Ako zaboravite Windows lozinku, možete koristiti disk za poništavanje lozinke da biste kreirali novu. Preporučuje se da disk za poništavanje lozinke napravite pri kreiranju lozinke da ne biste izgubili pristup datotekama i informacijama.

Napomena

  • Disk za poništavanje lozinke može da se kreira samo za lokalne korisničke naloge. Ako se računar nalazi na domenu, administrator sistema može da poništi vašu lozinku za domen.

Da biste dovršili ove korake, biće vam potreban prenosivi medijum (USB fleš disk ili disketa).

  1. Ubacite prenosivi medijum.

  2. Otvorite opciju „Korisnički nalozi“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavke Kontrolna tabla i Korisnički nalozi i porodična bezbednost, a zatim izabrati stavku Korisnički nalozi.
  3. U levom oknu izaberite stavku Kreiranje diska za poništavanje lozinke i pratite uputstva. Uverite se da je disk za poništavanje lozinke uskladišten na bezbednom mestu.