Nakon što uparite (povežete) uređaj omogućen za Bluetooth sa računarom omogućenim za Bluetooth, moći ćete da promenite ime uređaja ili da omogućite, odnosno onemogućite usluge za njega. Takođe možete kontrolisati kako se računar uparuje sa ovim i drugim uređajima omogućenim za Bluetooth.

Morate imati instaliranu Bluetooth tehnologiju za bežičnu vezu na računaru da biste izvršili ove korake:

Omogućavanje ili onemogućavanje usluga ili promena imena uređaja

Tipovi usluga koje možete omogućiti ili onemogućiti razlikuju se od jednog do drugog uređaja, pri čemu uređaj kao što je mobilni telefon obično ima više usluga od miša ili tastature omogućene za Bluetooth. Primeri nekih usluga koje možete omogućiti ili onemogućiti na uređaju omogućenom za Bluetooth su pozivno umrežavanje, prenos datoteka i stereo zvuk.

 1. Otvorite opciju „Uređaji i štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim u meniju „Start“ kliknite na stavku uređaji i štampači.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na uređaj omogućen za Bluetooth koji želite da promenite, a zatim izaberite stavku Svojstva.

  Ako je uređaj ispravno povezan, trebalo bi da bude prikazan u fascikli „Uređaji i štampači“. Može biti naveden pod drugim (i ponekad ne očigledno srodnim) imenom u odnosu na marku i model uređaja. Ako niste promenili ime uređaja u operativnom sistemu Windows, u fascikli „Uređaji i štampači“ biće prikazano ime koje je proizvođač dao uređaju.

 3. Izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste promenili ime uređaja koje će se prikazivati na vašem računaru, izaberite karticu Bluetooth, otkucajte novo ime i kliknite na dugme U redu.

  • Da biste omogućili uslugu, kliknite na karticu Usluge, potvrdite izbor u polju za potvrdu pored usluge i kliknite na dugme U redu. Ako ne razumete neke usluge koje su navedene, proverite to u priručniku za uređaj ili na Veb lokaciji proizvođača.

  • Da biste onemogućili uslugu, kliknite na karticu Usluge, potvrdite izbor u polju za potvrdu pored usluge i kliknite na dugme U redu. Ako ne razumete neke usluge koje su navedene, proverite to u priručniku za uređaj ili na Veb lokaciji proizvođača.

Kontrolisanje načina na koji se računar uparuje sa uređajima omogućenim za Bluetooth

Možete podesiti nekoliko opcija za način na koji će računar pronalaziti uređaje omogućene za Bluetooth (ili na koje će ti uređaji pronalaziti njega).

 1. Otvorite kontrolnu tablu tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“ i izabrati stavku Kontrolna tabla.

 2. U polje za pretragu kontrolne table otkucajte reč Bluetooth i izaberite stavku Promenite postavke za Bluetooth.

 3. U dijalogu Postavke za Bluetooth izaberite karticu Opcije i izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste računar učinili vidljivim za uređaje omogućene za Bluetooth, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli Bluetooth uređajima da pronađu ovaj računar.

   Kada se računar omogućen za Bluetooth nalazi u režimu otkrivanja, on emituje bežični signal koji drugim računarima ili uređajima omogućenim za Bluetooth dozvoljava da ga otkriju. Ovo se ponekad naziva režim uparivanja. Ako potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu, računar će i dalje moći da otkriva uređaje omogućene za Bluetooth koji se nalaze u režimu otkrivanja, ali oni neće moći da otkriju računar.

   Slika kartice „Opcije“ u dijalogu „Postavke za Bluetooth“
   Kartica „Opcije“ u dijalogu „Postavke za Bluetooth“

   Upozorenje

   • Da biste doprineli zaštiti računara, računar učinite vidljivim samo kada želite da uređaj sa omogućenom Bluetooth vezom pronađe računar.

  • Da biste omogućili dodavanje uređaja omogućenih za Bluetooth računaru, potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli Bluetooth uređajima da se povežu sa ovim računarom.

  • Da biste bili obavešteni kada neki uređaj omogućen za Bluetooth bude pokušavao da se poveže sa vašim računarom, potvrdite izbor u polju za potvrdu Obavesti me kada novi Bluetooth uređaj želi da se poveže.