Promena postavki za protok medija u programu Windows Media Player

Kada podesite protok medija, poznat kao deljenje medija u starijim verzijama programa Windows Media Player, možete da izaberete muziku, video zapise i slike koje će biti dostupne za protok na uređajima i računarima na vašoj mreži. Možete takođe da odredite koji uređaji će imati pristup medijskom sadržaju.

Slika kontrolne table opcija protoka medija
Opcije protoka medija

Više informacija o načinu podešavanja i korišćenja protoka medija na kućnoj mreži potražite u članku Usmerite protok medija na uređaje i računare pomoću programa Windows Media Player. Više informacija o protoku preko Interneta potražite u članku Emitovanje medijskog sadržaja preko Interneta pomoću programa Windows Media Player.

Prikaži sve

Automatsko dozvoljavanje pristupa medijskom sadržaju za sve uređaje i računare

Ako ne želite da podešavate pojedinačne postavke protoka, možete da omogućite sve trenutne i buduće uređaje na mreži za pristup biblioteci medija. To možete da uradite na sledeći način:

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se na bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. Kliknite na stavku Protok, a zatim izaberite opciju Automatski dozvoli uređajima da reprodukuju moje medije.

  Slika menija „Protok“
  Meni „Protok“
 3. U dijalogu Dozvoljavanje svih medijskih uređaja kliknite na opciju Automatski dozvoli svim računarima i uređajima za medije.

  Ukoliko ne želite da dozvolite pristup svim uređajima, kliknite na opciju Nemoj automatski dozvoljavati računarima i uređajima za medije.

Upozorenje

 • Trebalo bi da dozvolite pristup protoka svim uređajima samo na bezbednim mrežama.

Dozvoljavanje drugim uređajima i računarima da kontrolišu Player na vašem računaru

Možete da dozvolite drugim računarima i uređajima za medije koji se nalaze u mreži da emituju medije u programu Player na vašem računaru. U tom slučaju vaš računar postaje uređaj za reprodukciju. Ovo možete da uradite, na primer, ako želite da određena vrsta fotoaparata koristi Player za prikazivanje slika i video snimaka. To možete da uradite na sledeći način:

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se u bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. Kliknite na stavku Protok, a zatim izaberite opciju Dozvoli daljinsku kontrolu mog programa Player.

  Slika menija „Protok“
  Meni „Protok“
 3. U dijalogu Dozvoljavanje daljinske kontrole izaberite opciju Dozvoli daljinsku kontrolu na ovoj mreži.

  Ukoliko želite da sprečite daljinsku kontrolu vašeg programa Player, kliknite na opciju Nemoj dozvoliti daljinsku kontrolu na ovoj mreži.

Upozorenje

 • Dozvoljavanje daljinske kontrole vašeg programa Player se preporučuje samo u bezbednim mrežama. Po podrazumevanoj vrednosti, daljinska kontrola nije dozvoljena kada se pridružite mreži.

Promena imena biblioteke medija

Kada delite medije sa drugim uređajima i računarima, vaši mediji su na tim uređajima i računarima identifikovani po imenu vaše biblioteke medija. Ime biblioteke medija možete da promenite u bilo kom trenutku. To možete da uradite na sledeći način:

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se u bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. Izaberite meni Protok, a zatim izaberite stavku Više opcija protoka.

  Slika menija „Protok“
  Meni „Protok“

  Stavka Više opcija protoka neće se pojaviti u meniju Protok sve dok ne uključite protok kućnih medija.

 3. Na stranici Opcije protoka medija, u okvir za tekst Imenujte biblioteku medija unesite ime koje će identifikovati vašu medijsku biblioteku drugim osobama na mreži, a zatim kliknite na dugme U redu.

Odabir uređaja i računara koji će imati pristup vašim medijskim sadržajima

Kada uključite protok medija, Windows Media Player će automatski otkriti sve računare i uređaje u vašoj privatnoj mreži koji mogu da prime protok medija. Možete da podrazumevano emitujete medije na svim računarima i uređajima u mreži ili da emitujete medije samo na određenim uređajima. To možete da uradite na sledeći način:

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se u bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. Izaberite meni Protok, a zatim izaberite stavku Više opcija protoka.

  Slika menija „Protok“
  Meni „Protok“

  Stavka Više opcija protoka neće se pojaviti u meniju Protok sve dok ne uključite protok kućnih medija.

 3. Na stranici Opcije protoka medija izvršite neku od sledećih radnji:

  • Ukoliko želite da se mediji emituju na svim računarima i uređajima u mreži, kliknite na opciju Dozvoli sve.

  • Ukoliko ne želite da se mediji emituju ni na jednom računaru ili uređaju u mreži, kliknite na opciju Blokiraj sve.

  • Ako želite da emitujete medije na nekim računarima i uređajima, kliknite na opciju Dozvoljeno ili Blokirano u meniju pored svake stavke na listi računara i uređaja.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Podrazumevani odabir medija za emitovanje

Ukoliko ne želite da svi medijski sadržaji budu dostupni drugim uređajima i računarima u mreži, možete odabrati koji mediji će podrazumevano biti dostupni novim uređajima koji su dodati u mrežu. To možete da uradite na sledeći način:

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se u bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. Izaberite meni Protok, a zatim izaberite stavku Više opcija protoka.

  Slika menija „Protok“
  Meni „Protok“

  Stavka Više opcija protoka neće se pojaviti u meniju Protok sve dok ne uključite protok kućnih medija.

 3. Izaberite stavku Odaberi podrazumevane postavke.

 4. U dijalogu Prilagođavanje postavki protoka medija izvršite jednu ili više sledećih radnji:

  • U okviru stavke Broj zvezdica:

   • Izaberite stavku Sve ocene da biste usmerili protok medija sa bilo kojom dodeljenom ocenom u biblioteci programa Player.

   • Izaberite stavku Samo, a zatim izaberite opseg ocena za medije čiji protok želite da usmerite.

    Na primer, ako kliknete na stavku Ocenjeno sa 2 ili više zvezdica, emitovaće se mediji kojima je dodeljena ocena od 2 ili više zvezdica u biblioteci programa Player.

   • Opozovite izbor u polju Uključi neocenjene datoteke ako ne želite da usmeravate protok neocenjenih datoteka u okviru opsega ocena.

  • U okviru Izbor roditeljskog ocenjivanja:

   • Izaberite stavku Sve ocene da biste usmerili protok medija sa bilo kojom dodeljenom roditeljskom ocenom u biblioteci programa Player.

   • Izaberite stavku Samo i opozovite ili izaberite izbor u poljima za potvrdu za tipove medija i roditeljske ocene koje želite da dozvolite ili blokirate.

 5. Kliknite na dugme U redu, a zatim ponovo na dugme U redu.

Odabir medijskih sadržaja koji će biti dostupni određenim uređajima ili računarima

Možete da odaberete koji sadržaj će biti dostupan svakom od uređaja u mreži. Na primer, možete odabrati da svi medijski sadržaji budu dostupni jednom uređaju u mreži, dok drugi uređaji mogu da pristupe samo medijskom sadržaju koji je ocenjen sa četiri zvezdice ili većom ocenom. To možete da uradite na sledeći način:

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se u bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. Izaberite meni Protok, a zatim izaberite stavku Više opcija protoka.

  Slika menija „Protok“
  Meni „Protok“

  Stavka Više opcija protoka neće se pojaviti u meniju Protok sve dok ne uključite protok kućnih medija.

 3. Postavite pokazivač na računar ili uređaj sa liste, a zatim kliknite na dugme Prilagodi.

 4. U dijalogu Prilagođavanje postavki protoka medija opozovite izbor u polju za potvrdu Koristi podrazumevane postavke, a zatim izvršite jednu ili više sledećih radnji:

  • Izaberite polje za potvrdu Učini sve medije u mojoj biblioteci dostupnim ovom uređaju da bi svi medijski sadržaji postali dostupni uređaju.

  • U okviru stavke Odaberite broj zvezdica:

   • Izaberite stavku Sve ocene da biste usmerili protok medija sa bilo kojom dodeljenom ocenom u biblioteci programa Player.

   • Izaberite stavku Samo, a zatim izaberite opseg ocena za medije čiji protok želite da usmerite.

    Na primer, ako kliknete na stavku Ocenjeno sa 2 ili više zvezdica, emitovaće se mediji kojima je dodeljena ocena od 2 ili više zvezdica u biblioteci programa Player.

   • Opozovite izbor u polju Uključi neocenjene datoteke ako ne želite da usmeravate protok neocenjenih datoteka u okviru opsega ocena.

  • U okviru Izbor roditeljskog ocenjivanja:

   • Izaberite stavku Sve ocene da biste usmerili protok medija sa bilo kojom dodeljenom roditeljskom ocenom u biblioteci programa Player.

   • Izaberite stavku Samo i opozovite ili izaberite izbor u poljima za potvrdu za tipove medija i roditeljske ocene koje želite da dozvolite ili blokirate.

 5. Kliknite na dugme U redu, a zatim ponovo na dugme U redu.

Blokiranje pristupa medijskom sadržaju

Ako ne želite nikome da dozvolite da reprodukuje vaše medije, možete da blokirate pristup svim računarima i uređajima na mreži. Evo kako:

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se u bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. Izaberite meni Protok, a zatim izaberite stavku Više opcija protoka.

  Slika menija „Protok“
  Meni „Protok“
 3. Izaberite stavku Blokiraj sve.