Windows možete da podesite da automatski instalira važne i preporučene ispravke ili da instalira samo važne ispravke. Važne ispravke obezbeđuju značajne prednosti kao što su poboljšana bezbednost i pouzdanost. Preporučene ispravke mogu da reše probleme koji nisu kritični i da poboljšaju utisak pri radu sa računarom. Opcionalne ispravke se ne preuzimaju niti instaliraju automatski. Da biste saznali više o tipovima ispravki koje objavljuje Microsoft, pogledajte ovaj članak baze znanja na Veb lokaciji Microsoft pomoć i podrška.

Ako ne želite da se ispravke automatski instaliraju, možete odabrati da umesto toga dobijate obaveštenja kada se ispravke primenjuju na vaš računar. Zatim možete sami da ih preuzmete i instalirate ili možete da podesite Windows da automatski preuzima ispravke i da vas zatim obavesti kako biste mogli sami da ih instalirate. Način na koji Windows instalira ispravke i obaveštava vas o njima možete da promenite na sledeći način:

 1. Otvorite Windows Update tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin Update, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Windows Update.

 2. U levom oknu kliknite na dugme Promeni postavke.

 3. U okviru Važne ispravke izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Automatski instaliraj ispravke (preporučuje se)

  • Preuzmi ispravke, ali mi dozvoli da odaberem da li ću ih instalirati

  • Proveri da li postoje ispravke, ali mi dozvoli da odaberem da li ću ih preuzeti i instalirati

  • Nikada ne proveravaj da li postoje ispravke (ne preporučuje se)

 4. Da biste isplanirali automatsko ažuriranje, u oknu Instaliraj nove ispravke izaberite dan i vreme kada želite da se izvrši ažuriranje.

 5. Da biste dobili preporučene ispravke za računar, u okviru Preporučene ispravke potvrdite izbor u polju za potvrdu Želim da dobijam preporučene ispravke na isti način na koji dobijam važne ispravke.

 6. Da biste dozvolili ažuriranje svim korisnicima računara, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli svim korisnicima da instaliraju ispravke na ovom računaru. Ovo se primenjuje samo na ispravke i softver koji se ručno instaliraju. Automatske ispravke će biti instalirane bez obzira na korisnika.

 7. Kliknite na dugme U redu. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Napomene

 • Ako se računar u planirano vreme nalazi u stanju hibernacije, instalacija će se pokrenuti odmah sledeći put kada pokrenete računar. Dobićete poruku sa pitanjem želite li da odložite instalaciju. Kliknite na poruku i sledite uputstva da biste podesili koliko dugo želite da Windows čeka.

 • Ako isključite automatsko ažuriranje, redovno proveravajte da li postoje nove ispravke. Više informacija potražite u odeljku Instaliranje ispravki za Windows.

Microsoft nudi proširenje funkcije Windows Update koje se naziva Microsoft Update. Ova usluga vam omogućava da preuzmete ispravke za druge Microsoft proizvode, kao i da primate obaveštenja o novom Microsoft softveru koji možete besplatno preuzeti i instalirati. Ispravke i obaveštenja o novom softveru možete dobiti na sledeći način:

 1. Otvorite Windows Update tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin Update, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Windows Update.

 2. Ako nikada ranije niste proveravali da li postoje ispravke, u levom oknu kliknite na dugme Da li postoje ispravke?. Sačekajte da funkcija Windows Update završi proveru ispravki.

 3. U dijalogu Windows Update, u okviru Preuzimanje ispravki za druge Microsoft proizvode izaberite stavku Saznajte više. Sledite korake na ekranu da biste počeli da koristite uslugu Microsoft Update.

 4. U levom oknu izaberite stavku Promeni postavke.

 5. U okviru Microsoft Update potvrdite izbor u polju za potvrdu Preuzimaj ispravke za Microsoft proizvode i proveravaj novi opcionalni Microsoft softver prilikom ažuriranja operativnog sistema Windows.

 6. Da biste dobijali obaveštenja o novom Microsoft softveru, potvrdite izbor u polju za potvrdu Pokaži mi detaljna obaveštenja kada je dostupan nov Microsoft softver.

 7. Kliknite na dugme U redu. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.