Prilagođavanje gadžeta radne površine

Gadžete radne površine možete prilagoditi promenom njihovih postavki, promenom veličine, tako što ćete ih držati iznad ostalih prozora, premestiti ih bilo gde na radnoj površini i putem drugih promena. Više informacija o gadžetima radne površine potražite u odeljku Gadžeti radne površine: najčešća pitanja.

Slika gadžeta na radnoj površini
Gadžeti na radnoj površini
Prikaži sve

Promena opcija gadžeta

  • Kliknite desnim tasterom miša na gadžet koji želite da promenite, a zatim izaberite stavku Opcije.

Napomena

  • Neki gadžeti možda nemaju opcije.

Promena veličine gadžeta

  • Kliknite desnim tasterom miša na gadžet kojem želite da promenite veličinu, postavite pokazivač miša na stavku Veličina, a zatim izaberite željenu veličinu gadžeta.

    Napomena

    • Nekim gadžetima nije moguće promeniti veličinu.

Stalno držanje gadžeta iznad ostalih prozora

Gadžete možete držati iznad otvorenih prozora kako bi uvek bili vidljivi.

  • Kliknite desnim tasterom miša na gadžet, a zatim izaberite stavku Uvek na vrhu.

    Savet

    • Ako ne želite da se gadžet prikazuje iznad otvorenih prozora, kliknite desnim tasterom miša na gadžet, a zatim izaberite stavku Uvek na vrhu da biste opozvali izbor u polju za potvrdu.

Premeštanje gadžeta na drugu lokaciju na radnoj površini

Po podrazumevanoj vrednosti, gadžeti se „lepe“ jedan uz drugi i uz ivicu ekrana. Međutim, možete promeniti redosled gadžeta i premestiti ih bilo gde na radnoj površini.

  • Prevucite gadžet na novi položaj na radnoj površini.

Napomena

  • Možda ćete morati brzo da prevučete gadžet da biste ga otkačili.

Postavljanje gadžeta na drugi monitor

Ako imate više monitora, gadžete možete postaviti na sve njih.

  • Prevucite gadžet na monitor na kojem želite da ga prikažete.

Savet

  • Gadžete takođe možete dodati na drugi monitor pomoću ovih koraka:

    1. Na monitoru kojem želite da dodate gadžet kliknite desnim tasterom miša na radnu površinu, a zatim izaberite stavku Gadžeti.

    2. Kliknite dvaput na gadžet koji želite da dodate.

Traženje gadžeta koji su instalirani na računaru

  1. Kliknite desnim tasterom miša na radnu površinu, a zatim izaberite stavku Gadžeti.

  2. U polju za pretragu otkucajte ime gadžeta koji želite da pronađete. Dok kucate, lista gadžeta suziće se na najbližu podudarnu stavku.

Savet

  • Pretragu možete dodatno suziti u galeriji gadžeta radne površine tako što ćete kliknuti na strelicu sa desne strane polja za pretragu i izabrati jednu od stavki sa liste. Na primer, ako izaberete stavku Nedavno instalirani gadžeti, pretraga će se suziti na gadžete koji su instalirani tokom proteklih 30 dana.

Postavljanje gadžeta u prvi plan pomoću tasterske prečice

  • Pritisnite taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom+ razmaknicu.

Prelazak sa gadžeta na gadžet pomoću tasterske prečice

  • Pritisnite taster sa Windows logotipom Slika tastera sa Windows logotipom+ taster G, a zatim nastavite da pritiskate taster G da biste prelazili sa gadžeta na gadžet.

Vraćanje gadžeta u prethodno stanje

Ako ste uklonili gadžet sa radne površine i želite da ga vratite, sledite ove korake:

  1. Kliknite desnim tasterom miša na radnu površinu, a zatim izaberite stavku Gadžeti.

  2. Potražite gadžet koji želite da vratite u prethodno stanje, kliknite desnim tasterom miša na njega, a zatim izaberite stavku Dodaj.

Savet

  • Da biste vratili gadžet u prethodno stanje ili ga premestili, možete ga jednostavno prevući na željeno mesto.