Automatski spisak numera u programu Windows Media Player predstavlja tip spiska numera koji se menja automatski u skladu sa kriterijumima koje ste naveli. Pored toga, ažurira se svaki put kada ga otvorite. Na primer, ako postoji određeni izvođač kojeg rado slušate, možete kreirati automatski spisak numera koji će automatski dodavati novu muziku tog izvođača kada se ona pojavi u biblioteci programa Player. Automatske spiskove numera možete da koristite za reprodukovanje različitih kombinacija muzike iz biblioteke programa Player, narezivanje grupisanih stavki na CD ili njihovu sinhronizaciju sa prenosnim uređajem. U biblioteci programa Player možete da kreirate sopstvene automatske spiskove numera, kao i obične spiskove numera.

Više informacija o običnim spiskovima numera potražite u odeljku Kreiranje ili promena običnog spiska numera u programu Windows Media Player. Više informacija o biblioteci programa Player potražite u odeljku Prvi koraci uz Windows Media Player.

Prikaži sve

Kreiranje automatskog spiska numera

Automatski spiskovi numera pružaju izuzetnu fleksibilnost koja vam pomaže prilikom pronalaženja, organizovanja i reprodukcije muzike koju želite da slušate u skladu sa kriterijumima koje podesite.

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se na bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. U biblioteci programa Player kliknite na strelicu Slika strelice „Kreiranje spiska numera“ sa desne strane stavke Kreiraj spisak numera i izaberite stavku Kreiraj automatski spisak numera.
 3. U polju Ime automatskog spiska numera otkucajte ime za spisak numera.

 4. Izaberite kriterijume koje želite da primenite na automatski spisak numera. Sledeći koraci pokazuju kako da podesite automatski spisak numera koji sadrži pesme koje ste ocenili sa 4 ili 5 zvezdica:

  • Proverite da li je na listi kriterijuma prikazana stavka Muzika u biblioteci.

  • Izaberite stavku Kliknite ovde za dodavanje kriterijuma, a zatim izaberite stavku Moja ocena.

   Player automatski dodaje kriterijum Najmanje 4 zvezdice. Prilikom reprodukovanja ovog spiska numera, u njega će biti uključena sva muzika koju ste ocenili sa 4 ili više zvezdica.

 5. Kliknite na dugme U redu.

Napomena

 • Da biste sa liste kriterijuma uklonili stavku, izaberite je, kliknite na dugme Ukloni, a zatim na dugme U redu.

Uređivanje automatskog spiska numera

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se na bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. U oknu za navigaciju izaberite prikaz Spiskovi numera.

 3. U oknu sa detaljima kliknite desnim tasterom miša na automatski spisak numera Slika ikone automatskog spiska numera koji želite da uredite i izaberite stavku Uredi.

Čuvanje kopije automatskog spiska numera kao običnog spiska numera

Sadržaj automatskog spiska numera se ažurira svaki puta kada ga otvorite. Ako želite da sačuvate trenutni skup sadržaja automatskog spiska numera, možete da sačuvate kopiju spiska.

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Svi programi, a zatim izaberite stavku Windows Media Player.
  Ako je Player trenutno otvoren i nalazite se u režimu „Reprodukuje se“, u gornjem desnom uglu programa Player kliknite na dugme Prebaci se na bibliotekuSlika dugmeta „Prebaci se na biblioteku“.
 2. U oknu za navigaciju izaberite prikaz Spiskovi numera.

 3. Ako kartica Reprodukcija nije otvorena u oknu liste, izaberite je. Ako okno liste već sadrži stavke, možete ih ukloniti klikom na dugme Obriši listu

 4. U oknu sa detaljima kliknite desnim tasterom miša na automatski spisak numera Slika ikone „Automatski spisak numera“ koji želite da sačuvate, postavite pokazivač na stavku Dodaj u i izaberite stavku Spisak numera.
 5. U oknu liste kliknite na dugme Sačuvaj spisak, otkucajte ime spiska numera i pritisnite taster Enter.