Da biste računar povezali sa televizorom, računar mora da ima izlazni port koji odgovara jednom od ulaznih portova na televizoru.

Ilustracija video priključaka za VGA, DVI, kompozitni video, S-Video, HDMI i komponentni video
Prikaži sve

Šta je potrebno ako imate HDTV?

Budući da gotovo svi računari imaju izlazni port, možete koristiti kabl da biste računar povezali sa televizijom visoke definicije (HDTV). Većina računara ima VGA izlazni port (zato je upotreba VGA kablova uobičajena). Drugi računari imaju DVI (Digital Visual Interface), HDMI interfejs (HDMI) ili komponentne video izlazne portove, a svaki od njih zahteva drugu vrstu kabla.

Sledeći scenariji pokazuju kako računar možete povezati sa HDTV-om:

Ako računar ima ovaj tip izlaznog porta
Treba da radi sa ovim tipom TV ulaznog porta
Pomoću ovog tipa kabla

HDMI

HDMI

HDMI sa HDMI-om

DVI

DVI ili HDMI

DVI sa DVI-om ili DVI sa HDMI-om

VGA

VGA

VGA sa VGA-om

Više informacija potražite u odeljku HDTV: najčešća pitanja.

Šta je potrebno ako imate televizor standardne definicije?

Većina televizora standardne definicije podržava samo kompozitne video ili S-Video veze. Ako računar podržava neke od tih veza, možda ćete moći da ga povežete sa televizorom. Međutim, oba ova tipa veze rezultiraće prikazima koji neće biti oštri kao u slučaju HDTV-a ili standardnog monitora računara.

Sledeći scenariji pokazuju kako računar možete povezati sa televizorom standardne definicije:

Ako računar ima ovaj tip izlaznog porta
Treba da radi sa ovim tipom TV ulaznog porta
Pomoću ovog tipa kabla

Kompozitni video

Kompozitni video

Kompozitni video sa kompozitnim videom

S-Video

S-Video

S-Video sa S-Video portom

Povezivanje računara sa televizorom

Kada nabavite odgovarajući kabl, sledite ove korake da biste računar povezali sa televizorom:

  1. Isključite računar i postavite ga blizu televizora. Isključite monitor, ali neka miš i tastatura ostanu povezani.

  2. Izlaz računara i televizor povežite odgovarajućim video kablom.

  3. Uključite televizor i postavite ga na ulaz koji odgovara izlazu računara. Za ovu radnju ćete možda morati da pogledate uputstvo za korisnike koje ste dobili uz televizor.

  4. Uključite računar.

    Na ekranu televizora bi trebalo da bude prikazan Windows. Ako ekran izgleda razvučeno ili se čini da su delovi ekrana odsečeni, verovatno treba da prilagodite rezoluciju ekrana u operativnom sistemu Windows. Više informacija potražite u odeljku Dobijanje najboljeg prikaza na monitoru.

    Ako na televizoru ne vidite Windows, možda ćete ponovo morati da povežete računar sa monitorom i prilagodite rezoluciju ekrana pre povezivanja sa televizorom.

Napomene

  • Kablovi za VGA, DVI i komponentni video ne podržavaju audio signale. Međutim, HDMI kablovi podržavaju audio signale, ali neke grafičke kartice omogućene za HDMI ne podržavaju zvuk. Ako HDTV ima audio ulaz, poseban audio kabl iz zvučne kartice računara možda ćete moći da povežete direktno sa televizorom. U suprotnom, audio signal ćete morati da povežete sa drugim uređajem, kao što su spoljni računarski zvučnici ili kućni stereo sistem. Više informacija o zvučnim karticama potražite u odeljku Zvučne kartice: najčešća pitanja.

  • Ako računar ne podržava tip video veze koji vam je potreban, možda ćete moći da instalirate novu grafičku karticu koja ima odgovarajuću vezu.