Kreiranje nove biblioteke

Biblioteke možete koristiti da biste prikazali i rasporedili datoteke sa različitih lokacija. Postoje četiri podrazumevane biblioteke („Dokumenti“, „Muzika“, „Slike“ i „Video zapisi“), ali možete kreirati i nove biblioteke za druge kolekcije.

Više informacija o bibliotekama potražite u članku Biblioteke: najčešća pitanja.

Kreiranje nove biblioteke

  1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, kliknite na svoje korisničko ime (na taj način će se otvorili vaša lična fascikla), a zatim u levom oknu izaberite stavku Biblioteke.
  2. Na stranici Biblioteke, na traci sa alatkama kliknite na dugme Nova biblioteka.

  3. Otkucajte ime biblioteke, a zatim pritisnite taster Enter.

Da biste kopirali, premestili ili sačuvali datoteke u biblioteci, prvo fasciklu morate da uključite u biblioteku da bi biblioteka znala na koje mesto da skladišti datoteke. Ta fascikla automatski postaje podrazumevana lokacija za čuvanje za biblioteku. Informacije o uključivanju fascikli i podešavanju podrazumevane lokacije za čuvanje potražite u člancima Uključivanje fascikli u biblioteku i Prilagođavanje biblioteke.