pokušajte da koristite drugi port.

 • Ukoliko računar ima bežični mrežni adapter, Windows će automatski otkriti bežične mreže u dometu računara. Da biste videli listu bežičnih mreža koje je Windows otkrio, kliknite na ikonu mreže (Ikona bežične mreže) na sistemskoj traci poslova trake zadataka. Ukoliko Windows ne otkrije mrežu za koju mislite da je u dometu računara, potražite termin „pronalaženje bežične mreže“ u pomoći i podršci.
 • Ako pokušavate da se povežete sa bežičnom mrežom sa laptop računara, uverite se da je bežični komutator na računaru uključen. Prekidač se obično nalazi na prednjoj, bočnoj ili stražnjoj ivici laptop računara.

 • Možda postoje problemi sa mrežnim adapterom. Proverite vezu lokalne mreže (LAN):

  • Otvorite opciju „Mrežne veze“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin adapter, a zatim u odeljku „Centar za mrežu i deljenje“ izaberite stavku Prikaz mrežnih veza.

 • Ikona mreže (Ikona bežične mreže ili Ikona žične mreže) se menja u zavisnoti od statusa LAN veze i prikazuje se informacija ako adapter ne radi ispravno. Takođe, ukoliko je LAN kabl isključen, na sistemskoj traci poslova prikazuje se ikona statusa.
 • Koristite upravljač uređajima da biste proverili da li mrežni adapter ispravno funkcioniše:

  Morate da budete prijavljeni kao administrator da biste izvršili ove korake.

  1. Otvorite upravljač uređajima tako što cete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i bezbednost, a zatim u odeljku Sistem kliknuti na dugme Upravljač uređajima. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  2. Dvaput kliknite na stavku Mrežni adapteri, kliknite desnim tasterom miša na adapter, a zatim izaberite stavku Svojstva.

  3. U okviru Status uređaja pogledajte da li uređaj ispravno funkcioniše.

 • Upravljački program mrežnog adaptera možda ne radi ispravno. Preuzmite i instalirajte najnoviju verziju upravljačkog programa sa Veb lokacije proizvođača.

 • Obrišite keš DNS razrešivača. Za više informacija pogledajte odeljak DNS (Domain Name System): najčešća pitanja.

 • Više informacija o rešavanju problema sa bežičnom mrežom potražite u članku Vodič za podršku za dijagnostiku bežične mreže i rešavanje problema.

Ne mogu da se setim koji je mrežni ključ

Ako zaboravite mrežni ključ, a niko drugi ga ne zna, moraćete ponovo da podesite bežični ruter. Pogledajte članak Podešavanje bežičnog rutera.

Ne mogu da se povežem sa mrežom na radnom mestu od kuće (ili sa druge lokacije)

Ako imate problema pri povezivanju sa radnim mestom pomoću usluge DirectAccess, možete pokušati da upotrebite program za rešavanje problema sa povezivanjem sa radnim mestom pomoću usluge DirectAccess da biste automatski našli i rešili neke uobičajene probleme.

 • Otvorite alatku za rešavanje problema sa povezivanjem sa radnim mestom pomoću usluge DirectAccess tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“ i izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte program za rešavanje problema i izaberite stavku Rešavanje problema. U levom oknu kliknite na dugme Prikaži sve i izaberite stavku Povezivanje sa radnim mestom pomoću usluge DirectAccess.

Pokušajte neku od sledećih radnji:

 • Uverite se da ste otkucali ime servera virtuelne privatne mreže (VPN) tačno kako je naveo administrator mreže.

 • Morate da imate aktivnu Internet vezu da bi VPN veza radila.

 • Ako je modem eksterni, uverite se da je napajanje modema uključeno.

 • Obratite se administratoru mreže da biste se uverili da imate odgovarajuće dozvole za vezu i domen na serveru za daljinski pristup.

 • To bi mogao da bude problem sa certifikatom. Obratite se administratoru mreže za pomoć.

 • VPN veza neće funkcionisati sa aktivnim Winsock proxy klijentom. Obratite se administratoru mreže da biste se uverili da Winsock proxy klijent nije omogućen.

 • Ako znate IP adresu (npr. 131.107.10.25) veb lokacije, otkucajte je u traku adrese Veb pregledača i pritisnite Enter. Ako ovo uspe, verovatno postoji problem sa Domain Name System (DNS) razrešavanjem. Obratite se administratoru mreže za pomoć.

 • Ako imate poseban softver koji vam je potreban ili instaliran na radnom mestu, to bi mogao da bude deo problema. Obratite se administratoru mreže za pomoć.

 • Ako znate IP adresu (npr. 131.107.10.25) VPN servera, otkucajte je i pritisnite Enter Ako ovo uspe, verovatno postoji problem sa DNS razrešavanjem. Obratite se administratoru mreže za pomoć.

 • Moguće je da postoji problem sa serverom sa kojim pokušavate da se povežete. Obratite se administratoru mreže za pomoć.