Postoji izvestan broj postavki koje možete da prilagodite da biste poboljšali narezivanje u programu Windows Media Player.

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se na bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. U biblioteci programa Player izaberite karticu Narezivanje.

 3. Kliknite na dugme Opcije narezivanjaSlika dugmeta „Opcije“ i izaberite stavku Još opcija narezivanja.
 4. Unesite neku od sledećih izmena:

  • Brzina narezivanja Obično nije potrebno podešavati brzinu narezivanja osim ako imate problema sa narezivanjem. U tom slučaju, smanjenje brzine narezivanja može da otkloni problem. Ova postavka se odnosi na sve pisače koje koristite sa računarom.

  • Automatski izbaci disk nakon narezivanja Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu ako želite da CD-ovi budu automatski izbačeni nakon narezivanja.

  • Primeni nivelisanje jačine zvuka na numere. Ako narezujete pesme koje su prvobitno zapisane sa različitim nivoima jačine zvuka, potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste razlike u jačini zvuka pesama na audio CD-ovima koje narezujete sveli na najmanju meru. Na ovaj način izbeći ćete podešavanje jačine zvuka tokom reprodukcije CD-a.

  • Nareži CD bez razmaka. Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu ako ne želite da između svake pesme postoji razmak u trajanju od dve sekunde na audio CD-ovima koje narezujete.

  • Dodaj listu svih narezanih datoteka na disk u ovom formatu Prilikom narezivanja diska sa podacima, Player kreira spisak numera na kome se nalaze datoteke koje se narezuju, a zatim uključuje spisak numera na disku. Ako uređaj za reprodukciju podržava spiskove numera, stavke će biti reprodukovane onim redosledom kojim su bile prikazane na listi za narezivanje. Spisak numera se podrazumevano čuva sa oznakom tipa datoteke .wpl. Ako želite da reprodukujete diskove sa podacima na uređaju koji ne podržava ovu oznaku tipa datoteke, umesto nje možete koristiti oznaku tipa datoteke .m3u.

  • Koristi informacije o medijima za raspoređivanje datoteka u fascikle na disku. Izaberite ovu opciju ako želite da datoteke narezane na CD-ove ili DVD-ove sa podacima organizujete u sledeće fascikle: „Muzika“\„Izvođač“\„Album“\„, „TV“, „Video zapis“ i „Slika“. Ako iz datoteka nedostaju informacije o medijima, kao što su atributi albuma i izvođača albuma, ove datoteke biće uskladištene u fascikle sa imenom „Nepoznat izvođač“\„Nepoznat album“. Da biste ovo sprečili, pre narezivanja se uverite da datoteke sadrže informacije o albumu i izvođaču. Više informacija o informacijama o medijima potražite u odeljku Dodavanje ili uređivanje informacija o medijima u programu Windows Media Player.

  Napomena

  • U ovoj verziji programa Player ne možete konvertovati datoteke u manju veličinu pre nego što ih narežete na CD ili DVD sa podacima.

Više informacija o narezivanju potražite u odeljku Narezivanje CD-a ili DVD-a u programu Windows Media Player.