Kada dođe do nekih hardverskih ili softverskih problema – na primer, ako neki program prestane da radi ili da se odaziva – Windows kreira izveštaj o problemu na osnovu kojeg možete da proverite da li postoji rešenje. U svakom trenutku možete proveriti da li postoje rešenja ili možete da podesite Windows da automatski proveri da li ona postoje.

Automatska provera da li postoje rešenja

  1. Otvorite centar aktivnosti tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, a zatim u odeljku Sistem i bezbednost izabrati stavku Pregled statusa računara.

  2. Izaberite stavku Održavanje.

  3. U okviru Provera da li postoje rešenja za izveštaje o problemima kliknite na dugme Postavke.

  4. Izaberite stavku Automatski proveri da li postoje rešenja (preporučuje se).

Napomena

  • Ukoliko postavkama na vašem računaru upravlja administrator ili računar pripada domenu, možda nećete biti u mogućnosti da vršite promene dok Windows proverava da li postoje rešenja. Za više informacija pogledajte odeljak Zašto Windows ne dozvoljava promenu sistemske postavke?

Provera da li postoje rešenja problema u bilo kom trenutku

  1. Otvorite centar aktivnosti tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, a zatim u odeljku Sistem i bezbednost izabrati stavku Pregled statusa računara.

  2. Izaberite stavku Održavanje.

  3. U okviru Provera da li postoje rešenja za izveštaje o problemima izaberite stavku Proveri da li postoje rešenja. Windows će vas obavestiti ako postoje neka dostupna rešenja za probleme za vaš računar.

Napomena

  • Neke probleme i rešenja može prikazati i popraviti samo administrator. Prijavite se koristeći nalog administratora da biste prikazali te probleme.