U programu Windows Media Player na raspolaganju vam je nekoliko opcija za kontrolu jačine zvuka, uključujući podešavanje nivoa jačine zvuka, privremeno isključivanje zvuka i smanjivanje razlika u jačini zvuka u okviru jedne pesme ili između više pesama. Imajte na umu da ostale softverske i hardverske kontrole mogu uticati na postavke jačine zvuka i audio efekata u programu Player.

Ako naiđete na probleme, pokušajte da podesite audio postavke u operativnom sistemu Windows, fizičke kontrole na zvučnicima, sabvuferu (zvučnik za audio frekvencije basa) ili pojačalu odnosno postavke drugog softvera koji se koristi za konfigurisanje zvučne kartice na računaru. Za informacije o tome kako da podesite jačinu zvuka u operativnom sistemu Windows pogledajte odeljak Podešavanje nivoa zvuka na računaru.

Prikaži sve

Podešavanje ili prigušivanje jačine zvuka

 • Da biste povećali ili smanjili nivo jačine zvuka u programu Player, pomerite klizač Jačina zvukaSlika klizača za podešavanje jačine zvuka. Da biste privremeno isključili zvuk, kliknite na dugme Privremeno isključiSlika dugmeta „Priguši ton“. Da biste vratili zvuk u prethodno stanje, ponovo kliknite na dugme Privremeno isključi.

Smanjivanje razlika u jačini zvuka u okviru pesme

Velike promene u jačini zvuka u numeri možete da izbegnete tako što ćete koristiti tihi režim, koji smanjuje razliku između najglasnijih i najtiših tonova. Ova funkcija je dostupna samo za datoteke koje su kodirane pomoću Windows Media Audio 9 ili Windows Media Audio 10 Lossless i Professional kodeka.

 1. U režimu „Reprodukuje se“ kliknite desnim tasterom miša na slobodan prostor u programu Player (na primer, sa leve strane dugmeta Zaustavi), postavite pokazivač na stavku Poboljšanja i izaberite stavku Tihi režim.

  Ako se trenutno nalazite u biblioteci programa Player, u donjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se u režim „Reprodukuje se“Slika dugmeta „Prebaci se na sadržaj koji se sada reprodukuje“.
 2. Kliknite na vezu Uključi i izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Za manju razliku između glasnih i tihih tonova, izaberite stavku Srednja razlika.

  • Za najmanju razliku između glasnih i tihih tonova, izaberite stavku Mala razlika.

 3. Da biste sakrili postavke, u dijalogu Tihi režim kliknite na dugme ZatvoriSlika dugmeta „Zatvori poboljšanja“.

  Više informacija o režimu „Reprodukuje se“ potražite u odeljku Prvi koraci uz Windows Media Player.

Smanjivanje razlika u jačini zvuka između pesama

Ako se pesme reprodukuju sa različitim nivoima jačine zvuka, Player može da niveliše (normalizuje) jačinu zvuka da ne biste morali ručno da podešavate jačinu zvuka na početku reprodukcije svake pesme. Player to radi tako što čita vrednost nivelisanja jačine zvuka unutar audio datoteke, a zatim podešava jačinu zvuka tokom reprodukcije na odgovarajući način.

Nivelisanje jačine zvuka dostupno je samo za datoteke u Windows Media Audio (WMA) ili MP3 formatu koje sadrže vrednost nivelisanja jačine zvuka. Ova vrednost se automatski dodaje datotekama koje se kreiraju tokom procesa ripovanja. Pored toga, ovu vrednost možete da dodate datotekama na računaru koje ste dodali u biblioteku programa Player. Dodavanje vrednosti ne menja kvalitet datoteke ili način reprodukcije datoteke u drugim plejerima ili prenosnim medijskim uređajima. Evo kako se uključuje nivelisanje jačine zvuka:

 1. U režimu „Reprodukuje se“ kliknite desnim tasterom miša na slobodan prostor u programu Player (na primer, sa leve strane dugmeta Zaustavi), postavite pokazivač na stavku Poboljšanja i izaberite stavku Pretapanje i automatsko nivelisanje jačine zvuka.

  Ako se trenutno nalazite u biblioteci programa Player, u donjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se u režim „Reprodukuje se“Slika dugmeta „Prebaci se na sadržaj koji se sada reprodukuje“.
 2. Kliknite na vezu Uključi automatsko nivelisanje jačine zvuka.

  Da biste datoteci dodali vrednost nivelisanja jačine zvuka, reprodukujte celu datoteku uz uključeno automatsko nivelisanje. Player će zatim nivelisati jačinu zvuka za tu datoteku prilikom svake buduće reprodukcije.

 3. Da biste sakrili postavke, u dijalogu Pretapanje i automatsko nivelisanje jačine zvuka kliknite na dugme ZatvoriSlika dugmeta „Zatvori“.

  Više informacija o režimu „Reprodukuje se“ potražite u odeljku Prvi koraci uz Windows Media Player.