Promena dodatnih opcija indeksiranja

Windows koristi indeks za izvršavanje veoma brzih pretraga na računaru. Evo nekih dodatnih postavki indeksiranja koje možete promeniti. Informacije o osnovnim opcijama indeksiranja potražite u članku Poboljšavanje Windows pretraga pomoću indeksa: najčešća pitanja.

Prikaži sve

Dodavanje tipa datoteke indeksu

Ako koristite neobičan tip datoteke koji indeks trenutno ne prepoznaje, možete ga dodati indeksu da biste u operativnom sistemu Windows mogli vršiti pretragu po tom tipu datoteke.

 1. Otvorite opcije indeksiranja što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin opcije indeksiranja i izaberite stavku Opcije indeksiranja.

 2. Kliknite na dugme Više opcija. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 3. U dijalogu Više opcija izaberite karticu Tipovi datoteka.

 4. U polje Dodaj novu oznaka tipa datoteke listi otkucajte oznaku tipa datoteke (na primer, „txt“), a zatim kliknite na dugme Dodaj.

 5. Izaberite opciju Indeksiraj samo svojstva ili Indeksiraj svojstva i sadržaj datoteka, a zatim kliknite na dugme U redu.

Ponovno pravljenje indeksa

Indeks gotovo da ne zahteva održavanje. Međutim, ako indeks ne može pronaći datoteku za koju znate da postoji na indeksiranoj lokaciji, možda ćete morati ponovo da napravite indeks. Ponovno pravljenje indeksa može trajati nekoliko sati, a pretrage mogu biti nepotpune dok indeks ne bude u celosti ponovo napravljen.

 1. Otvorite opcije indeksiranja što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin opcije indeksiranja i izaberite stavku Opcije indeksiranja.

 2. Kliknite na dugme Advanced (Više opcija). Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 3. U dijalogu Više opcija izaberite karticu Postavke indeksa, a zatim kliknite na dugme Ponovo napravi. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Indeksiranje šifrovanih datoteka

Pre nego što šifrovane datoteke dodate indeksu, preporučuje se da omogućite Windows BitLocker (ili neki drugi program za šifrovanje koji nije proizvela korporacija Microsoft) na sistemskoj disk jedinici (disk jedinica na kojoj je instaliran Windows).

Napomena

 • Windows BitLocker uključen je samo u izdanja Windows 7 Enterprise i Windows 7 Ultimate.

Imajte na umu da će se indeks automatski ponovo napraviti pri svakoj promeni ove postavke. To može da potraje dugo, kao i da prouzrokuje nepotpune pretrage dok proces ne bude dovršen.

 1. Otvorite opcije indeksiranja što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin opcije indeksiranja i izaberite stavku Opcije indeksiranja.

 2. Kliknite na dugme Advanced (Više opcija). Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 3. U dijalogu Više opcija izaberite karticu Postavke indeksa, potvrdite izbor u polju za potvrdu Indeksiraj šifrovane datoteke, a zatim kliknite na dugme U redu. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Napomene

 • Iako za šifrovanje sistemske disk jedinice možete koristiti program koji nije proizvela korporacija Microsoft, takvi programi se ne podržavaju. Windows podržava samo datoteke šifrovane pomoću sistema šifrovanja datoteka (EFS). Više informacija potražite u članku Šta je to sistem šifrovanja datoteka (EFS)?

 • EFS je uključen samo u izdanja Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional i Windows 7 Ultimate.

 • Ako indeksu dodate šifrovane datoteke, a ne koristite kompletno šifrovanje volumena za lokaciju indeksa, šifrovani podaci iz datoteka – na primer, tekst iz šifrovanog Microsoft Word dokumenta – biće dodati indeksu. Indeks je nejasan tako da ne može lako da se pročita ako neko pokuša da otvori datoteke indeksa, ali nema jako šifrovanje podataka. Ako bi neko ostvario pristup vašem računaru, mogao bi da izdvoji podatke iz indeksa. Zbog toga bi i lokacija indeksa trebalo da se šifruje da bi se doprinelo zaštiti indeksiranih podataka.

Indeksiranje reči sa dijakriticima i bez njih kao različitih reči

Ako često koristite dijakritike (male znakove koji se dodaju slovima da bi promenili izgovor reči) u imenima datoteka i fascikli, možete konfigurisati indeks tako da na drugi način prepoznaje reči sa dijakriticima. Windows podrazumevano prepoznaje dijakritike u skladu sa verzijom jezika koju koristite. Ako promenite tu postavku, svi dijakritici će se prepoznavati.

Indeks će se automatski ponovo napraviti pri svakoj promeni ove postavke. To može da potraje dugo, kao i da prouzrokuje nepotpune pretrage dok proces ne bude dovršen.

 1. Otvorite opcije indeksiranja što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin opcije indeksiranja i izaberite stavku Opcije indeksiranja.

 2. Kliknite na dugme Advanced (Više opcija). Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 3. U dijalogu Dodatne opcije izaberite karticu Postavke indeksa.

 4. U okviru Postavke datoteke potvrdite izbor u polju za potvrdu Tretiraj slične reči sa dijakritičkim znacima kao različite reči, kliknite na dugme U redu, a zatim ponovo kliknite na dugme U redu.

Promena lokacije na kojoj je uskladišten indeks

Ako je potrebno da oslobodite prostor na čvrstom disku, možete promeniti lokaciju indeksa. Ako promenite tu lokaciju, usluga Windows Search će se automatski ponovo pokrenuti, a promena neće stupiti na snagu dok ponovno pokretanje ne bude dovršeno.

 1. Otvorite opcije indeksiranja što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin opcije indeksiranja i izaberite stavku Opcije indeksiranja.

 2. Kliknite na dugme Advanced (Više opcija). Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 3. U dijalogu Advanced Options (Dodatne opcije) izaberite karticu Index Settings (Postavke indeksa).

 4. U okviru Lokacija indeksa kliknite na dugme Izaberi novu, izaberite novu lokaciju, kliknite na dugme U redu, a zatim ponovo kliknite na dugme U redu.

Napomena

 • Kada promenite lokaciju indeksa, trebalo bi da odaberete lokaciju na neprenosivom čvrstom disku koji je formatiran pomoću NTFS sistema datoteka.