Prilagođavanje biblioteke

Biblioteke vam omogućavaju da prikažete i rasporedite datoteke koje su uskladištene na različitim lokacijama. Više informacija potražite u članku Rad sa bibliotekama.

Možete promeniti mesta sa kojih biblioteka prikuplja sadržaj tako što ćete uključiti fascikle u biblioteku ili ih ukloniti iz nje. Da biste saznali kako, pogledajte članak Uključivanje fascikli u biblioteku.

Pored toga, možete prilagoditi opšte ponašanje biblioteke tako što ćete promeniti njenu podrazumevanu lokaciju za čuvanje ili tip datoteke za koji je biblioteka optimizovana.

Prikaži sve

Promena podrazumevane lokacije za čuvanje za biblioteku

Podrazumevana lokacija za čuvanje za biblioteku određuje mesto na kojem se stavka skladišti pri kopiranju, premeštanju ili čuvanju u biblioteci.

  1. Otvorite biblioteku koju želite da promenite.

  2. U oknu biblioteke (iznad liste datoteka), pored stavke Uključuje, izaberite stavku Lokacije.

  3. U dijalogu Lokacije biblioteke kliknite desnim tasterom miša na lokaciju biblioteke koja trenutno nije podrazumevana lokacija za čuvanje i izaberite stavku Postavi kao podrazumevanu lokaciju za čuvanje, a zatim kliknite na dugme U redu.

Promena tipa datoteke za koji je biblioteka optimizovana

Svaka biblioteka može biti optimizovana za određeni tip datoteke (kao što je muzika ili slike). Optimizovanjem biblioteke za određeni tip datoteke menjaju se dostupne opcije za raspoređivanje datoteka u toj biblioteci.

  1. Kliknite desnim tasterom miša na biblioteku koju želite da promenite, a zatim izaberite stavku Svojstva.

  2. Sa liste Optimizuj ovu biblioteku za izaberite neki tip datoteke, a zatim kliknite na dugme U redu.