Windows lozinka je lozinka koju koristite da biste se prijavili na računar. Možete doprineti većoj bezbednosti računara tako što ćete redovno menjati Windows lozinku i koristiti jaku lozinku. Više informacija o jakim lozinkama potražite u odeljku Saveti za kreiranje jakih lozinki i fraza za prolaz.

  1. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+Delete i izaberite stavku Promeni lozinku.

  2. Otkucajte staru lozinku, otkucajte novu lozinku, ponovo otkucajte novu lozinku da biste je potvrdili, a zatim pritisnite taster Enter.

Ako zaboravite lozinku, a imate disk za poništavanje lozinke, možete poništiti lozinku. Više informacija potražite u odeljku Poništavanje Windows lozinke.

Napomena

  • Ako ste prijavljeni kao administrator, možete kreirati i menjati lozinke za sve korisničke naloge na računaru.

Upozorenje

  • Ako koristite administratorski nalog da biste promenili lozinku za drugi nalog, šifrovane datoteke ili e-poruke tog drugog naloga više neće biti dostupne osobi koja je koristila taj nalog.