Internet Explorer vam omogućava da izaberete koje ćete fontove i boje koristiti za prikazivanje Veb stranica. Ove postavke neće uticati na Veb stranice koje su napravljene da spreče promene u boji i fontovima. Ako boju i font koji ste izabrali želite da koristite na svim Veb stranicama, bez obzira na to da li ih je prethodno odredio dizajner Veb lokacije, možete zameniti postavke Veb lokacija za font i boju.

Prikaži sve

Određivanje fontova i boja za Veb lokaciju

 1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte Internet Explorer, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Internet Explorer.

 2. Kliknite na dugme Alatke i izaberite stavku Internet opcije.

 3. Izaberite karticu Opšte postavke i obavite neku od sledećih radnji:

  • Da biste promenili font, kliknite na dugme Fontovi. Odredite fontove koje želite da koristite i kliknite na dugme U redu.

  • Da biste promenili boje, kliknite na dugme Boje, a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu Koristi Windows boje. Kliknite na svako polje za boju, kliknite na boju na koju želite da se prebacite, a zatim na dugme U redu. Kada završite sa odabirom boja, kliknite na dugme U redu.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Zamenjivanje postavki Veb lokacije za font i boju

 1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte Internet Explorer, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Internet Explorer.

 2. Kliknite na dugme Alatke i izaberite stavku Internet opcije.

 3. Izaberite karticu Opšte postavke, a zatim kliknite na dugme Pristupačnost.

 4. Potvrdite izbor u poljima za potvrdu Zanemari boje navedene na Veb stranicama, Zanemari stilove fontova navedene na Veb stranicama i Zanemari veličine fontova navedene na Veb stranicama, a zatim kliknite na dugme U redu, a zatim ponovo na dugme U redu.