Treperenje može da bude problem na CRT monitorima. Na LCD monitorima (koji se nazivaju i ravni ekrani) ne dolazi do treperenja.

CRT monitor koji treperi može da izazove naprezanje očiju i glavobolje. Treperenje možete da umanjite ili uklonite tako što ćete povećati učestalost osvežavanja na ekranu. Učestalost osvežavanja od bar 75 herca obično dovodi do manjeg treperenja. (LCD monitori ne kreiraju treperenje i zbog toga nije potrebno podešavati veliku učestalost osvežavanja na njima.) Više informacija o izboru najbolje učestalosti osvežavanja monitora potražite u odeljku Dobijanje najboljeg prikaza na monitoru.

Ispravljanje treperenja:

  1. Otvorite rezoluciju ekrana tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, a zatim u odeljku Izgled i personalizacija kliknuti na vezu Podešavanje rezolucije ekrana.

  2. Izaberite stavku Više opcija za postavke.

  3. Izaberite karticu Monitor, a zatim u okviru Učestalost osvežavanja ekrana izaberite željenu učestalost osvežavanja ekrana. Monitoru će trebati nekoliko trenutaka da se podesi. Ako želite da zadržite izmene kliknite na dugme Primeni. Ako ne primenite promene u roku od 15 sekundi, učestalost osvežavanja će se vratiti na originalnu postavku.

Napomene

  • Ako primetite treperenje na CRT monitoru, možda ćete morati da promenite rezoluciju ekrana pre promene učestalosti osvežavanja. Što je veća rezolucija, učestalost osvežavanja bi trebalo da bude veća – ali nije svaka rezolucija ekrana kompatibilna sa svakom učestalošću osvežavanja. Više informacija potražite u odeljku Promena rezolucije ekrana.

  • Promene učestalosti osvežavanja utiču na sve korisnike koji se prijavljuju na računar.