Promena postavki upravljanja bojama

Sistemi za upravljanje bojama osiguravaju da se sadržaj u boji svuda prikazuje što tačnije moguće – uključujući uređaje kao što su ekran monitora i štampač.

Slika monitora i štampača sa spektrom boja u sredini
Sistemi za upravljanje bojama pomažu da se osigura da boje isto izgledaju na različitim uređajima

Različiti tipovi uređaja imaju različite karakteristike i mogućnosti prikaza boja. Na primer, ekran monitora ne može da prikaže isti skup boja koji može da reprodukuje štampač. Do toga dolazi zato što svaki uređaj koristi drugačiji proces za generisanje sadržaja u boji. Skeneri i digitalne kamere takođe imaju drugačije karakteristike prikaza boja. Čak i različiti programi ponekad drugačije tumače i obrađuju boje. Bez sistema za usaglašavanje i upravljanje bojama ista slika bi izgledala drugačije na svakom od ovih uređaja.

Način prikaza boja takođe zavisi od uslova prikazivanja (na primer, ambijentalnog osvetljenja) jer se ljudsko oko prilagođava različitim uslovima osvetljenja čak i kada posmatra istu sliku. Sistemi za upravljanje bojama održavaju prihvatljiv izgled boja na uređajima sa različitim mogućnostima prikaza boja i u različitim uslovima prikazivanja.

Kada treba promeniti postavke upravljanja bojama

Postavke upravljanja bojama ne morate da menjate često. Podrazumevane postavke upravljanja bojama biće u redu u većini slučajeva. Ove postavke menjajte samo ako imate posebne zahteve za upravljanje bojama koje trenutne postavke boja ne zadovoljavaju. Te opcije su uopšteno namenjene stručnjacima koji rade sa bojama.

Razmislite o promeni postavki upravljanja bojama ako želite da izvršite neke od sledećih radnji:

 • Dodate ili uklonite profil boje.

 • Povežete neke drugačije profile boja sa nekim od uređaja.

 • Promenite podrazumevani profil boje za neki od uređaja.

 • Promenite podrazumevane sistemske postavke boja za određeni uređaj za sve korisnike računara.

 • Promenite podrazumevani plan vizuelizacije ili podrazumevani prostor boje.

Šta je profil boja?

Profil boja je datoteka u kojoj su opisane karakteristike boja određenog uređaja dok se nalazi u određenom stanju. Profil takođe može da sadrži dodatne informacije koje definišu uslove u kojima se sadržaj prikazuje ili metode mapiranja opsega boja. Radeći sa sistemom za upravljanje bojama na računaru, profili boja pomažu da se osigura da se sadržaj u boji prihvatljivo prikazuje bez obzira na uređaj ili uslove prikazivanja sadržaja.

U sistemu za upravljanje bojama profili boja se koriste za kreiranje transformacija boja koje programi koriste za konvertovanje boja iz prostora boje jednog uređaja u drugi. (Prostor boje je trodimenzionalni model u kojem su dati grafikoni nijanse, svetline i intenziteta boje kako bi se predstavile mogućnosti prikazivanja boja nekog uređaja.) Kada se računaru doda nov uređaj, profil boja za taj uređaj možda će se automatski instalirati.

Postoje dva osnovna tipa profila boja koje Windows i dalje podržava: Profili boja sistema Windows boja (WCS) i međunarodnog konzorcijuma za boje (ICC). To vam pruža veliku raznolikost izbora za prilagođavanje opcija upravljanja bojama i tokova posla sa bojama. WCS je napredni sistem za upravljanje bojama koji se nalazi u novijim verzijama operativnog sistema Windows. Iako podržava upravljanje bojama zasnovano na ICC profilu, WCS pruža napredne mogućnosti koje se ne mogu pronaći u postojećim ICC sistemima za upravljanje bojama.

Dodavanje profila boja za uređaj

Profili boja se obično dodaju automatski kada se instaliraju novi uređaji koji rade sa bojama. Profili boja se takođe mogu dodati pomoću alatki za upravljanje bojama kao što su uređaji za kalibraciju monitora. Profili boja za vaše uređaje verovatno su već instalirani na računaru. Međutim, ako je potrebno da instalirate nov profil boja, sledite ove korake:

 1. Otvorite opciju „Upravljanje bojama“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin upravljanje bojama, a zatim izaberite stavku Upravljanje bojama.

