Kreiranje matične grupe

Funkcija HomeGroup olakšava deljenje slika, muzike, dokumenata, video zapisa i štampača sa drugim osobama na kućnoj mreži. Kada podesite računar sa ovom verzijom operativnog sistema Windows, matična grupa će se automatski kreirati. Međutim, matičnu grupu možete kreirati i tako što ćete pratiti ove korake:

Pogledajte ovaj video zapis da biste saznali kako da kreirate matičnu grupu (0:58)

Kreiranje matične grupe

  1. Otvorite funkciju HomeGroup tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, u polju za pretragu otkucati termin homegroup, a zatim izabrati stavku HomeGroup.

  2. Na stranici Deljenje sa drugim kućnim računarima koji rade pod operativnim sistemom Windows 7 izaberite stavku Kreiranje matične grupe, a zatim pratite uputstva.

Napomene

  • Ako na mreži već postoji matična grupa, Windows će vas pitati da li želite da joj se pridružite umesto da kreirate novu matičnu grupu.

  • Ako nemate kućnu mrežu, moraćete da je podesite da biste mogli da kreirate matičnu grupu. Više informacija potražite u članku Podešavanje kućne mreže u operativnom sistemu Windows 7.

  • Ako računar pripada domenu, moći ćete da se pridružite matičnoj grupi, ali nećete moći da je kreirate. Moći ćete da pristupate datotekama i resursima sa drugih računara iz matične grupe, ali nećete moći da delite sopstvene datoteke i resurse sa matičnom grupom.

Slika stranice „Deljenje sa drugim kućnim računarima koji rade pod operativnim sistemom Windows 7“
Stranica „Deljenje sa drugim kućnim računarima koji rade pod operativnim sistemom Windows 7“

Kada kreirate matičnu grupu, morate da joj dodate druge računare da biste mogli da pristupate deljenim bibliotekama i štampačima. Više informacija potražite u članku Dodavanje računara matičnoj grupi.