Da biste mogli da koristite upisivi disk (npr. CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL ili DVD+R DL) koji je formatiran pomoću formata Live sistem datoteka na drugim računarima, treba da zatvorite trenutnu sesiju diska da biste pripremili disk za upotrebu.

Za više informacija pogledajte odeljak Narezivanje CD-a ili DVD-a u programu Windows Explorer.

Prikaži sve

Da biste sprečili automatsko zatvaranje diska

Sesija diska je po podrazumevanoj vrednosti zatvorena kada izbacite disk koji je moguće narezati u više sesija (nazivaju se diskovima za više sesija i uključuju CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD-R i BD-R diskove), kao i diskove za jednu sesiju (kao što su DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM, DVD+R DL, DVD-R DL i BD-RE diskovi). Ovo je postavka na nivou sistema koja se primenjuje na sve korisničke naloge na računaru. Morate biti prijavljeni sa korisničkim nalogom koji ima administratorske privilegije da biste menjali ove postavke pomoću dolenavedenih koraka.

Možete promeniti postavke zatvaranja sesije za diskove za jednu i više sesija tako što ćete uraditi sledeće:

 1. Otvorite stavku „Računar“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Računar.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na pisač diska, a zatim izaberite stavku Svojstva.

 3. Izaberite karticu Snimanje, a zatim kliknite na dugme Opšte postavke. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 4. Uradite sledeće u dijalogu Opšte postavke i kliknite na dugme U redu:

  • Ako ne želite automatski da zatvorite sesiju prilikom izbacivanja diska za jednu sesiju, opozovite izbor u polju Diskovi za jednu sesiju se izbacuju.

  • Ako ne želite automatski da zatvorite sesiju prilikom izbacivanja diska za više sesija, opozovite izbor u polju Diskovi za više sesija se izbacuju.

Da biste zatvorili disk ručno

 1. Otvorite stavku „Računar“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Računar.

 2. U programu Windows Explorer izaberite disk jedinicu pisača diska i na traci sa alatkama izaberite stavku Zatvori sesiju.

  Sesija će se zatvoriti kako bi disk mogao da se koristi na drugim računarima.

Napomene

 • Kada zatvorite sesiju diska za diskove za više sesija, i dalje možete dodavati datoteke na disk, ali morate zatvoriti svaku dodatnu sesiju da biste mogli da koristite disk na drugom računaru. Oko 20 megabajta (MB) prostora na disku se koristi svaki put kada zatvorite sesiju.

 • Ako uklonite disk iz pisača bez zatvaranja sesije, možete je zatvoriti kasnije. Jednostavno ponovo ubacite disk u pisač diska na računaru i sledite gorenavedene korake da biste zatvorili sesiju.

 • Neki programi mogu dovršiti disk umesto da zatvore trenutnu sesiju. Na disk koji je dovršen datoteke se više ne mogu dodavati.