 2. Izaberite karticu Svi profili, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

 3. Pronađite i izaberite nov profil boja, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

 4. Kliknite na dugme Zatvori.

Povezivanje profila boja sa uređajem

Uređaj može imati više profila boja. To je zato što profil boja predstavlja karakteristike boja određenog uređaja u određenom stanju. Svakoj promeni koja dovodi do promena ponašanja boja uređaja trebalo bi dodeliti poseban profil. Profili se mogu optimizovati i za različite vrste projekata. Na primer, štampač može da ima nekoliko profila od kojih je svaki dizajniran za drugačiju vrstu papira ili mastila.

Ako je za uređaj instalirano više profila, možete navesti profil koji ćete koristiti za određeni projekat.

Prikaži sve

Povezivanje više profila boja sa jednim uređajem

 1. Otvorite opciju „Upravljanje bojama“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin upravljanje bojama, a zatim izaberite stavku Upravljanje bojama.

 2. Izaberite karticu Uređaji.

 3. Na listi Uređaj izaberite uređaj koji radi sa bojama koji želite da povežete sa nekim profilima boja.

 4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi moje postavke za ovaj uređaj, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

 5. U dijalogu Povezivanje profila boja izvršite jednu ili obe sledeće radnje:

  • Ako želite da koristite profil boja koji je već instaliran na računaru, na listi izaberite profil boja, a zatim kliknite na dugme U redu.

  • Ako želite da koristite prilagođeni profil boja koji nije instaliran na računaru, kliknite na dugme Potraži, pronađite prilagođeni profil boja koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

   Izabrani profil boja (ili profili) sada je povezan sa uređajem i mogu ga koristiti programi koji koriste Windows upravljanje bojama kako bi opisali karakteristike boja tog uređaja. Da biste novi povezani profil boja koristili kao podrazumevani profil boja za izabrani uređaj, kliknite na dugme Postavi kao podrazumevani profil.

 6. Kliknite na dugme Zatvori.

Napomena

 • Program za uređivanje slika ili grafike takođe vam može omogućiti izbor profila boja. Kada menjate postavke boja u tim programima, postavke se obično koriste samo u tom programu.

Uklanjanje profila boja sa uređaja

 1. Otvorite opciju „Upravljanje bojama“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin upravljanje bojama, a zatim izaberite stavku Upravljanje bojama.

 2. Izaberite karticu Uređaji.

 3. Na listi Uređaj izaberite uređaj koji radi sa bojama sa kojeg želite da uklonite neke profile boja.

 4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi moje postavke za ovaj uređaj, izaberite profil boja koji želite da uklonite sa izabranog uređaja, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

  Izabrani profil boja (ili profili) više nije povezan sa uređajem i programi koji koriste Windows upravljanje bojama kako bi opisali karakteristike boja tog uređaja više ga neće koristiti.

 5. Kliknite na dugme Zatvori.

Napomena

 • Program za uređivanje slika ili grafike takođe vam može omogućiti izbor profila boja. Kada menjate postavke boja u tim programima, postavke se obično koriste samo u tom programu.

Čuvanje i upotreba povezanosti uređaja

Kada povežete profil boja (ili profile) sa uređajem, možete da sačuvate i koristite novu povezanost uređaja za rad sa bojama na nekoliko različitih načina. Sve promene koje napravite utiču samo na postavke boja za trenutni korisnički nalog i izabrani uređaj.

 1. Otvorite opciju „Upravljanje bojama“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin upravljanje bojama, a zatim izaberite stavku Upravljanje bojama.

 2. Izaberite karticu Uređaji.

 3. Izvršite neke od sledećih radnji:

  • Da biste objedinili trenutne podrazumevane sistemske postavke boja koje uređaj koristi sa trenutnim skupom profila koji ste povezali sa uređajem, kliknite na dugme Profili, a zatim izaberite stavku Kombinuj moje postavke sa podrazumevanim vrednostima sistema.

