Provera da li postoje greške na disk jedinici

Neke probleme sa računarom možete da rešite tako što ćete proveriti da li na disk jedinicama postoje greške. Na primer, možete da proverite primarni čvrsti disk računara da biste rešili neke probleme sa performansama ili možete da proverite spoljni čvrsti disk ako on ne funkcioniše ispravno.

 1. Otvorite stavku „Računar“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Računar.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na disk jedinicu koju želite da proverite, a zatim izaberite stavku Svojstva.

 3. Izaberite karticu Alatke, a zatim u okviru Provera grešaka kliknite na dugme Proveri odmah. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  Da biste automatski rešili probleme sa datotekama i fasciklama koje otkrije skeniranje, izaberite opciju Automatski popravi greške u sistemu datoteka. U suprotnom, provera diska će prijaviti probleme, ali ih neće rešiti.

  Da biste izvršili temeljnu proveru, izaberite opciju Skeniraj i pokušaj s oporavkom neispravnih sektora. To skeniranje pokušava da pronađe i popravi fizičke greške na samoj disk jedinici, a njegovo dovršavanje može da traje mnogo duže.

  Da biste proverili greške datoteka i fizičke greške, izaberite opcije Automatski popravi greške u sistemu datoteka i Skeniraj i pokušaj s oporavkom neispravnih sektora.

 4. Kliknite na dugme Start.

U zavisnosti od veličine disk jedinice, to može da potraje nekoliko minuta. Da biste ostvarili najbolje rezultate, u toku provere grešaka nemojte da koristite računar za neke druge zadatke.

Napomena

 • Ako izaberete stavku Automatski popravi greške u sistemu datoteka za disk jedinicu koja se koristi (na primer, za particiju koja sadrži Windows), biće vam zatraženo da isplanirate proveru za sledeći put kada ponovo pokrenete računar.