Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o komandnoj liniji.

Prikaži sve

Šta je komandna linija?

Komandna linija je funkcija operativnog sistema Windows koja obezbeđuje mesto unosa za kucanje MS‑DOS (Microsoft Disk Operating System) komandi i drugih računarskih komandi. Najvažnija stvar koju treba znati je da kucanjem komandi možete da izvršavate zadatke na računaru bez korišćenja grafičkog interfejsa operativnog sistema Windows. Komandnu liniju obično koriste samo napredni korisnici.

Kada koristite komandnu liniju, termin komandna linija se takođe odnosi na desnu uglastu zagradu (>, poznatu i kao znak veći od) što označava da interfejs komandne linije može da prihvati komande. Druge važne informacije, kao što su direktorijum koji je trenutno u upotrebi (ili lokacija) gde će komanda biti izvršena, mogu da budu uključene kao deo komandne linije. Na primer, ukoliko otvorite prozor komandne linije i vidite C:\> komandnu liniju sa trepćućim kursorom sa desne strane znaka desne uglaste zagrade (>), komanda koju ste uneli biće pokrenuta na celoj disk jedinici C računara.

Kako da dođem do komandne linije?

Otvorite prozor komandne linije tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin Komandna linija, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Komandna linija.

Koje komande mogu da pokrenem pomoću komandne linije?

Možete da pokrećete MS‑DOS komande i druge računarske komande.

Da biste prikazali listu najčešćih komandi, na komandnoj liniji otkucajte reč help i pritisnite taster Enter.

Da biste prikazali više informacija o svakoj od tih komandi, otkucajte helpime komande, pri čemu ime komande predstavlja ime komande o kojoj želite dodatne informacije.

Kako da promenim prozor komandne linije?

Možete da promenite izgled prozora komandne linije postavljanjem opcija komandne linije.

Postavljanje opcija komandne linije

  1. Otvorite prozor komandne linije tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte termin Komandna linija, a zatim sa liste rezultata izaberite stavku Komandna linija.

  2. Kliknite desnim tasterom miša na naslovnu traku i izvršite neku od sledećih radnji:

    • Da biste promenili postavke za sve prozore komandne linije, izaberite stavku Podrazumevane vrednosti.

    • Da biste promenili postavke za trenutni prozor komandne linije, izaberite stavku Svojstva.

  3. Izaberite željene opcije i kliknite na dugme U redu kada završite.

Kako da pokrenem komandu sa punim privilegijama?

Neke komande koje možete da pokrenete pomoću komandne linije zahtevaju pune ili administratorske privilegije. Da biste pokrenuli ove komande, možete da koristite komandu Pokreni kao administrator.

Pokretanje komandne linije kao administrator

  1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“.
  2. U polju za pretragu otkucajte komandna linija.

  3. Na listi rezultata kliknite desnim tasterom miša na opciju Komandna linija, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.