Prilagođavanje teme

Možete promeniti pojedinačne delove teme (slike, boje i zvukove), a zatim sačuvati korigovanu temu za sopstvenu upotrebu ili za deljenje sa drugima.

Slika delova teme
Možete promeniti pozadinu radne površine teme, boju prozora, zvukove i čuvar ekrana.

Promena delova teme

 1. Otvorite personalizaciju tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte personalizacija, a zatim izaberite stavku Personalizacija.

 2. Izaberite temu koju želite da promenite da biste je primenili na radnoj površini.

 3. Izvršite neke od sledećih radnji:

  • Da biste promenili pozadinu, izaberite stavku Pozadina radne površine, potvrdite izbor u polju za potvrdu za sliku koju želite da koristite, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj promene.

  • Da biste promenili boju ivica prozora, izaberite stavku Boja prozora, izaberite boju koju želite da koristite, prilagodite intenzitet, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj promene.

  • Da biste promenili zvukove za temu, izaberite stavku Zvukovi, na listi Programski događaji promenite zvukove, a zatim kliknite na dugme U redu.

  • Da biste dodali ili promenili čuvar ekrana, izaberite stavku Čuvar ekrana, na listi Čuvar ekrana izaberite stavku, promenite postavke koje želite, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Korigovana tema će se pojaviti u fascikli „Moje teme“ kao nesačuvana tema.

Čuvanje korigovane teme za sopstvenu upotrebu

Da biste sačuvali korigovanu temu za upotrebu na svom računaru, sledite sledeće korake:

 1. Otvorite personalizaciju tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte personalizacija, a zatim izaberite stavku Personalizacija.

 2. Kliknite na korigovanu temu da biste je primenili na radnoj površini.

 3. Kliknite na dugme Sačuvaj temu.

 4. Otkucajte ime za temu, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Tema će se pojaviti u fascikli „Moje teme“.

Napomena

 • Teme koje se sačuvaju na ovaj način ne mogu se deliti sa drugim ljudima.

Čuvanje korigovane teme za deljenje sa prijateljima i porodicom

Da biste delili korigovanu temu, sledite korake ispod. Temu možete deliti putem e-pošte, mreže ili spoljnog čvrstog diska.

 1. Otvorite personalizaciju tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Kontrolna tabla. U polju za pretragu otkucajte personalizacija, a zatim izaberite stavku Personalizacija.

 2. Kliknite na korigovanu temu da biste je primenili na radnoj površini.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na temu, a zatim izaberite stavku Sačuvaj temu za deljenje.

 4. U polju Ime datoteke otkucajte ime za temu, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Po podrazumevanoj vrednosti, Windows čuva teme u fascikli „Moji dokumenti“.

Savet

 • Kliknite dvaput na temu za deljenje da biste je dodali u kolekciju tema.