  • Ako odlučite da ne želite da koristite profile boja koje ste povezali sa uređajem i da želite da koristite podrazumevane sistemske postavke boja umesto njih, kliknite na dugme Profili, a zatim izaberite stavku Vrati moje postavke na podrazumevane vrednosti sistema ili opozovite izbor u polju za potvrdu Koristi moje postavke za ovaj uređaj.

  • Da biste sačuvali povezanost između izabranog uređaja i trenutnog skupa profila koji on koristi, kliknite na dugme Profili, a zatim izaberite stavku Sačuvaj povezanosti. U polju Ime datoteke otkucajte ime za povezanost uređaja, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

   Kada sačuvate datoteku povezanosti uređaja, kasnije je možete učitati da biste se vratili na te postavke boja za izabrani uređaj. Na primer, možda ste sačuvali različite datoteke povezanosti uređaja za više projekata i želite brzo da se prebacite na druge postavke boja tako što ćete učitati drugu datoteku povezanosti uređaja. Svaka datoteka povezanosti uređaja sadrži informacije o profilu boja koji je bio podrazumevani kada je datoteka sačuvana.

  • Da biste učitali datoteku povezanosti uređaja kako bi izabrani uređaj koristio postavke boja navedene u datoteci povezanosti, kliknite na dugme Profili, a zatim izaberite stavku Učitaj povezanosti. Pronađite i izaberite sačuvanu datoteku povezanosti, a zatim kliknite na dugme Otvori.

 4. Kliknite na dugme Zatvori.

Promena postavki boja za uređaj za sve korisnike računara

Sve promene postavki boja koje se naprave utiču samo na trenutnog korisnika. Međutim, možete promeniti podrazumevane sistemske postavke boja za određeni uređaj tako da te postavke boja koriste svi korisnici računara (koji nisu potvrdili izbor u polju za potvrdu Koristi moje postavke za ovaj uređaj u okviru opcije „Upravljanje bojama“ za taj uređaj). Da biste koristili podrazumevane sistemske postavke boja, morate biti prijavljeni sa korisničkim nalogom koji ima administrativne privilegije.

Promena postavki boja za sve korisnike

 1. Otvorite opciju „Upravljanje bojama“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin upravljanje bojama, a zatim izaberite stavku Upravljanje bojama.

 2. Izaberite karticu Više opcija, a zatim kliknite na dugme Promeni podrazumevane vrednosti sistema.

 3. Na listi Uređaj u dijalogu Upravljanje bojama – podrazumevane vrednosti sistema izaberite uređaj za rad sa bojama koji želite da povežete sa nekim profilima boja za sve korisnike računara koji koriste podrazumevane postavke boja za taj uređaj.

 4. Izvršite neke od sledećih radnji:

  • Ako želite da dodate nov profil boja za izabrani uređaj, kliknite na dugme Dodaj, a zatim pređite na 5. korak.

  • Ako ne želite da neki profil boja bude povezan sa izabranim uređajem, izaberite profil boja, kliknite na dugme Ukloni, a zatim kliknite na dugme Da da biste uklonili profil sa uređaja. Da biste nastavili, pređite na 6. korak.

  • Ako je za uređaj izabrano više profila boja, izaberite profil boja koji želite da postavite kao podrazumevani za taj uređaj, a zatim kliknite na dugme Postavi kao podrazumevani profil. Da biste nastavili, pređite na 6. korak.

 5. U dijalogu Povezivanje profila boja izvršite jednu ili obe sledeće radnje:

  • Ako želite da navedete profil boja koji je već instaliran na računaru, na listi izaberite profil boja, a zatim kliknite na dugme U redu.

  • Ako želite da navedete prilagođeni profil boja koji nije već instaliran na računaru, kliknite na dugme Potraži, pronađite prilagođeni profil boja, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

   Izabrani profil boja (ili profili) sada je povezan sa uređajem i koristiće se za opisivanje karakteristika boja tog uređaja.

