Kreiranje projekcije slajdova u pozadini radne površine

Projekciju slajdova (rotirajući niz slika) možete postaviti kao pozadinu radne površine. Možete koristiti sopstvene slike ili slike koje Windows obezbeđuje kao deo teme.

Prikaži sve

Korišćenje sopstvenih slika

 1. Pronađite slike koje želite da uključite u projekciju slajdova. Sve slike moraju da se nalaze u istoj fascikli.

  Otvorite pozadinu radne površine tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“ i izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte termin pozadina radne površine i izaberite stavku Promena pozadine radne površine..

 2. Ako se slike koje želite da koristite ne nalaze na listi slika pozadine radne površine, izaberite listu Lokacija slike da biste videli druge kategorije ili kliknite na dugme Potraži da biste na računaru potražili fasciklu u kojoj se nalaze slike.

  Slika menija „Lokacija slike“
  Traženje slika na drugim lokacijama na računaru
 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu za svaku sliku koju želite da uključite u projekciju slajdova.

  Po podrazumevanoj vrednosti, sve slike u fascikli su izabrane i biće deo projekcije slajdova. Ako ne želite da uključite sve slike u fascikli, izvršite neku od sledećih radnji:

  • Opozovite izbor u polju za potvrdu za svaku sliku koju želite da uklonite iz projekcije slajdova.

   Slika polja za potvrdu koje nije izabrano, a nalazi se u grupi izabranih fotografija
   Opozovite izbor u polju za potvrdu da biste uklonili sliku iz projekcije slajdova.
  • Pritisnite taster Ctrl, a zatim kliknite na svaku sliku koju želite da uklonite. U projekciji slajdova prikazaće se samo izabrane slike.

  Da biste kreirali projekciju slajdova sa slikama na radnoj površini, morate izabrati više slika. Ako se izabere samo jedna slika, projekcija slajdova će se završiti i izabrana slika će postati pozadina radne površine.

  Napomena

  • Ako se izaberu sve slike u fascikli, svaka nova slika koju dodate u fasciklu biće automatski dodata u projekciju slajdova.

 4. Izvršite neke od sledećih radnji:

  • Na listi Položaj slike izaberite stavku da biste izrezali slike da bi ispunile ekran, uklopili slike u ekran, razvukli ih da bi se uklopile u ekran, složili ih naporedno ili ih centrirali na ekranu.

  • Na listi Menjanje slike svakih izaberite stavku da biste odabrali koliko brzo projekcija slajdova menja slike.

  • Potvrdite izbor u polju za potvrdu Slučajni redosled da bi se slike prikazivale nasumičnim redosledom.

 5. Kliknite na dugme Sačuvaj promene.

Korišćenje slika koje Windows obezbeđuje kao deo teme

 1. Otvorite personalizaciju tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte personalizacija, a zatim izaberite stavku Personalizacija.

 2. U okviru Aero teme kliknite na temu da biste je primenili na radnoj površini. Sve Aero teme osim Windows 7 teme uključuju projekciju slajdova u pozadini radne površine.

 3. Da biste promenili podrazumevane slike ili postavke projekcije slajdova teme, izaberite stavku Pozadina radne površine.

 4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu za svaku sliku koju želite da uključite u projekciju slajdova.

  Po podrazumevanoj vrednosti, sve slike povezane sa temom su izabrane i biće deo projekcije slajdova. Da biste dodali slike iz drugih tema u projekciju slajdova, izvršite neku od sledećih radnji:

  • Postavite pokazivač na svaku sliku koju želite da dodate u projekciju slajdova, a zatim potvrdite izbor u njenom polju za potvrdu.

   Slika polja za potvrdu koje nije izabrano, a nalazi se u grupi izabranih fotografija
   Postavite pokazivač na sliku, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu da biste je dodali u u projekciju slajdova.
  • Pritisnite i držite taster CTRL, a zatim kliknite na svaku sliku koju želite da dodate. U projekciji slajdova prikazaće se samo izabrane slike.

  Da biste kreirali projekciju slajdova sa slikama na radnoj površini, morate izabrati više slika. Ako se izabere samo jedna slika, projekcija slajdova će se završiti i izabrana slika će postati pozadina radne površine.

 5. Da biste promenili postavke projekcije slajdova, izvršite neku od sledećih radnji:

  • Na listi Položaj slike izaberite stavku da biste izrezali slike da bi ispunile ekran, uklopili slike u ekran, razvukli ih da bi se uklopile u ekran, složili ih naporedno ili ih centrirali na ekranu.

  • Na listi Menjanje slike svakih izaberite stavku da biste odabrali koliko brzo projekcija slajdova menja slike.

  • Potvrdite izbor u polju za potvrdu Slučajni redosled da bi se slike prikazivale nasumičnim redosledom.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj promene.

  Projekcija slajdova će biti deo nesačuvane teme koja se prikazuje u okviru stavke Moje teme.

  Više informacija o prilagođavanju i čuvanju tema potražite u odeljku Prilagođavanje teme

Informacije o prilagođavanju projekcije slajdova u pozadini radne površine potražite u odeljku Promena projekcije slajdova u pozadini radne površine.