Promena postavki za uvoz slika

Možete promeniti postavke koje Windows koristi prilikom uvoza slika i video zapisa sa fotoaparata, prenosivih uređaja, skenera ili CD-ova ili DVD-ova sa podacima. Ove postavke uvoza određuju kako će slike i video zapisi biti imenovani i organizovani kada ih uvezete na računar. Za više informacija o uvozu slika i video datoteka sa digitalnog fotoaparata pogledajte odeljak Kako da prenesem slike sa fotoaparata na računar?

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Fotoaparat povežite sa računarom pomoću USB kabla fotoaparata i uključite fotoaparat.

  • Povežite prenosivi uređaj koji sadrži slike ili video zapise sa računarom pomoću USB kabla uređaja i uključite uređaj.

  • Ubacite prenosivu fleš memorijsku karticu kao što je Secure Digital (SD) ili CompactFlash memorijska kartica u čitač memorijske kartice.

  • Povežite skener sa računarom pomoću USB kabla i uključite skener.

  • Ubacite CD ili DVD sa podacima koji sadrži slike ili video zapise u CD/DVD disk jedinicu.

 2. U dijalogu Automatska reprodukcija koji se pojavljuje kliknite na dugme Uvezi slike i video zapise pomoću operativnog sistema Windows.

 3. Da biste promenili postavke koje se koriste prilikom uvoza slika i video zapisa, u dijalogu Uvoz slika i video zapisa izaberite stavku Postavke uvoza.

 4. Promenite postavke u dijalogu Postavke uvoza i kliknite na dugme U redu.

 5. Kliknite na dugme U redu da biste ponovo pokrenuli dijalog „Uvoz slika i video zapisa“. U polje Obeleži slike (opcionalno) otkucajte oznaku i kliknite na dugme Uvezi da biste uvezli slike i video zapise pomoću novih postavki.

Napomena

 • neki uređaji su kompatibilni sa opcijom „Faza uređaja“. „Faza uređaja“ će se za kompatibilne uređaje otvoriti umesto opcije „Automatska reprodukcija“ kada povežete uređaj sa računarom i uključite ga. Da biste uvezli slike sa uređaja, u opciji „Faza uređaja“ kliknite na vezu za uvoz.

  Da biste u opciji „Faza uređaja“ uvezli slike sa uređaja, uređaj mora biti kompatibilan sa opcijom „Faza uređaja“. Ova nova funkcija vam dozvoljava da uvezete slike i video zapise sa nekih uređaja i da obavite druge zadatke vezane za uređaj.

Prikaz postavki uvoza

Sledeća tabela opisuje različite postavke za uvoz slika i video zapisa.

Da biste
Uradite sledeće

Odabrali postavke uvoza za trenutni uređaj ili medijum

Na listi Postavke za uverite se da je izabran trenutni uređaj ili medijum koji sadrži slike i video zapise.

Možete promeniti postavke za uvoz slika (i video zapisa u nekim slučajevima) sa fotoaparata, prenosivih uređaja, direktno sa fleš memorijskih kartica, skenera ili CD-ova ili DVD-ova sa podacima. Možete odabrati da koristite iste postavke ili možete da koristite različite postavke za različite uređaje i medijume. Uređaj koji je povezan (ili medijum koji ste ubacili za CD-ove ili DVD-ove sa podacima) je izabran po podrazumevanoj vrednosti.

Odabrali fasciklu za uvezene slike

Kliknite na dugme Pregledaj pored stavke Uvoz slika u, odaberite glavnu fasciklu za uvezene slike i kliknite na dugme U redu.

To vam dozvoljava da odaberete fasciklu koja vam najviše odgovara za organizaciju slika. Možete odabrati da uskladištite uvezene slike u fascikli „Moje slike“ (podrazumevana fascikla), u drugoj fascikli na računaru ili na spoljnoj disk jedinici čvrstog diska (ako je neka povezana sa računarom).

