Kreiranje diska za popravku sistema

Opcije oporavka sistema vam mogu pomoći da popravite Windows u slučaju ozbiljne greške. Za korišćenje opcija oporavka sistema biće vam potreban disk za instalaciju operativnog sistema Windows ili pristup opcijama oporavka koji obezbeđuje proizvođač računara. Ako nemate nijedan od ovih izbora na raspolaganju, možete kreirati disk za popravku sistema da biste pristupili opcijama oporavka.

Kreiranje diska za popravku sistema

 1. Otvorite opciju „Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje u prethodno stanje“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje u prethodno stanje.

 2. U levom oknu izaberite stavku Kreiraj disk za popravku sistema, a zatim sledite korake. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  Napomena

  • Ako vam je zatraženo da ubacite disk za instalaciju operativnog sistema Windows, to znači da nije moguće pronaći datoteke neophodne za kreiranje diska za popravku sistema na računaru. Ubacite disk za instalaciju operativnog sistema Windows 7.

Korišćenje diska za popravku sistema

 1. Ubacite disk za popravku sistema u CD ili DVD jedinicu.

 2. Ponovo pokrenite računar pomoću dugmeta za napajanje računara.

 3. Ako vam bude zatraženo, pritisnite bilo koji taster da biste pokrenuli računar sa diska za popravku sistema.

  • Ako računar nije konfigurisan za pokretanje as CD-a ili DVD-a, proverite informacije koje ste dobili uz računar. Možda ćete morati da promenite BIOS postavke sistema.

 4. Odaberite jezičke postavke, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Izaberite opciju oporavka i kliknite na dugme Sledeće.

Savet

 • Odštampajte ova uputstva i čuvajte ih na bezbednom mestu zajedno sa diskom za popravku sistema.