Mikrofon, prenosivi muzički plejer ili drugi audio uređaj možete povezati sa računarom koristeći jedan od konektora sa prednje, zadnje ili bočne strane računara. Ovi konektori se povezuju direktno sa zvučnom karticom ili procesorom zvuka na računaru.

Većina stonih računara ima najmanje jedan ulazni linijski konektor za povezivanje muzičkog plejera ili drugog audio uređaja i jedan izlazni linijski konektor za povezivanje zvučnika. Ovi konektori se obično nalaze na zadnjem delu stonog računara. Mnogi stoni računari imaju i konektor za mikrofon koji se često nalazi na prednjem delu računara.

Većina laptop računara nema izlazne ili ulazne linijske konektore, ali obično ima konektore za mikrofon i slušalice koji se nalaze sa prednje ili bočne strane laptop računara.

Slika konektora za mikrofon, konektora za ulaznu i za izlaznu liniju
Mikrofonski, ulazni linijski i izlazni linijski konektori na tipičnom stonom računaru

Ako ne čujete nikakve zvukove iz audio uređaja koji ste priključili u jedan od konektora na računaru, proverite da konektor nije privremeno isključen. Da biste to uradili, sledite uputstva ispod.

Prikaži sve

Povezivanje muzičkog plejera ili drugog audio uređaja sa stonim računarom

Kada priključite muzički plejer ili drugi audio uređaj u ulazni linijski konektor i uključite uređaj, sledite ove korake:

 1. Otvorite opciju „Zvuk“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin zvuk, a zatim izaberite stavku Zvuk.

 2. Izaberite karticu Snimanje, izaberite stavku Linijski ulaz, a zatim kliknite na dugme Svojstva.

 3. Izaberite karticu Nivoi i uverite se da dugme Privremeno isključi izgleda ovako Slika dugmeta „Privremeno isključi“ kada je isključeno. Ako dugme izgleda ovako Slika dugmeta „Privremeno isključi“ kada je uključeno, kliknite na njega da biste uključili zvuk za tu vezu, a zatim kliknite na dugme Primeni.
 4. Izaberite karticu Slušanje, potvrdite izbor u polju za potvrdu Slušaj ovaj uređaj, a zatim kliknite na dugme U redu.

Napomene

 • Ako ne čujete ništa, uverite se da je zvuk na uređaju pojačan.

 • Jačinu zvuka linijskog ulaza možete da promenite i na kartici Nivoi. U okviru Linijski ulaz izaberite klizač, prevucite ga nadesno ili nalevo da biste povećali ili umanjili jačinu zvuka audio uređaja, a zatim kliknite na dugme U redu.

Povezivanje muzičkog plejera ili drugog audio uređaja sa laptop računarom

Ako laptop računar ima ulazni linijski konektor, sledite gorenavedena uputstva za povezivanje muzičkog plejera sa stonim računarom. Međutim, da biste povezali muzički plejer ili drugi audio uređaj sa većinom laptop računara, moraćete da ga priključite u konektor za mikrofon. Da biste to uradili, sledite ove korake:

 1. Otvorite opciju „Zvuk“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin zvuk, a zatim izaberite stavku Zvuk.

 2. Izaberite karticu Snimanje, izaberite stavku Mikrofon, a zatim kliknite na dugme Svojstva.

 3. Izaberite karticu Slušanje, potvrdite izbor u polju za potvrdu Slušaj ovaj uređaj, a zatim kliknite na dugme Primeni.

 4. Izaberite karticu Nivoi i uverite se da dugme Privremeno isključi izgleda ovako Slika dugmeta „Privremeno isključi“ kada je isključeno. Ako dugme izgleda ovako Slika dugmeta „Privremeno isključi“ kada je uključeno, kliknite na njega da biste uključili zvuk za tu vezu, a zatim kliknite na dugme Primeni.
 5. Reprodukujte muziku ili druge zvukove na uređaju da biste testirali jačinu zvuka koji se čuje iz zvučnika računara. U okviru Mikrofon izaberite klizač, prevucite ga nadesno ili nalevo da biste povećali ili umanjili jačinu zvuka audio uređaja, a zatim kliknite na dugme U redu. Takođe ćete možda želeti da prilagodite jačinu zvuka na uređaju.

  Napomena

  • Ako iz zvučnika čujete šum, pokušajte da umanjite jačinu zvuka na muzičkom plejeru i na kartici Nivoi. Konektor za mikrofon je dizajniran da prima zvuk sa mikrofona koji se razlikuje od zvuka sa muzičkog plejera.

Povezivanje mikrofona sa računarom

Kada priključite mikrofon u konektor za mikrofon na računaru i uključite ga (ako mikrofon ima taster za uključivanje), sledite ove korake.

 1. Otvorite opciju „Zvuk“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin zvuk, a zatim izaberite stavku Zvuk.

 2. Izaberite karticu Snimanje, izaberite stavku Mikrofon, a zatim kliknite na dugme Svojstva.

 3. Izaberite karticu Nivoi i uverite se da dugme Privremeno isključi izgleda ovako Slika dugmeta „Privremeno isključi“ kada je isključeno. Ako dugme izgleda ovako Slika dugmeta „Privrmeno isključi“ kada je uključeno, kliknite na njega da biste uključili zvuk za tu vezu, a zatim kliknite na dugme Primeni.
 4. (Opcionalno) Da biste slušali zvukove sa mikrofona na zvučnicima ili slušalicama, izaberite karticu Slušanje, potvrdite izbor u polju za potvrdu Slušaj ovaj uređaj, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena

  • Jačinu zvuka linijskog ulaza možete da promenite na kartici Nivoi. U okviru Linijski ulaz izaberite klizač, prevucite ga nadesno ili nalevo da biste povećali ili umanjili jačinu zvuka audio uređaja, a zatim kliknite na dugme U redu. Isprobajte ovo rešenje ako ne čujete nikakav zvuk sa mikrofona.

Slika dijaloga „Svojstva mikrofona“
Dijalog „Svojstva mikrofona“ pokazuje da je zvuk uključen

Napomena

 • Većinu prenosivih muzičkih plejera takođe možete priključiti u USB port na računaru umesto direktno u zvučnu karticu računara. Ako uradite ovo umesto priključivanja uređaja u konektor, Windows će pokušati da identifikuje uređaj i instalira upravljački program za njega. To vam omogućava da koristite muzički program ili drugi softver za sinhronizovanje muzike sa uređajem. Više informacija potražite u odeljku Sinhronizacija muzike, slika, kontakata i kalendara pomoću mobilnog uređaja.