 6. (Opcionalno) Izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste sačuvali povezanost između izabranog uređaja i trenutnog skupa profila koji on koristi, kliknite na dugme Profili, a zatim izaberite stavku Sačuvaj povezanosti. U polju Ime datoteke otkucajte ime za povezanost uređaja, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  • Da biste učitali datoteku povezanosti uređaja kako bi izabrani uređaj koristio postavke boja navedene u datoteci povezanosti, kliknite na dugme Profili, a zatim izaberite stavku Učitaj povezanosti. Pronađite i izaberite sačuvanu datoteku povezanosti, a zatim kliknite na dugme Otvori.

 7. U dijalogu Upravljanje bojama – podrazumevane vrednosti sistema kliknite na dugme Zatvori.

 8. U dijalogu Upravljanje bojama kliknite na dugme Zatvori.

  Ako se podrazumevane postavke boja već ne koriste (u tom slučaju je potvrđen izbor u polju za potvrdu Koristi moje postavke za ovaj uređaj), kada otvorite Windows upravljanje bojama, dobićete obaveštenje da su podrazumevane sistemske postavke boja promenjene. U tom trenutku možete odabrati da objedinite te promene sa svojim postavkama ili da vratite postavke boja u prethodno stanje tako da se podudaraju sa novim podrazumevanim sistemskim postavkama boja za izabrani uređaj.

Šta je podrazumevani plan vizuelizacije?

Plan vizuelizacije određuje način na koji su boje (i shodno tome, prostor boja) predstavljene pri promeni sa jednog uređaja na drugi. Plan vizuelizacije se može predstaviti kao stil prikazivanja boja. To je pristup koji Windows koristi da bi odabrao prave boje prilikom prevođenja boja sa jednog uređaja na drugi.

Kartica Više opcija u Windows upravljanju bojama omogućava vam da navedete mapiranje između profila WCS modela mapiranja opsega boja i četiri uobičajena ICC plana vizuelizacije. Uopšteno, ova mapiranja plana vizuelizacije bi trebalo da menjate samo ako ste instalirali programske dodatke za WCS modele mapiranja opsega boja nezavisnog proizvođača i želite da ih koristite umesto podrazumevanog WCS mapiranja opsega boja. Većina korisnika neće imati potrebe da menja ove postavke.

Većina programa za uređivanje grafike omogućava vam da navedete plan prikazivanja za sliku. Ako program to ne čini, možete da navedete podrazumevani plan prikazivanja koji se koristi. Postoje četiri plana vizuelizacije koja su dovoljna za uobičajeno korišćenje. U zavisnosti od plana vizuelizacije, izgled slike se može razlikovati jer će Windows koristiti drugi opseg raspoloživih boja da bi prikazao sliku. Četiri najčešća plana vizuelizacije su:

Plan vizuelizacije Najčešća upotreba
Plan vizuelizacije

Perceptualni (fotografije)

Najčešća upotreba

Najbolji za fotografije. Kada se vrši konverzija boje sa prostora boje jednog uređaja na prostor boje drugog, odnosi među bojama su nepromenjeni. Ovo je početna postavka podrazumevanog plana prikazivanja za Windows.

Plan vizuelizacije

Relativno kolorimetrijski (crno-belo)

Najčešća upotreba

Najbolji plan u slučaju da je potrebno da se nekoliko boja tačno podudara, na primer pri prikazivanju logotipa. Ovaj plan je takođe najbolji izbor za poslednju fazu transformacije u prikazu pre štampanja. Boje koje ulaze u dozvoljeni prostor boja oba uređaja ostaju nepromenjene, ali može doći do promene drugih boja što dovodi do komprimovanog tona boje. Relativnim merenjem boje mapira se bela boja sa prostora boje izvornog uređaja na belu u prostor boje odredišnog uređaja.

Plan vizuelizacije

Apsolutno kolorimetrijski (simulirani papir)

Najčešća upotreba

Najbolji plan za poslednju fazu transformacije prilikom korekcije stranice kada želite da odrazite boju papira na konačnom proizvodu. Apsolutno kolorimetrijski plan se razlikuje od relativno kolorimetrijskog plana po tome što bela u izvornom prostoru boja nije mapirana sa belom u odredišnom prostoru boja.

