Za otvaranje programa možete kreirati tasterske prečice. Otvaranje programa na ovaj način često je jednostavnije od otvaranja programa pomoću miša ili drugog pokazivačkog uređaja. Pre nego što počnete, morate da kreirate prečicu za program kojem želite da dodelite tastersku prečicu. Da biste ovo uradili, otvorite fasciklu u kojoj se nalazi program, kliknite desnim tasterom miša na izvršnu datoteku programa i izaberite stavku Kreiraj prečicu. Više informacija o kreiranju prečica ka programima potražite u odeljku Kreiranje ili brisanje prečice.

  1. Pronađite prečicu do programa za koji želite da kreirate tastersku prečicu.

  2. Kliknite desnim tasterom miša na prečicu i izaberite stavku Svojstva.

  3. U dijalogu Svojstva prečice izaberite karticu Prečica.

  4. Kliknite na polje Tasterska prečica, pritisnite taster na tastaturi koji želite da koristite u kombinaciji sa tasterima Ctrl+Alt (tasterske prečice automatski počinju sa tasterima Ctrl+Alt), a zatim kliknite na dugme U redu. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

    Ovu tastersku prečicu sada možete koristiti za otvaranje programa.

Napomene

  • Dok ne pritisnete taster, u polju „Tasterska prečica“ se pojavljuje reč Nijedno, koja se zatim zamenjuje sa Ctrl+Alt+taster koji ste pritisli.

  • Moguće je da nova prečica neće raditi u programima koji imaju svoje tasterske prečice.

  • Tastere Esc, Enter, Tab, razmaknica, PrtScn, Shift, ili Backspace ne možete koristiti da biste kreirali tastersku prečicu.

  • Tasterske prečice možete kreirati i za otvaranje datoteka i fascikli.