Ako redovno koristite više štampača, možete odabrati jedan kao podrazumevani. Windows i drugim programi će nakon toga automatski koristiti taj štampač pri svakom štampanju.

Izbor podrazumevanog štampača

  1. Otvorite opciju „Uređaji i štampači“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim u meniju „Start“ kliknite na stavku uređaji i štampači.

  2. Kliknite desnim tasterom miša na štampač koji želite da koristite, a zatim izaberite stavku Postavi kao podrazumevani štampač. (Na ikoni štampača ćete videti oznaku potvrde koja pokazuje da je on sada podrazumevani štampač.)

Napomene

  • Podrazumevani štampač ne mora biti pravi fizički uređaj. U zavisnosti od računara, možda imate mogućnost da šaljete dokumente kao faksove ili da ih pri štampanju sačuvate kao PDF ili XPS datoteke. Da biste saznali više, pogledajte odeljak Štampanje u programu Microsoft XPS Document Writer.

  • Postavku podrazumevanog štampača možete da promenite u bilo kom trenutku.