Kreiranje i personalizovanje beležaka napisanih rukom pomoću Windows dnevnika

U Windows dnevniku možete koristiti pero za Tablet PC da biste beleške napisane rukom pravili na Tablet PC-u.

Kreiranje beleške ili predloška dnevnika

Koristite sledeće procedure da biste lakše počeli da koristite dnevnik:

Prikaži sve

Kreiranje nove beleške

Kada otvorite dnevnik, on automatski otvara praznu belešku. Možete otvoriti dodatne prazne beleške ili kreirati nove beleške na osnovu predloška.

 1. Otvorite Windows dnevnik tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, u polju za pretragu otkucati termin Dnevnik, a zatim na listi rezultata tapnuti na stavku Windows dnevnik.

 2. U meniju Datoteka tapnite na stavku Nova beleška ili Nova beleška iz predloška.

 3. Ako odaberete da koristite predložak, u dijalogu Otvaranje izaberite predložak koji želite da koristite i tapnite na dugme Otvori.

Kreiranje predloška

Možete da koristite predloške koji se dobijaju uz dnevnik ili možete da kreirate i sačuvate sopstvene predloške dnevnika. Kreiranje predloška olakšava prilagođavanje beležaka i kreiranje različitih tipova beležaka za različite situacije.

 1. Otvorite Windows dnevnik tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, u polju za pretragu otkucati termin Dnevnik, a zatim na listi rezultata tapnuti na stavku Windows dnevnik.

 2. U meniju Datoteka tapnite na stavku Sačuvaj.

 3. U dijalogu Sačuvaj kao potražite fasciklu u kojoj želite da sačuvate belešku.

  Beleške dnevnika se podrazumevano čuvaju u formatu beleške dnevnika (.jnt). Ako belešku želite da sačuvate kao predložak, sa liste Sačuvaj kao tip izaberite stavku Predložak Windows dnevnika (.jtp).

 4. U polje Ime datoteke unesite ime beleške ili predloška, a zatim tapnite na dugme Sačuvaj.

  Dnevnik koristi prepoznavanje rukopisa za predlaganje imena datoteke na osnovu naslova beleške koji napišete na vrhu prve stranice.

Više informacija o radu sa beleškama dnevnika potražite u člancima Slanje beležaka pisanih rukom putem e-pošte pomoću programa Windows dnevnik i Umetanje teksta u belešku Dnevnika.

Personalizovanje beleške

Kada savladate osnove rada sa dnevnikom, možete promeniti linije i pozadine, kao i boje i stilove olovke i markera. Koristite sledeće procedure da biste personalizovali izgled beležaka dnevnika:

Prikaži sve

Prilagođavanje izgleda stranice

Možete da promenite veličinu papira, stil linije, boju stranice, sliku u pozadini i izgled oblasti naslova za beleške.

 1. Otvorite Windows dnevnik tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, u polju za pretragu otkucati termin Dnevnik, a zatim na listi rezultata tapnuti na stavku Windows dnevnik.

 2. Tapnite na meni Datoteka, tapnite na stavku Podešavanje stranice i izvršite neku od sledećih radnji:

  • Na kartici Papir promenite veličinu i položaj papira beleške.

  • Na kartici Stil promenite linije i boju papira beleške.

  • Na kartici Pozadina i oblast naslova dodajte sliku u pozadini ili prilagodite oblast naslova beleške.

 3. Kliknite na dugme U redu.

Savet

 • Da biste za buduće beleške koristili nove postavke stranice, prvo prilagodite praznu stranicu beleške dnevnika, a zatim je sačuvajte kao datoteku predloška (.jtp). Da biste predložak koristili za kreiranje nove beleške, u meniju Datoteka tapnite na stavku Nova beleška iz predloška.

Promena postavki olovke i markera

Na traci sa alatkama „Pero“ imate izbor od nekoliko pera ili markera koji imaju različite postavke za boju zapisa perom, debljinu zapisa perom i stil vrha. Postavke olovke i markera možete prilagoditi kako bi odgovarale vašim potrebama.

 1. Otvorite Windows dnevnik tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, u polju za pretragu otkucati termin Dnevnik, a zatim na listi rezultata tapnuti na stavku Windows dnevnik.

 2. Tapnite na strelicu sa desne strane dugmeta Olovka ili Marker na traci sa alatkama Olovka.

  Pojavljuje se lista olovki ili markera.

 3. Tapnite na olovku ili marker koji želite da koristite ili na dugme Postavke olovke ili Postavke markera.

 4. Na listi Trenutne olovke ili Trenutni markeri tapnite na olovku ili marker čije postavke želite da promenite.

 5. Tapnite na željenu boju, debljinu i stil vrha.

  Saveti

  • Ako Tablet PC to podržava, pero ili marker možete učiniti osetljivim na pritisak (to znači da što jače pritiskate perom, zapis perom u belešci postaje deblji) tako što ćete potvrditi izbor u polju za potvrdu Osetljivo na pritisak.

  • Izgled zapisa perom koji ste već napisali možete promeniti tako što ćete ga izabrati pomoću alatke za izbor, tapnuti na stavku Uređivanje i tapnuti na dugme Oblikuj zapis perom.

Crtanje oblika ili linije u belešci

U beleške možete dodati osnovne oblike. Dovoljno je da nacrtate oblik, a da ga zatim konvertujete u željeni oblik.

 1. Otvorite Windows dnevnik tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, u polju za pretragu otkucati termin Dnevnik, a zatim na listi rezultata tapnuti na stavku Windows dnevnik.

 2. Tapnite na dugme Olovka na traci sa alatkama Olovka.

 3. Na slobodnom prostoru u belešci nacrtajte oblik (na primer, kvadrat).

 4. Tapnite na dugme Alatka za izborSlika alatke za izbor na traci sa alatkama Pero i nacrtajte petlju oko crteža.
 5. U meniju Radnje postavite pokazivač na stavku Promeni oblik u, a zatim tapnite na ime oblika (na primer, tapnite na stavku Kvadrat da bi oblik imao izgled kvadrata).

  Da biste vratili originalni crtež perom u prethodno stanje, tapnite na dugme Opozovi radnju na standardnoj traci sa alatkama.

  Napomena

  • Novi oblik proširuje se na veličinu okvira za izbor i zamenjuje ceo izabrani zapis olovkom. Ako uz crtež izaberete slike, zastavice ili okvire za tekst, dnevnik ne može da konvertuje oblik.