Spisak numera je lista stavki digitalnih medija koju sami kreirate i čuvate. Spiskovi numera predstavljaju odličan način za grupisanje stavki koje želite često da slušate ili gledate. Spiskove numera možete da koristite i za grupisanje stavki koje želite da narežete na CD ili da sinhronizujete na prenosivi uređaj. Postoje dva tipa spiskova numera u programu Windows Media Player: automatski spiskovi numera i obični spiskovi numera.

Automatski spisak numera predstavlja listu koja se neprestano automatski ažurira na osnovu muzike koja se nalazi u biblioteci programa Player i obuhvata promene informacija o medijima. Više informacija o automatskim spiskovima numera potražite u odeljku Kreiranje ili promena automatskog spiska numera u programu Windows Media Player. Običan spisak numera je sačuvana lista koja sadrži neke digitalne medijske datoteke, uključujući bilo koju kombinaciju pesama, video zapisa ili slika u biblioteci programa Player.

Više informacija o biblioteci programa Player potražite u odeljku Prvi koraci uz Windows Media Player.

Prikaži sve

Kreiranje običnog spiska numera

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se na bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. Ako je potrebno, u biblioteci programa Player izaberite karticu Reprodukcija da biste prikazali okno liste.

  Ako treba da obrišete sadržaj okna liste pre kreiranja spiska numera, kliknite na dugme Obriši listu

 3. Prevucite stavke iz okna sa detaljima u okno liste da biste ih dodali na novi spisak numera.

  Da biste izabrali više susednih stavki, prilikom izbora pritisnite i držite taster Shift. Da biste izabrali više nesusednih stavki, pritisnite i držite taster Ctrl dok birate stavke.

 4. Da biste preuredili stavke, prevucite ih nagore ili nadole u oknu liste.

 5. Da biste sačuvali listu, na vrhu okna liste kliknite na dugme Sačuvaj spisak, otkucajte ime spiska numera i pritisnite taster Enter.

  Spiskovi numera se podrazumevano čuvaju sa oznakom tipa datoteke .wpl u fascikli „Spiskovi numera“, koja se obično nalazi u podrazumevanoj fascikli za čuvanje u biblioteci muzike. Spiskove numera takođe možete da sačuvate sa ekstenzijom .m3u ili .asx. Da biste to uradili, na vrhu okna liste kliknite na dugme Opcije spiskaSlika dugmeta „Izlistaj opcije“, izaberite stavku Sačuvaj spisak kao, a zatim u dijalogu Sačuvaj kao tip promenite oznaku tipa datoteke. Kada sačuvate spisak numera, on se dodaje kategoriji „Spiskovi numera“ u oknu za navigaciju.
  Da biste reprodukovali spisak numera iz okna liste, kliknite na dugme ReprodukujSlika dugmeta „Reprodukuj“.
 6. Da biste ubuduće pristupali spisku numera, u oknu za navigaciju kliknite dvaput na prikaz Spiskovi numera ili kliknite na strelicu pored stavke Spiskovi numera da biste proširili prikaz.

Uređivanje običnog spiska numera

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se na bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. Ako je potrebno, u biblioteci programa Player izaberite karticu Reprodukcija da biste prikazali okno liste.

 3. U oknu za navigaciju kliknite na strelicu pored stavke Spiskovi numera da biste proširili prikaz.

 4. Kliknite dvaput na spisak numera Slika ikone običnog spiska numera koji želite da uredite da bi se on pojavio u oknu liste.
 5. Izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste uklonili stavku, u oknu liste kliknite desnim tasterom miša na nju i izaberite stavku Ukloni sa liste.

   Da biste izabrali više susednih stavki, prilikom izbora pritisnite i držite taster Shift. Da biste izabrali više nesusednih stavki, pritisnite i držite taster Ctrl dok birate stavke.

  • Da biste preuredili stavke, prevucite ih nagore ili nadole u oknu liste.

  • Da biste ceo spisak reprodukovali slučajnim redosledom, na vrhu okna liste kliknite na dugme Opcije spiskaSlika dugmeta „Izlistaj opcije“ i izaberite stavku Promešaj spisak slučajnim redosledom.
  • Da biste dodali stavke, potražite ih pomoću okna za navigaciju i okna sa detaljima, a zatim ih prevucite u okno liste.

 6. Kada završite sa uređivanjem spiska numera, na vrhu okna liste kliknite na dugme Sačuvaj spisak i otkucajte ime spiska numera.

Podešavanje načina na koji se stavke preskaču na spisku numera

Player prati koje pesme preskačete prilikom reprodukcije spiska. To vam omogućava da brzo korigujete spisak numera, na primer, spisak koji je kreirala usluga pretplate na muziku ili druga osoba, tako da on sadrži samo vaše omiljene stavke.

Kada spisak koji sadrži preskočene stavke sačuvate u vidu spiska numera, od vas će biti zatraženo da na spisku numera uklonite ili zadržite preskočene stavke. Ako želite, možete da isključite odziv. Player možete podesite i tako da ne reprodukuje preskočene stavke tokom ponovne reprodukcije. Kada to uradite, preskočene stavke biće nedostupne u oknu liste.

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se na bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. Ako je potrebno, u biblioteci programa Player izaberite karticu Reprodukcija da biste prikazali okno liste.

 3. Reprodukujte spisak pesama.

 4. Da biste preskočili stavku, kliknite na dugme DaljeSlika dugmeta „Sledeće“ tokom reprodukcije stavke.
 5. Da biste preskočene stavke uklonili sa sačuvanog spiska numera, uradite sledeće:

  1. Na vrhu okna liste kliknite na dugme Opcije spiskaSlika dugmeta „Izlistaj opcije“ i izaberite stavku Sačuvaj spisak kao.
  2. Upišite ime za spisak numera, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  3. Kada vam to bude zatraženo, izaberite stavku Ukloni sa spiska numera.

 6. (Opcionalno) Da biste promenili postavke za preskakanje, na vrhu okna liste kliknite na dugme Opcije spiska, postavite pokazivač na stavku Preskočene stavke, a zatim izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da program više od vas ne bi tražio da uklonite preskočene stavke prilikom čuvanja spiska numera, opozovite izbor u polju za potvrdu Pitaj me da uklonim pri čuvanju.

  • Da biste sprečili reprodukciju preskočenih stavki kada je uključeno ponavljanje reprodukcije, izaberite opciju Preskoči tokom reprodukcije.

  Napomena

  • Potvrdni znak pored komande označava da je funkcija uključena, a stavke koje preskočite biće nedostupne u oknu liste. Stavku možete vratiti na normalnu reprodukciju tako što ćete kliknuti dvaput na nju u oknu liste.