Odabrali fasciklu za uvezene video zapise

Kliknite na dugme Pregledaj pored stavke Uvoz video zapisa u, odaberite glavnu fasciklu za uvezene video zapise i kliknite na dugme U redu.

To vam dozvoljava da odaberete fasciklu za skladištenje video datoteka koje uvozite sa fotoaparata, fleš memorijske kartice ili CD-a ili DVD-a sa podacima koji sadrži video datoteke. Možete odabrati da uskladištite uvezene video zapise u fascikli „Moje slike“ (podrazumevana fascikla), u drugoj fascikli na računaru ili na spoljnoj disk jedinici čvrstog diska.

Odredili kako se fascikle imenuju za uvezene slike i video zapise

Izaberite listu Ime fascikle, a zatim izaberite jedno od pravila imenovanja fascikli.

Možete navesti kako će se fascikla imenovati pomoću kombinacije datuma i/ili informacija o oznakama. To vam dozvoljava da odredite kako želite da se fascikle imenuju i organizuju.

Naveli pravilo imenovanja datoteka za uvezene slike i video zapise

Izaberite listu Ime datoteke, a zatim izaberite jedno od pravila imenovanja datoteka.

Možete da zadržite trenutna imena datoteka uvezenih slika i video zapisa. Međutim, može biti teško pronaći sliku ili zapis samo pomoću imena datoteke. Stoga možete odabrati da se svaka grupa novih slika i video zapisa ponovo imenuje, kako bi svaka datoteka bila imenovana pomoću oznake koju ste uneli i broja posle nje.

Bili upitani da unesete oznaku prilikom uvoza slika i video zapisa

Uverite se da je potvrđen izbor u polju Upitaj za oznaku pri uvozu.

Ako je izbor u ovom polju opozvan, nećete biti upitani da unesete oznaku prilikom uvoza slika i video zapisa. Slike i video zapisi se onda uvoze bez ikakvih oznaka. Međutim, oznake možete dodati kada se slike uvezu. Više informacija potražite u odeljku Označavanje slika radi lakšeg pronalaženja.

Slike i video zapise automatski obrisali sa uređaja nakon uvoza

Potvrdite izbor u polju Uvek izbriši sa uređaja nakon uvoza.

Kada se slike i video zapisi uspešno uvezu, automatski će se obrisati. To može da pomogne u oslobađanju prostora na fleš memorijskoj kartici kako biste mogli da snimite još slika ili video zapisa. Međutim, to takođe znači da će se slike i video zapisi obrisati sa memorijske kartice nakon uvoza. Ako se slike i video zapisi ne uvezu uspešno, neće se brisati sa memorijske kartice.

Automatski rotirali slike na računaru

Ostavite potvrđen izbor u polju Rotiraj slike po uvozu.

Ako vam je fotoaparat bio okrenut postrance prilikom slikanja, slika će automatski biti rotirana kako bi se ispravno prikazala na računaru.

Prikazali slike i video zapise u programu Windows Explorer nakon uvoza

Ostavite potvrđen izbor u polju Otvori Windows Explorer nakon uvoza.

Windows Explorer će se automatski otvoriti i prikazati slike i video zapise koji su upravo uvezeni.

Promenili podrazumevane postavke automatske reprodukcije

Izaberite stavku Promena podrazumevanih opcija automatske reprodukcije i promenite postavke za uređaj kao što je fotoaparat, skener ili medijum kao što su CD-ovi ili DVD-ovi sa podacima.

Za više informacija o promeni postavki automatske reprodukcije u različitim uređajima ili medijumima pogledajte odeljak Promena postavki automatske reprodukcije.

Vratili podrazumevane postavke uvoza

Kliknite na dugme Vrati podrazumevane vrednosti.

Sve postavke uvoza koje ste izabrali biće vraćene na podrazumevane postavke. To uključuje postavke uvoza koje ste promenili za sve uređaje, kao što su fotoaparat, skener ili CD ili DVD sa podacima.