Podrazumevani program je program koji Windows koristi kada otvorite određenu vrstu datoteke, kao što je muzička datoteka, slika ili Veb stranica. Na primer, ako je na računaru instalirano nekoliko Veb pregledača, možete izabrati da jedan od njih bude podrazumevani pregledač.

Otvorite stavku „Podrazumevani programi“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Podrazumevani programi.

Okvir „Podrazumevani programi“ sadrži sledeće opcije:

Prikaži sve

Podešavanje podrazumevanih programa

Koristite ovu opciju da biste odabrali programe koje želite da Windows koristi kao podrazumevane. Na primer, ako želite da koristite plejer medijskog sadržaja za otvaranje svih medijskih datoteka, koristite ovu opciju.

Slika podešavanja podrazumevanog programa
Možete odabrati programe koje Windows koristi po podrazumevanoj vrednosti

Ako se program ne nalazi na listi, možete ga učiniti podrazumevanim pomoću opcije „Postavite povezanosti“.

 1. Otvorite stavku „Podrazumevani programi“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Podrazumevani programi.

 2. Izaberite stavku Poveži tip datoteke ili protokol sa programom.

 3. Izaberite tip datoteke ili protokol za koji želite da program predstavlja podrazumevanu vrednost.

 4. Kliknite na dugme Promeni program.

 5. Izaberite program koji želite da koristite kao podrazumevani za tip datoteke koji ste izabrali ili kliknite na strelicu pored stavke Ostali programi da biste prikazali dodatne programe. (Ako ne vidite stavku Ostali programi ili vaš program nije naveden, kliknite na dugme Potraži da biste pronašli željeni program , a zatim kliknite na dugme Otvori. Ako nisu instalirani programi koji mogu otvoriti određeni tip datoteke ili protokol, opcije će biti ograničene.)

  Slika liste drugih dostupnih programa
  Ako ne vidite program koji želite da koristite kao podrazumevani, kliknite na strelicu pored stavke Ostali programi da biste videli listu programa dostupnih na vašem računaru.
 6. Kliknite na dugme U redu.

Napomene

 • Ne možete promeniti povezanost za tip datoteke ili protokol i ostaviti ga praznim ili nepovezanim. Morate izabrati novi program.

 • Opcije koje ovde podesite primenjuju se samo na vaš korisnički nalog. Vaš izbor neće uticati na ostale korisničke naloge na ovom računaru.

Povežite tip datoteke sa programom

Koristite ovu opciju za fino podešavanje podrazumevanih programa na osnovu tipa datoteke ili protokola. Na primer, možete sve datoteke slike tipa .jpg otvoriti jednim programom, a datoteke slike tipa .bmp drugim.

Promenite postavke automatske reprodukcije

Takođe možete promeniti programe koje ćete koristiti da biste reprodukovali različite vrste medija, kao što su muzički CD-ovi ili DVD-ovi koji sadrže fotografije. Više informacija potražite u odeljku Automatska reprodukcija: najčešća pitanja.

Podesite podrazumevane programe za ovaj računar

„Podešavanje pristupa programima i podrazumevanih vrednosti računara“ (dostupno u operativnom sistemu Windows 7) jeste alatka za podešavanje podrazumevanih programa za aktivnosti kao što su pregledanje Veba i slanje e-pošte svima koji koriste računar. Za više informacija posetite Veb lokaciju Windows i potražite termin „Podešavanje pristupa programima i podrazumevanih vrednosti računara“.