Konvertovanje datoteke snimljenog TV sadržaja (.wtv) u stariji format

Prilikom snimanja TV emisije u aplikaciji Windows Media Center ona se čuva kao Windows Recorded TV Show datoteka sa oznakom tipa datoteke .wtv u fascikli Javni snimljeni TV sadržaj (obično se nalazi na lokaciji C:\Users\Public). Starije verzije operativnog sistema Windows koristile su drugačiji format datoteke za snimljeni TV sadržaj sa oznakom tipa datoteke .dvr-ms.

Datoteke sa oznakom tipa datoteke .wtv nisu podržane u prethodnim verzijama operativnog sistema Windows, kao ni u nekim programima nezavisnih proizvođača. Međutim, .wtv datoteke možete da konvertujete u .dvr-ms datoteke kako bi se mogle reprodukovati u programima koji podržavaju stariji format.

Konvertovanje .wtv datoteke u .dvr-ms

  1. Na traci zadataka kliknite na dugme Windows ExplorerSlika dugmeta „Windows Explorer“..
  2. Idite u fasciklu u kojoj su uskladištene datoteke snimljenog TV sadržaja (obično je to C:\Users\Public), kliknite desnim tasterom miša na datoteku koju želite da konvertujete i izaberite stavku Konvertuj u .dvr-ms format.

    Nova datoteka će se kreirati i uskladištiti u istoj fascikli sa oznakom „DVRMS“ u imenu datoteke.