Plan napajanja je skup hardverskih i sistemskih postavki za upravljanje potrošnjom i štednjom napajanja računara. Planovi napajanja mogu uštedeti energiju, povećati performanse sistema ili napraviti ravnotežu između uštede energije i performansi. Podrazumevani planovi napajanja – „Balansirano“ i „Štednja energije“ – zadovoljavaju potrebe većine osoba. Međutim, možete izmeniti postavke postojećih planova ili kreirati sopstveni plan.

Prikaži sve

Promena postavki pojedinačnog plana

Možete promeniti sledeće postavke pojedinačnih planova napajanja:

 • Podesite računar da pređe u stanje spavanja nakon navedenog perioda neaktivnosti. Više informacija potražite u odeljku Isključivanje računara: najčešća pitanja.

 • Podesite svetlinu ekrana.

 • Odaberite kada će se ekran isključiti tokom perioda neaktivnosti.

 1. Otvorite opcije napajanja tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i bezbednost, a zatim izabrati stavku Opcije napajanja.

 2. U okviru plana koji želite da promenite kliknite na dugme Promeni postavke plana

 3. Na stranici Promena postavki za plan odaberite postavke ekrana i stanja spavanja koje želite da koristite kada računar radi na bateriju (ako je primenljivo) i na struju.

Promena postavki koje utiču na sve planove napajanja (postavke sistema)

Na stranici „Opcije napajanja“ neke veze u levom oknu otvaraju stranicu „Postavke sistema“. Kada na ovoj stranici izvršite promene, one se automatski primenjuju na sve planove napajanja. Promenom postavki sistema možete uraditi sledeće:

 • Poboljšati bezbednost računara postavljanjem lozinke za otključavanje računara kada se on budi iz stanja spavanja.

 • Odabrati radnju koju će računar izvršiti kada na tastaturi ili okviru laptop računara pritisnete dugme za napajanje ili dugme za prelazak u stanje spavanja, odnosno kada zatvorite poklopac u slučaju nekih laptop računara. Na primer, kada pritisnete dugme za napajanje, računar može da ne radi ništa ili da se isključi. Ako računar podržava stanja spavanja i hibernacije, pritiskom na dugme za napajanje možete ga postaviti i u jedno od ovih stanja za uštedu energije.

 1. Otvorite opcije napajanja tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i bezbednost, a zatim izabrati stavku Opcije napajanja.

 2. U levom oknu izaberite stavku Zahtevanje lozinke po buđenju računara, Izbor funkcije dugmeta za napajanje ili Izbor funkcije poklopca (dostupno samo na laptop računarima).

 3. Na stranici Definisanje dugmadi za napajanje i uključivanje zaštite lozinkom odaberite postavke koje želite da koristite kada računar radi na bateriju (ako je primenljivo) i na struju.

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj promene.

Kreiranje sopstvenog plana napajanja

Možete kreirati sopstveni plan i prilagoditi ga tako da odgovara vašim potrebama. Na primer, ako laptop često koristite za držanje prezentacija, možete kreirati plan koji će sprečiti isključivanje ekrana tokom prezentacija i obezbediti da računar ne pređe u stanje spavanja.

 1. Otvorite opcije napajanja tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i bezbednost, a zatim izabrati stavku Opcije napajanja.

 2. U levom oknu izaberite stavku Kreiranje plana napajanja.

 3. Na stranici Kreiranje plana napajanja izaberite plan koji najviše odgovara tipu plana koji želite da kreirate.

 4. U polju Ime plana otkucajte ime za plan, npr. „Držanje prezentacije“, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Na stranici Promena postavki za plan odaberite postavke ekrana i stanja spavanja koje želite da koristite kada računar radi na bateriju i na struju.

  Sprečavanje isključivanja ekrana tokom prezentacija

  • Postavku Isključi ekran posle za stavke Na baterije i Priključeno promenite u vrednost Nikad.

  Sprečavanje prelaska laptop računara u stanje spavanja tokom prezentacija

  • Postavku Stavi računar u stanje spavanja za stavke Na baterije i Priključeno promenite u vrednost Nikad.

 6. Kliknite na dugme Kreiraj.

  Ako koristite laptop, plan se pojavljuje u okviru Planovi prikazani na meraču baterije. Ako koristite stoni računar, plan se pojavljuje u okviru Predviđeni planovi. Plan na kojem ste zasnovali svoj plan napajanja je premešten i nalazi se u okviru Dodatni planovi.

Napomena

 • Plan koji ste upravo kreirali automatski postaje aktivan plan. Da biste aktivirali neki drugi plan napajanja, izaberite taj plan.

Brisanje plana

Ako ste kreirali planove koje više ne koristite ili vam nisu potrebni, izbrišite ih. Planove „Balansirano“, „Štednja energije“, „Visoke performanse“ ili plan koji trenutno koristite (aktivni plan) ne možete izbrisati.

Upozorenje

 • Kada izbrišete plan, on se više ne može vratiti u prethodno stanje.

 1. Otvorite opcije napajanja tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i bezbednost, a zatim izabrati stavku Opcije napajanja.

 2. Ako želite da izbrišete aktivni plan, postavite neki drugi plan napajanja kao aktivni plan.

 3. U okviru plana koji želite da izbrišete kliknite na dugme Promeni postavke plana

 4. Na stranici Promena postavki plana kliknite na dugme Izbriši ovaj plan napajanja.

 5. Kada vam to bude zatraženo, kliknite na dugme U redu.