Windows Media Player možete koristiti za ripovanje (ili kopiranje) zapisa sa audio CD-ova na računar. Nakon ripovanja, zapisi postaju datoteke na računaru. Postoji izvestan broj postavki koje možete da prilagodite da bi ripovanje bolje funkcionisalo.

Slika toka ripovanja
Ripovanje muzičkog CD-a

Postoje dva načina promene postavki ripovanja dok ste u biblioteci programa Player. Možete ubaciti CD u CD jedinicu i kliknuti na dugme Postavke ripovanja ili u dijalogu Opcije izabrati karticu Ripovanje muzike. Kartica „Ripovanje muzike“ u dijalogu „Opcije“ nudi dodatne opcije koje nisu dostupne u meniju „Postavke ripovanja“.

Više informacija o ripovanju muzike u biblioteku programa Windows Media Player potražite u odeljku Ripovanje muzike sa CD-a. Više informacija o biblioteci programa Player potražite u odeljku Prvi koraci uz Windows Media Player.

Prikaži sve

Promena postavki ripovanja u meniju „Postavke ripovanja“

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se na bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. Ubacite CD u CD jedinicu.

 3. Kliknite na dugme Postavke ripovanja.

 4. Izaberite neke od sledećih stavki menija:

  Slika toka ripovanja
  Meni „Postavke ripovanja“
  • Format Odaberite format za datoteke koje se kreiraju tokom procesa ripovanja. Podrazumevani format je Windows Media Audio. Ostale dostupne opcije su:

   • Windows Media Audio Pro. Ovaj format podržava širok opseg upotreba, od pune rezolucije, zvuka sa više kanala za sistem za prostorni zvuk do veoma efikasne audio kompresije pri malim brzinama protoka za prenosne uređaje. Neki uređaji ne podržavaju ovaj format.

   • Windows Media Audio (promenljiva brzina protoka). Ovaj format može smanjiti veličinu datoteke, ali ripovanje može trajati duže.

   • Windows Media Audio bez gubitaka. Ovaj format pruža najbolji audio kvalitet. Međutim, veličina datoteke može da se poveća.

   • MP3. Ovaj format je stariji od formata Windows Media Audio i većina medijskih uređaja ga podržava.

   • WAV (bez gubitaka). Ovaj format kreira veoma velike nekomprimovane datoteke.

   Napomena

   • Izabrane opcije primenjuju se na zapise koje ćete ubuduće ripovati, a Player se ne može koristiti za promenu formata zapisa koji je već ripovan. Ako niste sigurni koji format je optimalan za vas, pokušajte da ripujete sa različitim formatima i postavkama kvaliteta, a zatim preslušajte različite zapise da biste mogli da odlučite.

  • Audio kvalitet. Kvalitet kompresije koji se koristi prilikom ripovanja zapisa možete da podesite. Odaberite postavku kvaliteta koja u odnosu na vaše želje predstavlja najbolji balans kvaliteta i veličine datoteke. Ako niste sigurni koju postavku da koristite, pokušajte da ripujete sa različitim formatima i brzinama protoka, a zatim reprodukujte datoteke. Imajte na umu da ne možete podesiti kvalitet ako ste izabrali format bez gubitaka, kao što je Windows Media Audio bez gubitaka ili WAV (bez gubitaka).

  • Automatski ripuj CD. Ako izaberete ovu opciju, ripovanje počinje kada ubacite CD. Nećete biti upitani da potvrdite postavke ripovanja muzike, biće izabrani svi zapisi, a ripovanje će početi bez obzira na to da li imate Internet vezu. Ako tokom procesa ripovanja ne budu pronađene informacije o medijima, Player će savetovati da ručno unesete informacije o medijima kada se ripovanje dovrši.

  • Izbaci CD po završetku ripovanja. Ako želite da ripujete nekoliko CD-ova zaredom, možete potvrditi izbor u ovom polju za potvrdu, uz izbor opcije Automatski ripuj CD.

