Promena izgleda ikona na traci zadataka

Traku zadataka možete prilagoditi, uključujući izgled ikona i način njihovog grupisanja kada je otvoreno više stavki. Možete izabrati jednu od sledećih opcija:

 • Uvek kombinuj, sakrij oznake

  Ovo je podrazumevana postavka. Svaki program se prikazuje kao jedinstvena, neoznačena ikona, čak i kada je otvoreno više stavki za program.

  Slika ikona na traci zadataka kada je izabrana opcija „Uvek grupiši, sakrij oznake“
  Jedna ikona predstavlja program i otvorene stavke
 • Kombinuj kada je traka zadataka puna

  Ova postavka prikazuje svaku stavku kao pojedinačnu, označenu ikonu. Kada traka zadataka postane pretrpana, programi sa više otvorenih stavki skupljaju se u jednu ikonu programa. Klikom na ikonu prikazuje se lista otvorenih stavki. Ova postavka i postavka Nikada ne kombinuj izgledom i ponašanjem podsećaju na ranije verzije operativnog sistema Windows.

  Slika ikona na traci zadataka kada je izabrana opcija „Grupiši kada je traka zadataka puna“
  Pojedinačno označene ikone se kombinuju kada je traka zadataka puna
 • Nikada ne kombinuj

  Ova postavka je slična postavci Kombinuj kada je traka zadataka puna, samo što se ikone nikada ne skupljaju u jednu ikonu bez obzira na to koliko je prozora otvoreno. Što se više programa i prozora otvara, ikone se smanjuju i na kraju pomeraju na traci zadataka.

  Slika ikona na traci zadataka kada je izabrana opcija „Nikada ne grupiši“
  Pojedinačno označene ikone se uvek prikazuju

Promena izgleda programa i ikona na traci zadataka

 1. Otvorite opciju „Svojstva „Start“ menija i trake zadataka“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, a zatim izabrati stavku Svojstva „Start“ menija i trake zadataka.

 2. U okviru Izgled trake zadataka izaberite jednu od opcija sa liste Dugmad trake zadataka:

  • Uvek kombinuj, sakrij oznake

  • Kombinuj kada je traka zadataka puna

  • Nikada ne kombinuj

 3. Da biste koristili male ikone, potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi male ikone. Da biste koristili velike ikone, opozovite izbor u polju za potvrdu.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Napomena

 • Možda ćete primetiti da više ikona koje predstavljaju isti program ostaje grupisano na traci zadataka bez obzira na to da li ste odabrali da prikažete proširene oznake ikona. U prethodnim verzijama operativnog sistema Windows stavke su se prikazivale na traci zadataka onim redosledom kojim ste ih otvarali, ali u operativnom sistemu Windows 7 srodne stavke se uvek prikazuju jedna pored druge.