Lokalni standard sistema određuje podrazumevani skup znakova (slova, simboli i brojevi) i font koji se koriste za unos i prikaz informacija u programima koji ne koriste Unikod. To programima koji ne koriste Unikod omogućava da rade na računaru koristeći navedeni jezik. Možda ćete morati da promenite podrazumevani lokalni standard sistema kada instalirate dodatne jezike prikaza na računaru. Izbor drugog jezika za lokalni standard sistema ne utiče na jezik u menijima i dijalozima u sistemu Windows ili drugim programima koji koriste Unikod.

  1. Otvorite opciju „Region i jezik“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, zatim stavku Sat, jezik i region, a potom i stavku Region i jezik.

  2. Izaberite karticu Administrativne postavke, a zatim u okviru opcije Jezik za ne-Unikod programe izaberite stavku Promeni lokalni standard sistema. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  3. Izaberite jezik i kliknite na dugme U redu.

    Da biste ponovo pokrenuli računar izaberite stavku Ponovo pokreni odmah.