Promena izgleda ikona na sistemskoj traci poslova na traci zadataka

Sistemska traka poslova se po podrazumevanoj vrednosti nalazi na desnoj strani trake zadataka i sadrži ikone programa koje obezbeđuju status i obaveštenja o stvarima kao što su dolazna e-pošta, ispravke i mrežno povezivanje. Kada instalirate novi program, ponekad možete da dodate ikonu za taj program na sistemsku traku poslova.

Slika sistemske trake poslova na traci zadataka
Sistemsku traku poslova možete da razvijete da biste prikazali skrivene ikone

Novi računari često već sadrže ikone na sistemskoj traci poslova, a neki programi tokom instalacije automatski dodaju ikonu na nju. Možete da promenite ikone i obaveštenja koja se prikazuju na sistemskoj traci poslova, a za određene posebne ikone (zvane sistemske ikone) možete odabrati da li će se uopšte prikazivati.

Možete promeniti redosled ikona na sistemskoj traci poslova i redosled skrivenih ikona tako što ćete ih prevući na željeni položaj.

Prikaži sve

Uklanjanje ili sakrivanje ikone sa sistemske trake poslova

 • Na sistemskoj traci poslova kliknite na ikonu, a zatim je prevucite ka radnoj površini.

Prikaz skrivenih ikona

 • Kliknite na strelicu pored sistemske trake poslova.

  Ako nema strelice, ne postoje skrivene ikone.

Dodavanje skrivene ikone na sistemsku traku poslova

 • Kliknite na strelicu pored sistemske trake poslova, a zatim prevucite ikonu koju želite da premestite na sistemsku traku poslova na traci zadataka. Na sistemsku traku poslova možete prevući neograničen broj skrivenih ikona.

Stalno prikazivanje svih ikona na traci zadataka

 1. Kliknite desnim tasterom miša na prazan prostor na traci zadataka, a zatim izaberite stavku Svojstva.

 2. U okviru Sistemska traka poslova kliknite na dugme Prilagodi.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Uvek prikazuj sve ikone i obaveštenja na traci zadataka, a zatim kliknite na dugme U redu.

Promena izgleda ikona i obaveštenja na sistemskoj traci poslova

Možete prilagoditi način na koji se ikone i odgovarajuća obaveštenja ponašaju na traci zadataka.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na prazan prostor na traci zadataka, a zatim izaberite stavku Svojstva.

 2. U okviru Sistemska traka poslova kliknite na dugme Prilagodi.

 3. Za svaku ikonu izaberite jednu od sledećih opcija sa liste:

  • Prikaži ikone i obaveštenja. Ikona će uvek biti vidljiva na traci zadataka na sistemskoj traci poslova i sva obaveštenja će se prikazivati.

  • Sakrij ikone i obaveštenja. Ikona se sakriva, a obaveštenja se ne prikazuju.

  • Prikaži samo obaveštenja. Ikona se sakriva, ali, ako program pokrene balončić sa obaveštenjem, on se prikazuje na traci zadataka.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Uključivanje ili isključivanje sistemskih ikona

Sistemske ikone, uključujući ikone „Sat“, „Jačina zvuka“, „Mreža“, „Napajanje“ i „Rešenje“, jesu posebne ikone koje čine deo operativnog sistema Windows. Za ove ikone možete promeniti izgled ikona i obaveštenja, kao i da li se one uopšte prikazuju. Sistemsku ikonu možete isključiti ako ste vi ili proizvođač računara instalirali sličan program. Ako isključite sistemsku ikonu, uvek je možete ponovo uključiti kasnije.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na prazan prostor na traci zadataka, a zatim izaberite stavku Svojstva.

 2. U okviru Sistemska traka poslova kliknite na dugme Prilagodi.

 3. Izaberite stavku Uključi ili isključi sistemske ikone.

 4. Za svaku sistemsku ikonu na listi izaberite opciju Uključeno da biste prikazali ikonu na sistemskoj traci poslova ili izaberite opciju Isključeno da biste u potpunosti uklonili ikonu sa sistemske trake poslova.

 5. Kliknite na dugme U redu, a zatim ponovo kliknite na dugme U redu.