  • Više opcija. Ovim se otvara dijalog „Opcije“ da biste videli dodatne postavke.

Promena postavki ripovanja u dijalogu „Opcije“

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se na bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. U biblioteci programa Player, u meniju Organizovanje izaberite stavku Opcije.

 3. Izaberite karticu Ripovanje muzike.

 4. Unesite neku od sledećih izmena:

  • Ripuj muziku na ovu lokaciju. Izaberite ovu opciju, a zatim kliknite na dugme Promeni ako ripovane datoteke želite da skladištite u drugoj fascikli.

  • Ime datoteke Izaberite ovu opciju ako želite da koristite drugu konvenciju imenovanja za ripovane datoteke. Za informacije o tome kako da primenite promene na konvenciju imenovanja ili fasciklu za skladištenje prethodno ripovanih datoteka pogledajte odeljak Ripovanje muzike: najčešća pitanja.

  • Format. Ako želite da promenite format za datoteke koje su kreirane tokom procesa ripovanja, odaberite format. Podrazumevani format je Windows Media Audio. Ostale dostupne opcije su:

   • Windows Media Audio Pro. Ovaj format podržava širok opseg upotreba, od pune rezolucije, zvuka sa više kanala za sistem za prostorni zvuk do veoma efikasne audio kompresije pri malim brzinama protoka za prenosne uređaje. Neki uređaji ne podržavaju ovaj format.

   • Windows Media Audio (promenljiva brzina protoka). Ovaj format može smanjiti veličinu datoteke, ali ripovanje zapisa može trajati duže.

   • Windows Media Audio bez gubitaka. Ovaj format pruža najbolji audio kvalitet, ali povećava veličinu datoteke.

   • MP3. Ova opcija je starija od formata Windows Media Audio i većina medijskih uređaja je podržava.

   • WAV (bez gubitaka). Ovaj format je nekomprimovani format koji kreira veoma velike datoteke.

   Izabrane opcije primenjuju se na zapise koje ćete ubuduće ripovati, a Player se ne može koristiti za promenu formata zapisa koji je već ripovan. Ako niste sigurni koji format je optimalan za vas, pokušajte da ripujete sa različitim formatima i postavkama kvaliteta, a zatim preslušajte različite zapise da biste mogli da odlučite.

  • Zaštiti muziku od kopiranja Izaberite ovu opciju ako želite da ripovane datoteke budu zaštićene pravima na korišćenje medija. Više informacija o zaštiti od kopiranja pogledajte odeljak Ripovanje muzike: najčešća pitanja.

  • Automatski ripuj CD. Ako izaberete ovu opciju, ripovanje počinje kada ubacite CD. Nećete biti upitani da potvrdite postavke ripovanja muzike, za ripovanje će biti izabrani svi zapisi, a ripovanje će početi bez obzira na to da li imate vezu sa Internetom da biste dobili informacije o medijima. Ako tokom procesa ripovanja ne budu pronađene informacije o medijima, Player će savetovati da ručno unesete informacije o medijima kada se ripovanje dovrši.

  • Izbaci CD po završetku ripovanja. Ako želite da ripujete nekoliko CD-ova zaredom, možete potvrditi izbor u ovom polju za potvrdu, uz izbor opcije Automatski ripuj CD.

  • Audio kvalitet Kvalitet kompresije koji se koristi prilikom ripovanja zapisa možete da podesite. Odaberite postavku kvaliteta koja za vaše potrebe predstavlja najbolji balans kvaliteta i veličine datoteke. Ako niste sigurni koju postavku da koristite, pokušajte da ripujete u različitim formatima i brzinama protoka, a zatim reprodukujte datoteke. Imajte na umu da ne možete podesiti kvalitet ako ste izabrali format bez gubitaka, kao što je Windows Media Audio bez gubitaka ili WAV (bez gubitaka).