Windows Media Player automatski organizuje datoteke u biblioteci programa Player u skladu sa informacijama o medijima koje su dostupne za te datoteke.

Da bi biblioteka programa Player bila dobro organizovana i da biste lako mogli da pronađete stavke, važno je da datoteke sadrže potpune i precizne informacije o medijima. U suprotnom, možete ih dodati.

Više informacija o dodavanju informacija o medijima potražite u odeljku Dodavanje ili uređivanje informacija o medijima u programu Windows Media Player. Više informacija o biblioteci programa Player potražite u odeljku Prvi koraci uz Windows Media Player.

Kada se precizne informacije o medijima budu nalazile u datotekama, imaćete na raspolaganju nekoliko opcija za raspoređivanje datoteka i njihovo lakše pronalaženje u biblioteci programa Player. Možete birati između više različitih vrsta prikaza u biblioteci programa Player, izabrati okna koja želite da se pojavljuju, a zatim odabrati kolone koje želite da prikažete.

Više informacija o pronalaženju stavki u biblioteci programa Player potražite u odeljku Pronalaženje stavki u biblioteci programa Windows Media Player.

Prikaži sve

Promena načina prikaza stavki u oknu sa detaljima

Opcije prikaza vam omogućavaju da prikažete medije u nekoliko različitih formata.

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se na bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. U biblioteci programa Player kliknite na dugme Opcije prikazaSlika dugmeta „Prikaži opcije“ i izaberite željenu opciju prikaza.

Prikazivanje ili skrivanje prikaza u oknu za navigaciju

Okno za navigaciju na levoj strani programa Player kontroliše veliki broj prikaza u oknu sa detaljima. Podrazumevano postoji nekoliko kategorija prikaza, uključujući sledeće: „Muzika“, „Video zapisi“, „Slike“ i „Snimljeni TV sadržaj“. Ako kliknete dvaput na kategoriju, u okviru kategorije može biti dostupno nekoliko specifičnijih prikaza. Ako želite da dodate ili promenite prikaze dostupne u oknu za navigaciju, izvršite sledeće radnje:

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se na bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. U biblioteci programa Player, u meniju Organizovanje izaberite stavku Prilagodi okno za navigaciju.

 3. Izvršite neku od sledećih radnji:

  • Potvrdite izbor u poljima za potvrdu za prikaze za koje želite da se pojave u oknu za navigaciju.

  • Opozovite izbor u poljima za potvrdu za prikaze za koje ne želite da se pojave u oknu za navigaciju.

 4. Kliknite na dugme U redu kada završite.

 5. U oknu za navigaciju izaberite željeni prikaz.

  Na primer, izaberite opciju Fascikla ako želite da vidite gde su uskladištene stavke na računaru.

Prikazivanje ili skrivanje okna liste

U oknu liste možete reprodukovati muziku ili kreirati spisak numera, narezati CD ili DVD odnosno sinhronizovati prenosivi muzički uređaj. Da biste otvorili i zatvorili okno liste, izvršite sledeće radnje:

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se na bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. Da biste prikazali okno liste u biblioteci programa Player, izaberite karticu koja predstavlja radnju koju želite da izvršite: Reprodukcija, Narezivanje ili Sinhronizacija.

  Da biste zatvorili okno liste, izaberite karticu koja je trenutno otvorena.

Promena kolona koje su prikazane u biblioteci programa Player

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se na bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. U biblioteci programa Player, u meniju Organizovanje, postavite pokazivač na stavku Raspored i izaberite stavku Odaberi kolone.

 3. Potvrdite ili opozovite izbor u poljima za potvrdu pored kategorija kolona.

 4. Da biste promenili redosled prikaza kolona, izaberite ime kolone i kliknite na dugme Premesti nagore ili Premesti nadole.

 5. Da biste promenili veličinu kolone, izaberite kolonu i u polju Širina izabrane kolone (u pikselima) otkucajte širinu.

  Veličinu kolone možete promeniti i u oknu sa detaljima biblioteke programa Player tako što ćete kliknuti na desnu ivicu naslova kolone, a zatim je pomeriti nalevo ili nadesno.

 6. Podrazumevano, neke kolone su automatski sakrivene kada promenite veličinu programa Player, što ostavlja prostor da najvažnije kolone ostanu vidljive. Ako želite da sve kolone ostanu vidljive prilikom promene veličine programa Player, opozovite izbor u polju za potvrdu Automatski sakrij kolone.

  Ako prilagođeni prikaz kolona želite da vratite na podrazumevani prikaz, kliknite desnim tasterom miša na zaglavlje bilo koje kolone u biblioteci programa Player i izaberite stavku Vrati kolone u prethodno stanje.