Promena onoga što se dešava prilikom pritiska na dugme za napajanje na računaru

Možete odabrati radnju koja će se izvršiti kada pritisnete dugme za napajanje na kućištu računaru (ili na ivici laptop računara). Računar može da se isključi, pređe u stanje spavanja, hibernacije ili ne uradi ništa. Ista postavka se može primeniti na sve planove napajanja ili se različite postavke mogu primeniti na pojedinačne planove napajanja.

Prikaži sve

Primena iste postavke na sve planove napajanja

 1. Otvorite opcije napajanja tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i bezbednost, a zatim izabrati stavku Opcije napajanja.

 2. Na stranici Izbor plana napajanja, u levom oknu izaberite stavku Odaberite funkciju dugmadi za napajanje.

 3. Na stranici Definišite dugmad za napajanje i uključite zaštitu lozinkom, pored stavke Kada pritisnem dugme za napajanje odaberite šta želite da računar uradi kada pritisnete dugme za napajanje.

  Ako imate laptop, možete odabrati posebne postavke za slučaj kada laptop radi na bateriju i kada je priključen na struju.

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj promene.

Primena postavke na određeni plan napajanja

 1. Otvorite opcije napajanja tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i bezbednost, a zatim izabrati stavku Opcije napajanja.

 2. Na stranici Izbor plana napajanja kliknite na dugme Promeni postavke plana za plan koji želite da promenite.

 3. Na stranici Promena postavki plana kliknite na dugme Promeni više opcija za postavke napajanja.

 4. Na kartici Više opcija za postavke proširite stavke Dugmad za napajanje i poklopac i Postupak prilikom pritiska na dugme za napajanje, odaberite šta želite da računar uradi kada pritisnete dugme za napajanje, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Ako imate laptop, možete odabrati posebne postavke za slučaj kada laptop radi na bateriju i kada je priključen na struju.

Pored promene radnje koju izvršava dugme za napajanje, moći ćete da promenite i podrazumevanu radnju do koje dolazi kada kliknete na dugme „Isključi“ u „Start“ meniju.

Promena podrazumevane opcije u „Start“ meniju

Ako kliknete na dugme „Isključi“ u „Start meniju“, računar će se podrazumevano isključiti. To možete promeniti tako da umesto isključivanja dođe do toga da vas računar odjavi, da se zaključa, ponovo pokrene, pređe u stanje spavanja ili hibernacije.

 1. Otvorite opciju „Svojstva „Start“ menija i trake zadataka“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, a zatim izabrati stavku Svojstva „Start“ menija i trake zadataka.

 2. Izaberite karticu „Start“ meni.

 3. Sa liste Postupak prilikom pritiska na dugme za napajanje izaberite neku stavku, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Kada promenite radnju dugmeta „Isključi“, ime dugmeta će se promeniti da bi odrazilo novu radnju.