Kreiranje tačke vraćanja

Tačka vraćanja je predstava uskladištenog stanja sistemskih datoteka računara. Tačku vraćanja možete koristiti za vraćanje sistemskih datoteka računara na raniju tačku u vremenu. Oporavak sistema automatski kreira tačke vraćanja jednom sedmično i kada otkrije početak neke promene na računaru, kao što je instalacija programa ili upravljačkog programa.

Za oporavak sistema mogu da se koriste i rezervne kopije slike sistema uskladištene na čvrstim diskovima, na isti način kao i tačke vraćanja koje kreira zaštita sistema. Iako rezervne kopije slike sistema sadrže sistemske datoteke i lične podatke, oporavak sistema neće uticati na datoteke sa podacima. Više informacija o slikama sistema potražite u članku Šta je to slika sistema? Tačku vraćanja uvek možete ručno kreirati ako sledite dolenavedene korake.

Pogledajte ovaj video zapis da biste saznali kako da kreirate tačku vraćanja (1:08)

Kreiranje tačke vraćanja

  1. Otvorite opciju „Sistem“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, kliknuti desnim tasterom miša na stavku Računar, a zatim izabrati stavku Svojstva.

  2. U levom oknu izaberite stavku Zaštita sistema. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  3. Izaberite karticu Zaštita sistema i kliknite na dugme Kreiraj.

  4. U dijalogu Zaštita sistema otkucajte opis i kliknite na dugme Kreiraj.

Više informacija o oporavku sistema potražite u članku Šta je oporavak sistema?