Plan vizuelizacije

Zasićenost (grafikoni)

Najčešća upotreba

Najbolji plan za primenu u poslovnoj grafici gde je jasnoća važnija od realističnog prikaza boja, na primer za poslovne grafikone. Kada se vrši konverzija boje sa prostora boje jednog uređaja na prostor boje drugog uređaja, nijanse ostaju nepromenjene ali se boje mogu promeniti.

Promena podrazumevanog plana vizuelizacije

 1. Otvorite opciju „Upravljanje bojama“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin upravljanje bojama, a zatim izaberite stavku Upravljanje bojama.

 2. Izaberite karticu Više opcija.

 3. U oblasti ICC plan vizuelizacije u WCS mapiranje opsega boja promenite neke postavke.

Kalibracija ekrana

Kalibracija ekrana je deo upravljanja bojama i pomaže vam da se uverite da se boje tačno prikazuju na ekranu prilagođavanjem u poznato stanje. Možete da koristite opciju „Kalibracija boja ekrana“ u operativnom sistemu Windows da biste prošli kroz grupu koraka za kreiranje kalibracije za ekran i poboljšanje načina na koji su boje prikazane na njemu. Više informacija o kalibraciji ekrana pomoću opcije „Kalibracija boja ekrana“ potražite u odeljku Kalibracija ekrana.

Ako na računaru već imate instaliran softver za kalibraciju ekrana drugog dobavljača softvera, možete da koristite taj softver da biste kalibrisali ekran. Sa softverom za kalibraciju često je upakovan uređaj za kalibraciju ekrana. Korišćenje uređaja za kalibraciju sa pratećim softverom za kalibraciju koji se često dobija uz njega može pomoći u dobijanju najbolje boje na ekranu. Uopšteno, korišćenje instrumenta za merenje boja za kalibraciju ekrana dovešće do bolje kalibracije u odnosu na rezultate obavljanja vizuelne kalibracije.

Nakon kalibracije ekrana, kreira se nov kalibrisani profil boja i povezuje se sa ekranom. Informacije o kalibraciji je potrebno učitati iz profila boja u sistem za prikaz. Kalibraciju može učitati Windows ili softver za kalibraciju nezavisnog dobavljača softvera (ako je instaliran na računaru).

Ako koristite softver za kalibraciju ekrana nezavisnog proizvođača, posebno ako je u pitanju softver koji koristi instrument za merenje boja, trebalo bi da koristite rutinu za punjenje kalibracije ekrana koja je često instalirana sa softverom za kalibraciju nezavisnog proizvođača. Taj softver može automatski onemogućiti rutinu za punjenje kalibracije ekrana u operativnom sistemu Windows 7, tako da će se umesto nje za učitavanje kalibracije koristiti softver nezavisnog proizvođača. Međutim, rutinu za punjenje u operativnom sistemu Windows možete ručno omogućiti ili onemogućiti. Ako koristite alatku za kalibraciju ekrana nezavisnog proizvođača, trebalo bi da se uverite da je rutina za punjenje kalibracije ekrana u operativnom sistemu Windows onemogućena.

Omogućavanje ili onemogućavanje učitavanja kalibracije operativnog sistema Windows

Da biste omogućili ili onemogućiti učitavanje kalibracije operativnog sistema Windows, morate biti prijavljeni sa korisničkim nalogom koji ima administrativne privilegije.

 1. Otvorite opciju „Upravljanje bojama“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin upravljanje bojama, a zatim izaberite stavku Upravljanje bojama.

 2. Izaberite karticu Više opcija, a zatim kliknite na dugme Promeni podrazumevane vrednosti sistema.

 3. U dijalogu Upravljanje bojama – podrazumevane vrednosti sistema izaberite karticu Više opcija i izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste omogućili da Windows učitava kalibracije ekrana, potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi Windows kalibraciju ekrana.

  • Da biste sprečili da Windows učitava kalibracije ekrana, opozovite izbor u polju za potvrdu Koristi Windows kalibraciju ekrana.

 4. U dijalogu Upravljanje bojama – podrazumevane vrednosti sistema kliknite na dugme Zatvori.

 5. U dijalogu Upravljanje bojama kliknite na dugme Zatvori.