Kada se prvi put povežete sa mrežom, morate da odaberete mrežnu lokaciju. Time se automatski podešavaju odgovarajuće postavke zaštitnog zida i bezbednosne postavke za tip mreže sa kojom se povezujete. Ako se povezujete sa mrežama na različitim lokacijama (na primer, mreža kod kuće, u lokalnom kafeu ili na radnom mestu), izbor mrežne lokacije može pomoći da osigurate da je računar uvek podešen na odgovarajući nivo bezbednosti.

Postoje četiri mrežne lokacije:

 • Odaberite opciju Kućna mreža za kućne mreže ili ako poznajete ljude i uređaje na mreži i imate poverenja u njih. Računari na kućnoj mreži mogu pripadati matičnoj grupi. Otkrivanje mreže je uključeno za kućne mreže što vam dozvoljava da vidite druge računare i uređaje na mreži i omogućava drugim korisnicima na mreži da vide vaš računar. Više informacija potražite u odeljku Šta je otkrivanje mreže?

 • Odaberite opciju Mreža na poslu za male kancelarije ili druge mreže na radnom mestu. Otkrivanje mreže koje vam dozvoljava da vidite druge računare i uređaje na mreži i omogućava drugim korisnicima na mreži da vide vaš računar uključeno je po podrazumevanoj vrednosti, ali ne možete kreirati matičnu grupu niti joj se pridružiti. Više informacija potražite u odeljku Šta je otkrivanje mreže?

 • Odaberite opciju Javna mreža za mreže na javnim mestima (kao što su kafići ili aerodromi). Ova lokacija je dizajnirana tako da računar ne bude vidljiv za druge računare oko vas i pomaže u zaštiti računara od zlonamernog softvera sa Interneta. Matična grupa nije dostupna na javnim mrežama, a otkrivanje mreže je isključeno. Ovu opciju bi trebalo da odaberete i ako ste sa Internetom povezani direktno bez korišćenja mrežne skretnice ili ako imate mobilnu vezu širokog propusnog opsega.

 • Domenska lokacija na mreži se koristi za domenske mreže, na primer u velikim preduzećima. Ovaj tip lokacije na mreži kontroliše administrator mreže, te je nije moguće izabrati niti promeniti.

Napomena

 • Ako znate da neće biti potrebno da delite datoteke ili štampače, najbezbedniji izbor je javna mreža.

Promena mrežne lokacije

 1. Otvorite stavku „Centar za mrežu i deljenje“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin mreža, a zatim izaberite stavku Centar za mrežu i deljenje.

 2. Izaberite opciju Mreža na poslu, Kućna mreža ili Javna mreža, a zatim izaberite željenu mrežnu lokaciju.

  Slika centra za mrežu i deljenje
  Centar za mrežu i deljenje

Upozorenje

Zašto je kućna mreža ili mreža na poslu bezbedna za povezivanje?

Da biste osigurali bezbednost povezivanja sa kućnom mrežom ili mrežom na poslu, uverite se da ona ima sledeće:

 • Za bežične mreže, bežičnu vezu šifrovanu pomoću standarda Wi-Fi Protected Access (WPA ili WPA2). (WPA2 je poželjna opcija jer je bezbedniji u odnosu na WPA.)

 • Za sve mreže, zaštitni zid ili drugi uređaj sa protokolom prevođenja mrežne adrese (NAT), koji je povezan između računara ili bežične pristupne tačke i kablovskog ili DSL modema.

Ilustracija mreže sa zaštitnim zidom ili uređaja sa NAT-om u preporučenom položaju
Mreža sa zaštitnim zidom ili uređaj sa NAT-om u preporučenom položaju

Više informacija potražite u odeljcima Koji su različiti metodi za bezbednost bežične mreže? i Poboljšavanje bezbednosti mreže.

Na koji način Windows zaštitni zid utiče na mrežne lokacije

Javna mrežna lokacija blokira pokretanje određenih programa i usluga da bi pomogla u zaštiti računara od neovlašćenog pristupa dok ste povezani sa mrežom na javnom mestu. Ako ste povezani sa javnom mrežom i Windows zaštitni zid je uključen, neki programi ili usluge mogu vas pitati da im dozvolite da komuniciraju kroz zaštitni zid da bi ispravno radili.

Kada programu dozvolite da komunicira kroz zaštitni zid, to je dozvoljeno za sve mreže sa istom lokacijom koju ima mreža sa kojom ste trenutno povezani. Na primer, ako se povežete sa mrežom u kafiću i kao lokaciju odaberete opciju „Javna mreža“, a zatim deblokirate program za razmenu trenutnih poruka, taj program će biti deblokiran za sve javne mreže sa kojima se povežete.

Ako planirate da deblokirate više programa dok ste povezani sa javnom mrežom, razmislite o promeni mrežne lokacije u opciju „Kućna mreža“ ili „Mreža na poslu“. Moglo bi biti sigurnije da promenite ovu mrežu od toga da utičete na sve javne mreže sa kojima se povežete od tog trenutka. Međutim, imajte na umu da će računar biti vidljiv za druge na mreži ako izvršite ovu promenu što predstavlja bezbednosni rizik.