„Automatska reprodukcija“ dozvoljava da odaberete program koji ćete koristiti da biste reprodukovali različite vrste medijuma, kao što su muzički CD-ovi ili slike sa digitalnog fotoaparata.

Prikaži sve

Uključivanje ili isključivanje opcije „Automatska reprodukcija“

Kada uključite opciju „Automatska reprodukcija“, možete odabrati šta će se dešavati kada ubacite različite tipove digitalnih medijuma u računar. Na primer, možete odabrati koji plejer za digitalne medije će se koristiti za reprodukciju CD-ova. Kada je opcija „Automatska reprodukcija“ isključena, od vas će se zatražiti da odaberete šta želite da uradite kada ubacite digitalni medijum u računar.

 1. Otvorite automatsku reprodukciju tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte automatska reprodukcija, a zatim izaberite stavku Automatska reprodukcija.

 2. Izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi automatsku reprodukciju za sve medijume i uređaje da biste uključili opciju „Automatska reprodukcija“.

  • Opozovite izbor u polju za potvrdu Koristi automatsku reprodukciju za sve medijume i uređaje da biste isključili opciju „Automatska reprodukcija“.

 3. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Promena postavki opcije „Automatska reprodukcija“

Sledite ove korake da biste odredili šta će se dešavati kada ubacite različite tipove digitalnih medijuma u računar.

 1. Otvorite automatsku reprodukciju tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte automatska reprodukcija, a zatim izaberite stavku Automatska reprodukcija.

 2. U okviru Medijum pronađite tip medijuma za koji želite da promenite postavku „Automatska reprodukcija“.

 3. Kliknite na radnju koju želite da opcija „Automatska reprodukcija“ preduzme kada ubacite taj tip medijuma u računar.

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj.