TCP/IP definiše način na koji računar komunicira sa drugim računarima.

Da biste olakšali upravljanje TCP/IP postavkama, preporučujemo da koristite automatizovani Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). DHCP automatski dodeljuje adrese Internet protokola (IP) računarima na mreži ako mreža to podržava. Ako koristite DHCP, ne morate da promenite TCP/IP postavke ako premestite računar na drugu lokaciju, a DHCP ne zahteva da ručno konfigurišete TCP/IP postavke kao što su Domain Name System (DNS) i Windows Internet Name Service (WINS) . Da biste omogućili DHCP ili promenili druge TCP/IP postavke, sledite ove korake:

 1. Otvorite opciju „Mrežne veze“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin adapter, a zatim u odeljku „Centar za mrežu i deljenje“ izaberite stavku Prikaz mrežnih veza.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na Internet vezu koju želite da promenite, a zatim izaberite stavku Svojstva. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 3. Izaberite karticu Umrežavanje. U okviru Ova veza koristi sledeće stavke izaberite stavku Internet Protokol Verzija 4 (TCP/IPv4) ili Internet Protokol Verzija 6 (TCP/IPv6), a zatim izaberite stavku Svojstva.

  Slika dijaloga „Svojstva mrežne veze“
  Dijalog „Svojstva mrežne veze“
 4. Da biste naveli postavke IPv4 IP adrese, izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste automatski pribavili IP postavke koristeći DHCP, izaberite stavku Automatski pribavi IP adresu, a zatim kliknite na dugme U redu.

  • Da biste naveli IP adresu, izaberite stavku Koristi sledeću IP adresu, a zatim u poljima IP adresa, Podmrežna maska i Podrazumevani mrežni prolaz otkucajte postavke IP adrese.

 5. Da biste naveli postavke IPv6 IP adrese, izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste automatski pribavili IP postavke koristeći DHCP, izaberite stavku Automatski pribavi IPv6 adresu, a zatim kliknite na dugme U redu.

  • Da biste naveli IP adresu, izaberite stavku Koristi sledeću IPv6 adresu, a zatim u poljima IPv6 adresa, Dužina podmrežnog prefiksa i Podrazumevani mrežni prolaz otkucajte postavke IP adrese.

 6. Da biste naveli postavke adrese DNS servera, izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste automatski pribavili adresu DNS servera koristeći DHCP, izaberite stavku Automatski pribavi adresu DNS servera, a zatim kliknite na dugme U redu.

  • Da biste naveli adresu DNS servera, izaberite stavku Koristi sledeće adrese DNS servera, a zatim u poljima Predviđeni DNS server i Alternativni DNS server otkucajte adrese primarnih i sekundarnih DNS servera.

  Slika dijaloga „Svojstva Internet Protocol verzije 4 (TCP/IPv4)“
  Dijalog „Svojstva Internet Protocol verzije 4 (TCP/IPv4)“
 7. Da biste promenili napredne DNS, WINS i IP postavke, kliknite na dugme Više opcija.

Napomena

 • Da biste instalirali IPv4, pokrenite komandnu liniju kao administrator, otkucajte netsh interface ipv4 install, a zatim pritisnite taster Enter.