Izbor naprednog metoda oporavka

Napredni metodi oporavka dostupni na kontrolnoj tabli u okviru opcije „Oporavak“ mogu vratiti Windows na upotrebljivo stanje ako je teško oštećen.

Prvi metod koristi tip rezervne kopije koji se zove slika sistema koju morate prethodno da kreirate. Drugi metod ponovo instalira Windows iz slike za oporavak koju obezbeđuje proizvođač računara ili iz originalnih instalacionih datoteka operativnog sistema Windows.

Upozorenje

  • Oba metoda mogu dovesti do gubitka podataka. Pre početka primene nekog od ova dva metoda, bićete upitani da napravite rezervne kopije ličnih datoteka na spoljnoj lokaciji, kao što je USB čvrsti disk. Nakon dovršetka oporavka, moći ćete ponovo da instalirate programe pomoću originalnih instalacionih diskova ili datoteka i da vratite lične datoteke.

Pristup naprednim metodima oporavka:

  1. Otvorite oporavak tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte oporavak, a zatim izaberite stavku Oporavak.

  2. Kliknite na vezu Napredni metodi oporavka.

Prikaži sve

Oporavak datoteka iz rezervne kopije slike sistema

Da biste upotrebili ovu opciju, potrebno je da prethodno kreirate sliku sistema. Slika sistema je personalizovana rezervna kopija particije koja sadrži Windows i obuhvata programe i korisničke podatke, kao što su dokumenti, slike i muzika. Više informacija potražite u članku Šta je to slika sistema?

Uopšte uzev, ako ste prethodno kreirali sliku sistema, ova opcija je bolja zato što se većina datoteka, programa i postavki čuva u slici sistema. Samo će biti potrebno da ponovo instalirate i oporavite programe, ispravke ili datoteke koje ste dodali nakon datuma kreiranje slike sistema. Međutim, ako je slika sistema napravljena nedavno, postoji mogućnost da sadrži problem koji pokušavate da otklonite.

Vraćanje operativnog sistema Windows ili računara na prvobitne postavke

Ovaj metod možete koristiti ako nemate sliku sistema ili želite da u potpunosti deinstalirate sve programe i vratite Windows u početno ili „fabričko“ stanje. Moraćete da ponovo instalirate sve programe koje ste dodali i da vratite sve datoteke.

Ovaj metod će prikazati jednu od dve opcije, u zavisnosti od izbora proizvođača računara:

  • Vratite računar na fabričku postavku. Ovom opcijom sve se briše sa računara, uključujući sve datoteke i programe koje ste instalirali, i zamenjuje se slikom za oporavak koju obezbeđuje proizvođač računara. Slika za oporavak sadrži Windows i može uključivati programe koji su bili unapred instalirani na računaru. Biće potrebno da vratite korisničke datoteke i ponovo instalirate programe koje ste instalirali pomoću originalnih instalacionih diskova ili datoteka.

  • Ponovo instalirajte Windows. Ovom opcijom Windows se ponovo instalira na računaru. Biće potrebno da vratite korisničke datoteke i ponovo instalirate programe koje ste instalirali pomoću originalnih instalacionih diskova ili datoteka.

    Napomena

    • Vraćanjem operativnog sistema Windows na prvobitne postavke u potpunosti se briše sve sa računara. Ovako se brišu programi, ali se čuvaju korisničke datoteke u Windows.old fascikli na čvrstom disku, koju možete potražiti pošto se ponovna instalacija dovrši. Međutim, ipak bi trebalo da napravite rezervne kopije korisničkih datoteka pre upotrebe ovog metoda. Na primer, ako imate šifrovane datoteke, možda im nećete moći pristupiti nakon instaliranja operativnog sistema Windows. Ako ste napravili rezervne kopije korisničkih datoteka i vratili ih u prethodno stanje nakon instalacije operativnog sistema Windows, možete da izbrišete Windows.old fasciklu.